Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Pohybova soustava cloveka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

asmatického retikula a Na+ se naváží na vlákna aktinu (tropomyozinový komplex) > aktivování vazebných míst pro myozinové hlavy – štěpení ATP – start svalového stahu(z retikula se uvolní ionty Ca2+, které vyvolají reakci mezi aktinem a myosinem)nastává svalový stah (štěpí se ATP, které je zdrojem energie pro svalový stah)ionty Ca2+ se vracejí zpět do endoplazmatického retikula, vazba aktinu a myosinu se uvolní a dojde k uvolnění svalu nervosvalová ploténka – speciální synapse na svalovém vláknu (axon nasedlý na svalové vlákno) motorická jednotka – kolik svalových vláken je inervovaných jedním neuronem nejmenší motorické jednotky – mimické svaly (1 neuron na 1 – 5 svalových vláken) svalová kontrakce –izotonická – mění se délka svalu,izometrická – zůstává délka (zahnutí svalu, zvýší se napětí) při stahu a relaxaci svalu je nutný přívod velkého množstvípři aktivní práci nebo pohybu pracují svaly na tzv.kyslíkový dluhdochází k anaerobnímu odbourávání glukózy nalaktát (kyselinu mléčnou) hromadící se ve svalu, neboť krev ho není schopná odvádětdochází k rychlejší únavě a bolesti – až při relaxaci svalu je laktát za svalů vyplavován do jater, kde je odbouráván svalové napětí = tonus -klidové napětí svalu,umožňuje rovnovážnou polohu těla,udržuje tělesnou teplotu,podílí se na udržení určité polohy orgánů,udržuje se reflexně největší v chladu, mizí po smrti dělení svalů ohybače = flexory natahovače = extenzory přitahovače = adduktory odtahovače =abduktory svěrače = sfinktery rozvěrače = dilatátorysvaly pracující souhlasně se nazývajísynergisté– doplňují se a zabezpečují tentýž pohyb (biceps + vřetenní sval)svaly pracující proti sobě jsou označovány jakoantagonisté– zabezpečují opačný pohyb (biceps + triceps) PŘEHLED KOSTERNÍHO SVALSTVA SVALSTVO HLAVY A) MIMICKÉ SVALY kruhový oční sval (musculus orbicularis oculi)kruhový ústní sval (musculus orbicularis oris)sval smíchu – roztahování koutkůsval tvářový (musculus buccinator)velký sval lícní (musculus zygomaticus major) – při smíchu koutky nahoru, rozšiřuje a zužuje nosní dírky B) ŽVÝKACÍ SVALY zevní sval žvýkací (musculus masseter) – nejsilnější sval v tělespánkový sval (musculus temporalis)trubačský – vnitřní strana tváře, posouvání sousta do hltanu SVALSTVO KRKU zdvihač hlavy (musculus sternocleidomastoideus)podkožní sval (musculus platysma)platyzma – hýbání kůží na těle (jen v krku a obličeji)nadjazylkové + podjazylkové svaly - polykání SVALSTVO TRUPU A) SVALY HRUDNÍKU velký prsní sval (musculus pectoralis major)přední pilovitý sval (musculus serratus anterior)vnější a vnitřní mezižeberní svaly (musculus intercostales externi et interni)bránice (diaphragma)sval oddělující dutinu hrudní a břišníplochý sval vyklenutý do dutiny hrudní – pohyblivá přepážkaspolu s vnitřními a vnějšími mezižeberními svaly slouží jako dýchací sval B) SVALY BŘICHA přímý sval břišní (musculus rectus abdominis)šikmé svaly břišní (musculus obliguus abdominus) C) SVALY ZAD trapézový (kápovitý) sval (musculus trapezius)široký zádový sval (musculus latissimus dorzi)sval rombický (musculus rhomboideus)zadní pilovitý sval (musculus serratus posterior) SVALSTVO KONČETIN A) SVALY HORNÍ KONČETINY deltový sval (musculus deltoideus)dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii)svaly předloktí na přední straně – dlouhé ohybače ruky a prstů na zadní straně – dlouhé natahovače ruky a prstůtrojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii)svaly ruky – ohybače a přitahovače prstů B) SVALY DOLNÍ KONČETINY hýžďové svaly – velký, střední, malý (musculus gluteus maximus, medius, minimus)- nejtěžší svaldlouhý stehenní sval = krejčovský (musculus sartorius)čtyřhlavý stehenní sval (musculus quadriceps femoris)přímý stehenní sval (musculus rectus femoris)dvojhlavý stehenní sval (musculus biceps femoris)svaly bérce -přední sval holenní (musculus tibialis anterior) trojhlavý sval lýtkový (musculus triceps surae) natahovač bércovýdlouhý natahovač prstů (musculus extenzor digitorum longus)sval chodidlový (musculus plantaris) - upíná se k Achillově šlašeohybače prstů a palcesvaly nohy onemocnění svalové soustavy tremor – stařecký třesanorexie – mentální – ochabnutí svalunatržení, natažení, zánětochrnutí paraplegie – nehybnost poloviny těla tetraplegie – ochrnutí všech čtyř končetin

Témata, do kterých materiál patří