Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Transport látek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. TRANSPORT LÁTEK Příjem a výdej látek buňkou TRANSPORT LÁTEK PŘES BUNĚČNOU MEMBRÁNU buňky soustavy jsou otevřené, a umožňují proto výměnu látek s okolíkjejich povrch je vždy tvořen cytoplazmatickou membránou, buňky prokaryotické, rostlinné a buňky hub jsou navíc obklopeny buněčnou stěnou (ta většinou propouští vodu a látky v ní rozpuštěné)funkci regulátora příjmu a výdeje látek buňkou má selektivně propustná cytoplazmatická membrána PASIVNÍ TRANSPORT probíhá bez spotřeby energie (po koncentračním gradientu)PROSTÁ DIFUZE- fyzikální proces, transport látek po koncentračním spádumolekuly rozpuštěné látky jsou transportovány z míst s vyšší koncentrací na místa s nižší koncentracílátky rozpustné v tucích procházejí fosfolipidovou dvojvrstvou membránou přímovoda a ionty jsou v lipidovém prostředí nerozpustné, procházejí pouze pomocí kanálových proteinů zabudovaných do membrányzvláštním případem difuze jeosmóza, při které přes membránu pronikají snadno a rychle pouze molekuly vody, zatímco malé částice látek v ní rozpuštěné (ionty, molekuly) sice membránou prostupují, ale pomalu, a voda tak proniká z méně koncentrovaného roztoku na jedné straně membrány do koncentrovanějšího na druhé straně membrány, dokud se se koncentrace obou roztoků nevyrovnajíUSNADNĚNÁ DIFUZE– transport látek po koncentračním spádu, látka se váže na přenašeče zabudované do membránypřenašeče = speciální bílkoviny plazmatické membrány, které mají schopnost specificky vázat na povrchu buňky určité molekuly a dopravit je na vnitřní stranu membrány – pomocí přenašečů se mohou do buňky dostat například aminokyseliny AKTIVNÍ TRANSPORT probíhá za spotřeby energie (ve formě ATP), je uskutečňován prostřednictvím bílkovinných přenašečů, může probíhat i proti koncentračnímu spádu uniport –přenášená pouze jedna molekula nebo iontantiport -látky jsou přesouvány přes buněčnou membránu v opačných směrech (částice jsou přenášeny opačným směrem) příklad: sekrece vodíkových iontů v ledvinných tubulech - vodík je transportován z ledvinné buňky do lumen tubulu proti koncentračnímu spádu a zároveň je do buňky resorbován sodík po koncentračním spádusymport - látka A přestupuje přes membránu proti chemickému nebo koncentračnímu gradientu a zároveň s látkou A se přes membránu přesouvá látka B ve směru svého chemického nebo elektrického spádu, při symportu jsou obě látky přesouvány přes buněčnou membránu stejným směrem (= částice jsou přenášeny stejným směrem)příklad: vstřebávání glukózy v tenkém střevě - glukosa je transportována z lumen střeva do enterocytu proti koncentračnímu spádu a zároveň je do enterocytu resorbován sodík po koncentračním spádu MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT MAKROMOLEKUL A MOLEKULÁRNÍCH KOMPLEXŮ ENDOCYTÓZA buňka pohlcuje látky z okolípinocytóza – membrána obalí pohlcované částice, vchlípí se do buňky a odškrtí se ve formě malého měchýřku, ten přechází do cytoplazmy, rozpadá se a obsah je rozptýlen ( např. pinocytózou jsou vstřebávány tukové kapičky v tenkém střevě)fagocytóza– buňka vytvoří panožky (plazmatické výběžky), jimiž obklopí větší částici a uzavře ji do nově vzniklého měchýřku, spojením lysozomy se do měchýřku dostávají enzymy, které částici rozloží ( fagocytózou jsou např. pohlcovány bakterie bílými krvinkami) EXOCYTÓZA opak endocytózyměchýřek vytvořený uvnitř buňky splyne s cytoplazmatickou membránou a jeho obsah je vyloučen do okolí (buňkavylučuje l. odpadní, škodlivé nebo l., které mají v org. fci – hormony) OSMOTICKÉ JEVY V BUŇCE jsou způsobeny osmózou – pronikáním vody přes cytoplazmatickou membránu BUŇKA V HYPERTONICKÉM PROSTŘEDÍ prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek (s vyšší osmotickou hodnotou), než je koncentrace uvnitř buňkybuňka ztrácí vodu a smršťuje serostlinná buňkaje díky buněčné stěně pevnázmenší se jen buněčný obsah a cytoplazmatická membrána se odloučí od buněčné stěny, nastává tzv.plazmolýzaživočišná buňkasmršťuje se celá, nastává tzv.plazmolýza BUŇKA V HYPOTONICKÉ PROSTŘEDÍ prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek (s nižší osmotickou hodnotou), než je koncentrace uvnitř buňkybuňka nasává vodu a zvětšuje svůj objemrostlinná buňkaje díky buněčné stěně pevná, a proto neprasknev buňce se v důsledku příjmu vody zvětšuje vakuola, tlak protoplastu na buněčnou stěnu je označován jako turgor (= díky turgoru získává rostlina potřebnou pevnost, nadměrná ztráta vody vede k poklesu turgoru a stonky ochabují, rostlina vadne)živočišná buňkapraská, nastává tzv.plazmolýza (u červených krvinek se nazývá hemolýza)prvociprvoci žijící ve sladkých vodách, které představují hypotonické prostředí, mají speciální osmoregulační organely – pulzující (stažitelné) vakuoly - jimi vylučují z buňky přebytečnou vodunepříznivé podmínky mohou přežívat tak, že vytvoří ochranný obal a přemění se z aktivního pohyblivého stadia v nepohyblivé stadium klidové – cystu Transport látek v rostlině PŘÍJEM, VEDENÍ A VÝDEJ VODY rostliny obsahují průměrně 70 – 80 % vodynejvíc vody je ve šťavnatých plodech, nejméně v ořechách, kamenechfunkce vodynejdůležitější rozpouštědloprostředí pro průběh procesů + účastní se metabolických procesů (fotosyntéza, dýchání)ovlivňuje termoregulaciumožňuje oplození (mechy, olše, kapradiny)vodní režim má tyto fázepříjem (povrchem těla, kořeny – vlášením)vedení (cévami a sítkovicemi)výdej (listy – průduchy)voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle, u cévnatých rostlin se k tomuto účelu vyvinuly cévní svazkyvoda (s rozpuštěnými látkami) proudí vzhůru cévamiPASIVNĚ – pouze buněčnými stěnami a volnými mezibuněčnými prostorami, bez spotřeby energie, je rychlejší než aktivní způsobtranspirační proud – probíhá mimo buňky, umožňuje ho:transpirace (odpařování) z listů: průduchy, pokožkou (u mladých listů s tenkou kutikulou)koheze – síly mezi molekulami vody bránící přerušení vodního sloupceadheze – přilnavost vody ke stěnám cévAKTIVNĚ – z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu, za spotřeby energie, malou rychlostíkořenový vztlak – tlak vytlačující vodu a v ní rozpuštěné látky z kořene do nadzemních č

Témata, do kterých materiál patří