Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mastné kyseliny: obsahují dlouhý uhlovodíkový řetězec a COOH, nasycené (bez dvojných vazeb - palmitová) a nenasycené (dvojné vazby - olejová) spolu s molekulami vyšších alkoholů tvoří tuky a oleje Nukleotidy: z fosfátu, cukru a dusíkaté báze (adein, thymin, uracyl, cytosin, guanin) ribonukleová kyselina – ribóza + A, C, G nebo U deoxyribonukleová kyselina– ribóza + A, C, G nebo T Adenosintrifosfát (ATP): ribóza + adenin + tři fosfáty, ztratí-li jeden fosfát, vznikne ADP a uvolní se energie, „balíček energie“ NAD – nikotinamidadeindinukleotid – přijímá vodíkový proton a dva e za vzniku NADH, který slouží jako přenašeč elektronů v procesu dýchání NADP – nikotinamidadeindinukleotidfosfát – po přijetí H protonu > NADPH, fce jako NADH Bílkoviny: - tvořené aminokyselinami spojenými peptidovými vazbami, počet a pořadí vytváří primární strukturu a určuje její vlastnosti - stáčení tvoří sekundární strukturu – spirálu (šroubovici, helix) nebo betalist, formování do trojrozměrného tvaru označujeme jako terciální strukturu (helixy + betalisty – vzniká funkční protein), je-li některá bílkovina ze dvou řetězců jejich uspořádání označujeme jako kvartérní strukturu - nejjednodušší aminokyselina – glycin - 20 proteinogenních aminokyselin peptid – několik molekul aminokyselin - denaturace – přerušení vazeb – vodíkových můstků nebo zničení vysokou teplotou – globulární bílkoviny se rozpletou a molekula pak není rozpustná ve vodě funkce bílkovin: stavební (keratin – vlasy, nehty) - enzymy (katalyzátory) – regulují přenos gen. info - hormony - umožňují vzáj. komunikaci mezi buňkou a okolím - umožňují pohyb a dokáží přepravovat jiné molekuly uvnitř buňky; přenašeče látek do buňky a ven - obranná fce – imunoglobuliny (protilátky) - globulární proteiny – většinou rozpustné ve vodě (enzymy a hormony) - fibriální struktura – vláknitá struktura, většinou nerozpustné ve vodě Nukleové kyseliny: RNA – A, C, G, U; jeden řetězec DNA – A, C, G a T; dva řetězce, dvojitá šroubovice, delší než RNA, spojuje se C a G a T a A tyto dvojice se nazývají jako komplementární báze obsahují v sobě genetickou info, která je dána pořadím nukleoidů DNA se vyskytuje v mitochondriích (výroba energie), v jádře a v plastidech příjem a výdej látek buňkou - metabolické rce se odehrávají uvnitř buňky, látky se přes CM dostávají difúzí, osmózou, usnadněnou osmózou (pasivní transport – nevyžaduje E) nebo pomocí přenašečových bílkovin a ptózou (aktivní transport – vyžaduje E) Buněčná stěna u rostlin má velké mezery, kudy látky bez problémů projdou. PASIVNÍ TRANSPORT difúze– malé molekuly (kyslík a CO2) volně přejdou přes CM po koncentračním spádu, z místa vyšší koncentrace do nižší osmóza – pohyb vody přes CM, z místa nižší koncentrace rozpuštěných látek do vyšší polopropustná membrána – propustná jen pro malé molekuly a ionty hypertonický roztok – vyšší k. rozpuštěných l., u živočišných buněk jde voda z buňky hlavně ven a b se scvrkává a zahyne, u rostlinné buňky voda uniká, b se scvrkává a odtrhne se od BS = plazmoptýza hypotonický – nižší k. rozp. l. – u živočišných buněk jde voda hlavně dovnitř, buňka se zvětšuje a praskne, u rostl. b. se b zvětšuje jen do určité míry, pak začne BS vyvíjet protitlak na buňku izotonický – stejná koncentrace – stejné množství vody dovnitř i ven mezibuněčné tekutiny mají stejnou koncentraci jako prostředí v buňce sladkovodní prvoci žijí v hyp. prostředí, ale pulzující vakuoly pumpují přebytečnou vodu ven z těla usnadněná difúze – přechod např. glukózy přes CM pomocí transportních (přenašečových) bílkovin, které jsou přesně určené pro jednotlivé molekuly a ionty, buď změní svůj tvar, nebo vytvoří kanál pro látku a vytvoří tak póry; z místa vyšší koncentrace do nižší - symport – transport jedné látky je doprovázn transportem druhé látky ve stejném směru (Na + glukóza) - antiport – energiez transportu jedné látky umožní druhé látce transport druhým směrem) AKTIVNÍ TRANSPORT - proti koncentračnímu gradientu, spotřebuje se E z ATP sodno-draselná pumpa (ŽB) – 3 sodíkové ionty ven a 2 draslíky dovnitř cytóza - exocytóza (ven) – z Golgiho aparátu se odškrtí transp. váčky, které jdou k CM, tam s ní splynou a obsah váčku se vylije do prostředí endocytóza (dovnitř), fagocytóza - buněčné pojídání, pinocytóza – buněčné pití; buňka panožkami obklopí potravu nebo kapky tekutiny, vytvoří se váček a ten pak splyne s lyzozomem enzymatické řízení procesů v organismech Enzym jebílkovina skatalytickou aktivitou (snižuje volnou aktivační energii – Gibsovu energii > výrazně urychlují rychlost rce), určuje povahu i rychlost chem. rc

Témata, do kterých materiál patří