Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Pohybova soustava cloveka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Pohybová soustava člověka Stavba a funkce kosterní a svalové soustavy člověka. SOUSTAVA KOSTERNÍ je pevnou a zároveň pohyblivou oporou těla a chrání některé orgány206 – 208 kostítvoří ji kosti a jejich spoje (klouby, vazy, chrupavka)podle tvaru rozlišujeme kosti – dlouhé (pažní, stehenní)krátké (články prstů)nepravidelné (dolní čelist) KOST tvrdé pojivotvořena rozvětvenými buňkaexoplazma obsahuje soli (vápenaté, uhličitany, fosforečnany)pružnost kosti způsobujeOSSEIN – organická látka hlavně u dětíběhem života přibývá vápenatých solí, kosti jsou pevné, ale ztrácejí pružnostve stáří – kosti křehké, snadno se lámoukostní buňky i exoplazma jsou uspořádány doLAMEL - soustřednépovrchovévmezeřené pojivová vaziva vazivo chrupavka tkáň - tvořeny buňkami a mezibuněčnou hmotou (extracelulární matrix) - tvoří mezibuněčnou hmotu: 1) kolagen – nejhojnější protein v těle 2) elastin 3) amorfní mezibuněčná hmota – bez struktury, z glykoproteinů CHRUPAVKA buňky tvořící chrupavky nazývámeCHONDROCYTYtkáň - pevná, pružnábílá, nebo nažloutlátéměř bez cév = řezně rány se nehojíhyalinní chrupavka (sklovitá, kloubní) — nejběžnější, tvrdá, hladká, průhledná, kryje povrchy kostí a kloubů;elastická chrupavka — z kolagenních fibril - ušní boltec, příklopka hrtanová a drsné průdušky;vazivová chrupavka — velmi odolná mechanicky v meziobratlových ploténkách FIBRILY – jsou vazivová vlákna v exoplazmě Kolagenní – obsahují bílkovinu kolagen, měkké, mírně pružné, po uvaření z nich je klih Elastické - obsahují bílkovinu elastin, pružné, pevné, vaření odolávají, šlachy, kloubní pouzdra DRUHY VAZIVA vazy – připojují dvě kostišlachy – připojují sval ke kostipodkožní vazivo – retikulární vazivo - síť (retikulum) – spleť kolagenových vlákenmezenchym – zárodečné vazivotukové vazivokostní dřeň – retikulární vazivosvalová fascie – obal svalu fibroblasty tvoří vazivo fibrocyty – nedělí se a neprodukují mezibuněčnou hmotu STAVBA KOSTI na průřezu kostí (os) se nachází: OKOSTICE (periost) obaluje kost, tuhý vazivový obal bohatě protkaný cévami a nervyupínají se zde svalyprotkána nervy a cévy, které vnikají do kosti – vyživuje a inervuje kostvětví se doHAVERSOVÝCH KANÁLKŮ- podélné, zalištujívýživu kostiHaversovy kanálky jsou propojeny s VOLKMANNOVÝMI KANÁLKY (kolmé na HK)vnitřní stavby okostice obsahujeKOSTINOVÉBUŇKY– vytváří kosterní hmotu, pomocí nich kost tloustnepokrývá celou kost kromě kloubních konců KOSTNÍTKÁŇ rozlišujeme kostní tkáň: SPONGIOZNÍ (houbovitou) – tvořena sítí kostních trámečků (lamel), celý povrch krátkých a plochých kostí a v epifýzách, zpočátku je i v diafýze, ale pak je odbourávána, vzniká degradací hutné kosti – zachovány jsou pouze trámce, které jsou podélné k tlaku KOMPAKTNÍ (hutnou) – pevná a tvrdá, tvoří souvislou tkáň,vyskytuje se na povrchu diafýz a epifýz, produkuje mezibuněčnou hmotu z osteonů (Haversův systém) – z osteocytů v kružnici (produkují mezibuněčnou hmotu)CaPO4 a CaCO3 – nejhojnější látky v kosti – tvoří 65 % anorganických látek KOSTNÍDŘEŇ vyplňuje vnitřek dlouhých kostív červené KD vznikají všechny krevní buňkytyp vazivav mládí je ve všech buňkách červená dřeň – postupně s věkem žloutne (ukládá se zde tuk, je v diafýzách)červená je v dospělosti v epifýzách, uvnitř krátkých kostí a plochých kostí (mezi trámci)lidově se nazýváMOREK typy kostí VNITŘNÍ STAVBA KOSTI na příčném průřezu lze pozorovat uspořádání základní hmoty do lamel, které vytvářejí soustředné ploténky kolem cévních kanálkův dutinách mezi lamelami –OSTEOCYTY – vlastní kostní buňky produkující mezibuněčnou hmotudutina kosti-KOSTNÍDŘEŇ - krvetvorná tkáň RŮST A VÝVOJ KOSTÍ proces vzniku kosti -OSIFIKACE (kostnatění) potřeba vitamín D, Ca, P, trvá 18- 20 let PRŮBĚH OSIFIKACE - probíhá v OSIFIKAČNÍCH CENTRECH do chrupavky vniknou cévy a podél nichOSTEOBLASTY (kostitvorné buňky) - vytvoří se jádro kostní tkáně (osifikační centrum) - postupuje směrem vně desmální osifikace - z vaziva – u novorozence vzniknou fontanely (blanky mezi lebečními kostmi) – smrštění hlavičky při průchodu pánevním dnem – fontikulus anterior – osfikují mezi 2 – 3 rokem života ploché lebeční kosti vazivo tvarem odpovídá budoucí kosti chondrální osifikace – z chrupavky - původní chrupavka se úplně odbourává, nejdříve se vytvoří tzv. osifikační centra -ostrůvky kostní tkáně a od nich se šíří přeměna obratle, nejdéle chrupavčité zůstávají epifýzyrůst kostí do délky se uskutečňuje prostřednictvímRŮSTOVÝCH CHRUPAVEK (jsou umístěny mezi diafýzou a epifýzami dlouhých kostí) SPOJENÍ KOSTÍ PEVNÉ švy – spojení kostí lebky korunový šev (čelní + temenní) sagitální (šípový) – (propojuje kosti temenní) lambdový šev – (týlní + temenní) spánkový šev (šupinový) – (spánková + temenní) srůsty – spojení pánevních kostí, není poznat, kde jedna kost začíná a končí pánevní kost (kyčelní + stydká + sedací) pánev (pánevní

Témata, do kterých materiál patří