Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. HOUBY, LISEJNIKY - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (998,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Houby, lišejníky Houby Charakteristika samostatná říšenejsou schopny pohybu, jedno/mnoho buněčnéheterotrofní (= odkázány svoji výživou na organické látky připravené jinými organismy) podle způsobu získávání org. l. se dělí na: a)saprofité= rozkládají org. l. z odumřelých těl (václavka) b)parazité= přijímají org. l. z organismu svého hostitel (dřevokazné- choroš) c)symbionté= vzájemné soužití s jinými organismy, 1. hlavně s cévnatými rostlinami (s kořeny vyšších rostlin) získávají org. l. od nich a jim poskytují jiné látky (fosfor)=mykorrhiza, 2. s živočichy (např. s mravenci pěstují houbu pro potravu), 3.lichenismus= soužití s organismem, který je schopný fotosyntézy (řasy,sinice) * lišejníky v lesní půdě vytvářejí podhoubí=mycelium Stavba buňky hub eukaryotní buňka (1 jádro)u většiny hub vyvinuta bun. stěna, její zákl. stavební jednotkou jechitinzásobní látkou glykogen a lipidyv buňkách mitochondrie, ale NEMAJÍ plastidy (neschopny fotosyntézy)tělo tvoří stélka- jedno/mnohobuněčná stélku tvoří vlákna (hyfy)- jednoduché/větvenéna myceliu rostou plodnicehyfy mohou srůstat nebo se nějakým způsobem seskupovat mohou * houbová pletiva (plektenchym, pseudoparenchym)jednobuněčné houby vytváří nepravá podhoubí=pseudomycelium(kvasinky) Rozmnožování nepohlavně1. různými typy výtrusů (spor)a) spory vodních hub bičíkaté=zoospory – pohyblivéb) spory suchozemských hub oblaněné=aplanospory – nepohyblivéspory * - uvnitř výtrusnic=endospory/zevně na specializovaných hyfách=konidie2. rozpadem stélky=fragmentace3. pučením (kvasinky)- z 1 mateřské buňky roste dceřinápohlavněněkolik fází: 1.plazmogamie= splynutí cytoplazmy buněk 2.karygogamie=splynutí jader buněk * zygota s chromozomy jako ostatní buňky 3.meióza= redukční dělení, * haploidních buněk (haploidní gamety- meiospory) Význam rozkladači, tvorba humusu, výroba léků, potravinářský průmysl Zástupci Chytridiomycety- lahvičkovka (napadá brukvovité rostl.), rakovinovec bramborovýMikrosporídie- hmyzomorka včelí houby spájivé (zygomycety) a) nepohlavní rozmnožování spory b) pohlavní rozmnožování- styk 2 různopohlavních podhoubí * kyovité větve po dotyku se jejich konce oddělí přehrádkami od mycelia změní se na gametangia splynou v diploidní zygosporu uvolní se od podhoubí v příznivých podmínkách začne klíčit nosič (sporangiofor) zakončený výtrusnicí (sporangiem) během klíčení se jádra meoticky dělí ve výtrusnicích * haploidní výtrusy plíseň hlavičková, knopidlovec černavý houby vřeckovýtrusnéspecializované sporangium=vřecko zde probíhá redukční dělení * haploidní endospory-askospory 1. kvasinky: NEPOHLAVNÍ R. - pučení, POHLAVNÍ R. – při zmenšení množství živných látek a vody, vegetativní buňky se mírně zvětší a meoticky dělí * 4 haploidní výtrusy (2 a 2 fyziologicky rozlišné) vřecko praskne výtrusy se uvolní když je dobré prostředí začne klíčení v buňky 2 fyziologicky rozlišné buňky splynou v diploidní zygotu pučením * nové buňky 2.vřeckovýtrusné houby: NEPOHLAVNÍ R. – z podhoubí * různé druhy plodniček sporangií/nosičů nesoucích pohl. výtrusy=konídie, POHLAVNÍ R. - * gametangia (samčí-anteridia/samičí-askogonia), anteridium se přikládá k askogoniu rozpouštějí se bun. stěny * výrůstek a otvor obsah anteridia přechází do askogonia jádra se k sobě přikládají, ale nesplynou=plazmogamie po dělení putují dvojice (samčí+samičí jádro) do speciálních vláken=akogenních hyf na koncích * zpětné výběžky=háky v nich dojde ke splynutí samčího a samičího jádra=karyogamie z háků vyrůstají kyjovitá vřecka v nich diploidní jádra meióza mitóza přemění se na 8 výtrusů=askospor zralá vřecka se otevřou výtrusy se uvolní ven houby stopkovýtrusné: NEPOHLAVNÍ R. – konidiemi spory tvořící se na konci/po straně hyfy, POHLAVNÍ R. – převažuje dvoujaderné podhoubí* po splynutí 2 jednojaderných podhoubí splyne pouze buněčná plazma=plazmogamie, dvoujaderné podhoubí roste časově neomezeně za vhodných podmínek tvoří plodnice většina hub * „přezky“ do přezky přijde 1 jádro a druhé putuje do špičky do zadní části buňky, kde zůstane i to z 2. přezky* 2 přepážkyve výtrusorodém roušku plodnice dojde v basidiích kekariogamii (=splynutí jader a meotické dělení) * 4 haploidní jádraz nich * 4 stopečkaté výtrusy=bazidiosporytvoří tenkou vrstvičku= výtrusorodé rouško=hymenium- v rourkách (hřibovité)/v lupenech (bedlovité), PLODNICE- tvořena kloboukem- na spoduhymenofor (hrotnatý, lupenitý, rourkatý) a třenem, v mládí obalenaplachetkou po protržení zanechává na klobouku zbytky a na bázi třeně pochvu Lišejníky lichenizovaný organismus= houba (poskytuje vodu) + řasa/sinice (poskytuje org. l.) symbiózastélku lišejníku tvoří houbová vláknav nich rozptýleny buňky sinic/řask podkladu přichycen vláknystélka: a)korovitá- pevně spojená s podkladem (misnička), b)keříčkovitá- z 1 místa rostou dlouhé stélky (dutohlávka), c)lupenitá- k podkladu přisedá jen částečně (terčovka) Rozmnožování nepohlavněfragmentace= každá část obsahuje složku řasovou i houbovoukaždý fragment může dorůst v celou stélkupomocí drobných tělísek (soredia)= klubíčka houbových hyfýuvnitř řasa/sinicena povrchu obalena houbovými vláknyrozpuštění korové vrstvyuvolňují se jako prach rozšiřující se větrempomocíizidií= drobné výrůstky stélky samy se odlamujípohlavněrozmnožuje se jen houba „vystřelí“ výtrusklíčísetkává se se sinicí/řasou Význam bioindikátoryurčují kvalitu ovzdušízvětrávání horninpotrava pro živočichyvýrob

Témata, do kterých materiál patří