Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

fosfolipidy tvoří biomembrány, mastné kyseliny + glycerol a fosfát (PO4),

fosfolipidové dvojvrstvy – základní stavební složka všech membrán

ve vodě se chce tuk dotýkat hydrofobními částmi, aby vytlačil vodu – vytváří kapičky (micely)

fce lipidů – termoizolace (tuky na patě), zásoby energie, jsou nerozpustné ve vodě, rozp. v org. rozpouštědlech (benzen), jsou to rozpouštědla pro vitaminy A, D, E, K

Cukry:

celulóza – dřevo

sacharidy vznikají fotosyntézou

1) monosacharidy

- glukóza (C6H12O6) je monosacharid, sladký a rozpustný ve vodě, hexóza, zdroj energie, oxidací v bun. dýchání e uvolňuje velké množství energie

- fruktóza (hexóza)

- ribóza a deoxyribóza (pentózy, v nukleotidech)

2) disacharidy (oligosacharidy)

- laktóza (mléčný cukr)

- sacharóza (řepný cukr, není sladká)

- maltóza (dvě glukózy)

3) polysacharidy

- tisíce molekul cukru

škrob – zásoba energie v rostlinných buňkách

glykogen – energetická zásobárna živočišných buněk, stejné složení jako škrob, ale jinak pospojované glukózy

celulóza – asi 15000 jednotek glukózy, stavební materiál rostlinných buněk, vytvářejí tenká vlákna mikrofibrily, ze kterých je tvořena buněčná stěna, špatně stravitelná – ochrana buňky

funkce sacharidů – zásobní, pohotový zdroj energie (glukóza), součásti DNA

glukóza + galaktóza = laktóza

glukóza + fruktóza = sacharóza – spojení dvou molekul cukru – kondenzační reakce – uvolní se H2O

Aminokyseliny: je jich 20, všechny mají NH2 a COOH, liší se v postranním řetězci R

dvě aminokyseliny se spojují peptidovou vazbou (mezi karb. skup. jedné molekuly a aminovou sk. druhé molekuly)

Mastné kyseliny: obsahují dlouhý uhlovodíkový řetězec a COOH, nasycené (bez dvojných vazeb - palmitová) a nenasycené (dvojné vazby - olejová)

spolu s molekulami vyšších alkoholů tvoří tuky a oleje

Nukleotidy: z fosfátu, cukru a dusíkaté báze (adein, thymin, uracyl, cytosin, guanin)

ribonukleová kyselina – ribóza + A, C, G nebo U

deoxyribonukleová kyselina – ribóza + A, C, G nebo T

Adenosintrifosfát (ATP): ribóza + adenin + tři fosfáty, ztratí-li jeden fosfát, vznikne ADP a uvolní se energie, „balíček energie“

NAD – nikotinamidadeindinukleotid – přijímá vodíkový proton a dva e za vzniku NADH, který slouží jako přenašeč elektronů v procesu dýchání

NADP – nikotinamidadeindinukleotidfosfát – po přijetí H protonu > NADPH, fce jako NADH

Bílkoviny:

- tvořené aminokyselinami spojenými peptidovými vazbami, počet a pořadí vytváří primární strukturu a určuje její vlastnosti

- stáčení tvoří sekundární strukturu – spirálu (šroubovici, helix) nebo betalist, formování do trojrozměrného tvaru označujeme jako terciální strukturu (helixy + betalisty – vzniká funkční protein), je-li některá bílkovina ze dvou řetězců jejich uspořádání označujeme jako kvartérní strukturu

Témata, do kterých materiál patří