Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • obojživelníci – vakovité plíce s nepatrně zřasenou plicní stěnou,dýchání-polykáním vzduchu(chybí hrud.koš)

 • plazi – v plicích už záhyby a přepážky

 • savci – nejdokonalejší plíce

  • bohatě prokrvená houbovitá plicní tkáň je tvořena miliony alveolů

  • dýchání uskutečňuje hrudní koš (s vyvinutým mezižeberním svalstvem) a bránice

 • ptáci – trubicovité plíce, vcelku malé a málo roztažitelné, v jejich pokračování ale plicní vaky, ktr zasahují mezi útrobní orgány → pneumatizace (nadlehčování), vnitřní ochlazování, lepší využití dýchaného vzduchu, kterýž ptačími plícemi prochází dvakrát.

 • Plynový měchýř

  • kostnaté ryby

  • fce hydrostatického ústroje

  • vznik z hřbetní strany hltanu, nepárový, umístěn nad trávicí trubicí

  • neuplatňuje se při vlastním dýchání, ale umožňuje vznášet se ve vodě bez vynaložení svalové práce

 • Dýchací cesty – přivádějí vzduch do plic

  • vyvíjejí je se směrem obojživelníci → savci

  • počátkem nozdry, v hltanu křížení s trávicí trubicí, přes epiglotic vzduch do hrtanu a průdušnice, průdušky, plíce

  • zvukotvorné (hlasové) orgány – součástí dýchacích cest

   • žáby, někt. plazi a savci - v hrtanu

   • ptáci – na přechodu mezi průdušnicí a průduškami (bifurkace)

   • zvuky jsou vydávány rozechvíváním hlasových lan vydechovaným vzduchem

 • Fylogeneze NERVOVÉ soustavy

  • zajišťuje součinnost jednotlivých částí živočišného těla, ostatním orgánům je funkčně nadřazena

  • difuzní nervová soustava

   • nejjednodušší

   • tvořena vzájemně propojenými buňkami, které jsou nepravidelně rozptýleny po těle

   • její reakce na podněty z prostředí je všesměrná

   • polypi žahavců

  • ganglia

   • u většiny bezobratlých se nervové buňky shlukují

    • do provazců - ploštěnci, hlísti

    • do zauzlin – ganglií – měkkýši

    • největší nahromadění nervové tkáně v mozkovém gangliu u hlavonožců

  • gangliová žebříčkovitá

   • kroužkovci a členovci

   • na břišní straně 2 podélné nervové pruhy, tvořené v každém článku párem ganglií, která jsou vzájemně spojena nervovými spojkami

   • u členovců – splývání ganglií a jejich koncentrace v hlavové části těla

  • kruhovitá

   • ostnokožci

   • ze základního nervového prstence vybíhají paprsčité výběžky

  • trubicovitá

   • obratlovci – u všech v podstatě stejná stavba, liší se velikostí a členitostí částí mozku v závislosti na stupni dokonalosti vývoje

   • vznik během ontogeneze z ektodermu hřbetní části těla

   • část centrální (mozek a mícha)

   • část periferní (obvodové nervstvo)

   • mozek:

    • šedá hmota (nervové buňky) vně, bílá (nervová vlákna) uvnitř

    • 1. prodloužená mícha (myenlencephalon)

     • pokračování páteřní míchy

     • jsou tu spojovací dráhy, centrum dýchání, oběhu tělních tekutin, aktivity a spánku

    • 2. mozeček (metencephalon)

     • ústředí koordinace pohybů a polohy těla

     • poměrně největší u plazů, ptáků a savců – vykonávají složité a rychlé pohyby

  Témata, do kterých materiál patří