Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. HOUBY, LISEJNIKY - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (998.03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Houby, lišejníky

Houby

Charakteristika

 • samostatná říše

 • nejsou schopny pohybu, jedno/mnoho buněčné

 • heterotrofní (= odkázány svoji výživou na organické látky připravené jinými organismy)

→ podle způsobu získávání org. l. se dělí na:

a) saprofité= rozkládají org. l. z odumřelých těl (václavka)

b) parazité= přijímají org. l. z organismu svého hostitel (dřevokazné- choroš)

c) symbionté= vzájemné soužití s jinými organismy, 1. hlavně s cévnatými rostlinami (s kořeny vyšších rostlin) → získávají org. l. od nich a jim poskytují jiné látky (fosfor)= mykorrhiza, 2. s živočichy (např. s mravenci → pěstují houbu pro potravu), 3. lichenismus= soužití s organismem, který je schopný fotosyntézy (řasy,sinice) → * lišejníky

 • v lesní půdě vytvářejí podhoubí= mycelium

Stavba buňky hub

 • eukaryotní buňka (1 jádro)

 • u většiny hub vyvinuta bun. stěna, její zákl. stavební jednotkou je chitin

 • zásobní látkou glykogen a lipidy

 • v buňkách mitochondrie, ale NEMAJÍ plastidy (→neschopny fotosyntézy)

 • tělo tvoří stélka- jedno/mnohobuněčná → stélku tvoří vlákna (hyfy)- jednoduché/větvené

 • na myceliu rostou plodnice

 • hyfy mohou srůstat nebo se nějakým způsobem seskupovat → mohou * houbová pletiva (plektenchym, pseudoparenchym)

 • jednobuněčné houby vytváří nepravá podhoubí= pseudomycelium (kvasinky)

Rozmnožování

 1. nepohlavně

 • 1. různými typy výtrusů (spor)

 • a) spory vodních hub bičíkaté= zoospory – pohyblivé

 • b) spory suchozemských hub oblaněné= aplanospory – nepohyblivé

 • spory * - uvnitř výtrusnic= endospory/zevně na specializovaných hyfách= konidie

 • 2. rozpadem stélky= fragmentace

 • 3. pučením (kvasinky)- z 1 mateřské buňky roste dceřiná

 1. pohlavně

 • několik fází: 1. plazmogamie= splynutí cytoplazmy buněk

2. karygogamie= splynutí jader buněk → * zygota s chromozomy jako ostatní buňky

3. meióza= redukční dělení, * haploidních buněk (haploidní gamety- meiospory)

Význam

 • rozkladači, tvorba humusu, výroba léků, potravinářský průmysl

Zástupci

 1. Chytridiomycety- lahvičkovka (napadá brukvovité rostl.), rakovinovec bramborový

 2. Mikrosporídie- hmyzomorka včelí

 3. houby spájivé (zygomycety)

 • a) nepohlavní rozmnožování spory

 • b) pohlavní rozmnožování- styk 2 různopohlavních podhoubí → * kyovité větve → po dotyku se jejich konce oddělí přehrádkami od mycelia → změní se na gametangia → splynou v diploidní zygosporu → uvolní se od podhoubí → v příznivých podmínkách začne klíčit nosič (sporangiofor) zakončený výtrusnicí (sporangiem) → během klíčení se jádra meoticky dělí → ve výtrusnicích * haploidní výtrusy

 • plíseň hlavičková, knopidlovec černavý

 1. houby vřeckovýtrusné

 • specializované sporangium= vřecko → zde probíhá redukční dělení → * haploidní endospory- askospory

 • 1. kvasinky: NEPOHLAVNÍ R. - pučení, POHLAVNÍ R. – při zmenšení množství živných látek a vody, vegetativní buňky se mírně zvětší a meoticky dělí → * 4 haploidní výtrusy (2 a 2 fyziologicky rozlišné) → vřecko praskne → výtrusy se uvolní → když je dobré prostředí začne klíčení v buňky → 2 fyziologicky rozlišné buňky splynou v diploidní zygotu → pučením * nové buňky

 • 2. vřeckovýtrusné houby: NEPOHLAVNÍ R. – z podhoubí * různé druhy plodniček → sporangií/nosičů nesoucích pohl. výtrusy= konídie, POHLAVNÍ R. - * gametangia (samčí- anteridia/samičí- askogonia), anteridium se přikládá k askogoniu → rozpouštějí se bun. stěny → * výrůstek a otvor → obsah anteridia přechází do askogonia → jádra se k sobě přikládají, ale nesplynou= plazmogamie → po dělení putují dvojice (samčí+samičí jádro) do speciálních vláken= akogenních hyf → na koncích * zpětné výběžky= háky → v nich dojde ke splynutí samčího a samičího jádra= karyogamie → z háků vyrůstají kyjovitá vřecka → v nich diploidní jádra → meióza → mitóza → přemění se na 8 výtrusů= askospor → zralá vřecka se otevřou → výtrusy se uvolní ven

Témata, do kterých materiál patří