Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3-Eukaryotická-buňka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (718,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Eukaryotická buňka, buněčné dělení, chemické složení a metabolismus organismů Metabolismus – soubor reakcí katalyzovaných enzymy typ výživy a metabolismu zdroj energie zdroj uhlíku zdroj vodíku organismy Zdroj dusíku Autotrof. Foto-autotrofní světlo CO2 H2O sinice a rostliny Dusičnany, dusitany, amonné soli světlo CO2 H2S, H2 Foto-autotrofní bakterie Chemo-autotrofní (chemo-litotrofní) oxidace anorg. látek CO2 H2O Chemo-autotrofní bakterie Heterotrof. fotoheterotrofní světlo organické látky Organ. látky Foto-heterotrofní bakterie Organické látky (bílkoviny, u bakterií také anorganické látky Chemo-heterotrofní (chemo-organotrofní) oxidace organ. látek organické látky Organ. látky Chemo-heterotrof. bakterie, houby, živočichové Enzymy (biokatalyzátory) Bílkoviny Jednoduché Složené – holoenzym = bílkovinná část (apoenzym)+ nebílkovinná část např. kov (koenzym) urychlují reakce v podmínkách, ve kterých by tyto reakce normálně neprobíhaly specificita Většinou každý enzym katalyzuje přeměnu 1 určitéhosubstrátu naprodukt Funkční specificita– enzym z několika možných přeměn substrátu katalyzuje pouze jedinou, určována koenzymem Substrátová specificita– enzym působí pouze na jeden substrát nebo skupinu s., určována apoenzymem Enzym má aktivní centrum, do kterého substrát zapadá Určují buněčný metabolismus, regulace enzymů – aktivátory a inhibitory enzymů Rychlost reakce podmíněna pH a teplotou Autotrofní metabolismus zdroj E nebiologický, zdroj C – CO2 Fotoautotrofní (zelené rostliny, chromista, sinice – chlorofyl – tvorba O2,některébakterie – netvoří O2) fotosyntéza (schopnost pomocí světelné E rozkládat vodu: vzniká kyslík a zbylým vodíkem se redukuje CO2 na cukr), z CO2 a z vody vytvářejí látky pro stavbu svých těl Využívají energie elektromagnetického záření – transformují ji na světelnou Chemoautotrofní(u některých bakterií) oxidace anorganické látky či jednoduché organické (železo, síra, metan, amoniak, dusitan, dusičnany – nitrifikační bakterie)Heterotrofní – organické látky, závislé na autotrofech Využívají energii z chemických vazeb organických látek, štěpívysokomolekulární látky na nízkomolekulární Heterotrofně – absorpcí (houby), trávením a vstřebáváním (živočichové, prvoci), nezelené rostliny, většina bakterií Saprofyti (hlavně bakterie a houby) – odumřelá těla organismů Paraziti (bakterie, houby, někteří živočichové a vyšší rostliny) – živiny z organismů živýchMixotrofní– kombinují oba způsoby (některé rostliny – masožravky, možná i hemiparazitické rostliny, mykorhizní organismy)Metabolické dráhy = soubor na sebe navazujících metabolických reakcí, kdy produkt jedné reakce je substrátem pro reakci následující Katabolické – exergonické reakce = rozkladné, přeměna složitějších látek na jednodušší, uvolňování E (postupné – 50% E se uchovává, 50% jako teplo), vyžadují: substrát, enzymy, koenzymy Tvorba ATP, buněčné dýchání - disimilace Katabolické děje převažují v hynoucích buňkách Oxidační reakce Aerobní metabolismus, buněčné dýchání C6 H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP E se uvolňuje postupně, účinněji, vzniká36 molekul ATP (ikdyž spíš míň) na molekulu glukosy Anaerobní metabolismus Kvašení – kys. pyrohroznová převedena na alkohol (alkoholové kvašení) či na kys. mléčnou (mléčné kvašení) Méně účinný –2 ATP na 1 glukosu Anabolické – endergonické reakce, syntetické = z jednodušších organických látek se tvoří složitější, růst, syntéza buněčných složek – spotřeba E (štěpení ATP) Anabolické děje převažují při růstu a autoreprodukci buňky Vznik nových složek buňky Tvorba bílkovin z aminokyselin Fotosyntéza (=syntéza organických látek z anorganických s využitím energie zvenčí – světelné), E se spotřebovává 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O Amfibolické – syntéza i rozklad (citrátový cyklus) Přenos E Prostřednictvím ATP = adenosintrifosforečná kyselina Tok energie, látek, informaceHeterotrofové: Potrava – živiny – katabolické děje Teplo – do prostoru, teplota pro enzymy,nelze převést na chemickou E Meziprodukty (monosacharidy, mastné kyseliny, aminokyseliny, dusíkaté báze) Katabolické děje Konečné produkty (CO2, H2O, NH3, organické kyseliny) Chemická energie (ATP) ------- anabolické děje Anabolické děje –spotřeba ATP z rozkladu katabolických dějů Stavební látky (bílkoviny, NK, polysacharidy, lipidy) Speciální produkty (hormony) Chemické složení Voda – 60-90% (s věkem klesá)Sušina – 10-40% = zbytek těla po odstranění vody Abiogenní (Anorganické) – 1-10%? Biogenní (organické)Popelovina = zbytek těla po spálení, obsahuje minerální látky Anorganické Voda – 60-90% Vodíkový můstek (polární vazba) – kovalentní vazba - koheze, polární, adheze, Podmiňuje metabolické děje –rozpouštědlo i reaktant, prostředí pro chemické a fyzikální děje – podmiňuje biologickou aktivitu NK a bílkovin Produkt metabolismu Transport látek, průchod látek z buňky do buňky termoregulace příjem z vnějšího prostředí, dále ji moc nepřeměňují U aktivních organismů tvoří většinu hmoty Suché mohou být neaktivní útvary jako semena, spory Soli – ovlivňují osmózu, elektrické a transportní procesy na membránách, udržují pH, součást makromolekulárních látek, tvorba ochranných a oporných struktur – schránek (nerozpustné), v těle většina v podobě roztoků (disociované) Disociované: Na+, K+, Ca2+, Fe2+, Mg2+, Cl-, HCO3-, SO42-, H2PO4- Nerozpustné: uhličitany, křemičitany, fosforečnany Uhličitan vápenatý – schránky bezobratlých Fosforečnan vápenatý – kostry obratlovců Oxid křemičitý – mřížovci, rozsivky, rostliny Plyny: CO2, O2, N2Látky tvořené v organismu – organické sloučeniny –C,O, H, N, P, S Nízkomolekulární: monosacharidy, aminokyseliny, nukleotidy, mastné kyseliny, koenzymy, vitaminy Vysokomolekulární - biopolymery: bílkoviny, NK, polysacharidy ATP Kyselina adenosinfosforečná, adenosin trifosfát Ribóza!!! + adenin +3 fosfátové skupiny – takže vlastně ribonukleotid Energetické oběživo – rozklad na ADP (odkopnutí třetí fosfátové skupiny – uvolnění E, poté se naváže) Buňky si vytvářejí zásoby ATP –nemůže procházet CPM! Anaerobní gly

Témata, do kterých materiál patří