Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


46. Fylogeneze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

46. Fylogeneze člověka Pravěk - teorie - původ ve zvířeti, v rostlině -> nadpřirozená síla Antika - Sokratés, Hypokratés, Aristotelés -> neuznávali stvoření Bohem - Zoon politikon -> období temna - církev - Alí Ibn Síná - dílo: Kanón Medicíne - základy anatomie a fyziologie - Andreas Vesalius - zakladatel anatomie - Wiliam Harwey - zakladatel fyziologie - Nicolas Tulp - srovnává kostru člověka a lidoopů - Carl Liuné - zavedl systém rostlin - neuznával vliv prostředí - zařadil člověka k opicím, poloopicím a netopýrům Georges Buffon - výrazný vliv prostředí na změnu vlastností, vymírání druhů a vzniku nových - vystupoval proti církvi -> církev - ostře proti - donutili ho odvolat Georges Cuvier - teorie kataklyzmat - přírodní katastrofa - vše zničí, nové vznikne, přibudou nové druhy Jean-Baptiste Lamarck - zakladatel moderního evolučního učení - vnější prostředí vyvolává změny v organismu -> vznikají nové vlastnoti, které jsou dědičné a mohou vést ke vzniku nového druhu - dílo: Filozofie zoologická - ucelený přehled vývoje organického světa Charles Darwin - vykonal 5 letou cestu kolem světa - popisoval, kreslil, sbíral všechny přírodniny dílo: - O původu druhů - Původ člověka a pohlavní výběr - dokázal evoluční teorii pro člověka - člověk vznikl z živočišného předchůdce blízkému lidoopům Ernst Heckel - vytvořil teoretický model spojovacího článku - odhadl stáří, způsob života a podobu - určil místo - JV Malajsie Eugen Dubois - lékař a astronom - vypravil se Jávu - dva roky zde kopal - u osady TRINIL - našel 3 fragmenty: část lebky, stehenní kost, zub -> našel praktický důkaz o existenci spojovacího článku - potvrzení Darwinovy teorie i pro člověka - Pythekantropus Erectus - opočlověk vzpřímený Vývojové tendence směřující k člověku - brachyace - pohyb ve větvích - sestup na zem a vyhledávání volného terénu - 2 hominizační modely - lovec - požírač semen - upředňostňován - postupné odlehčování končetin, vzpřimování, chůze po dvou - 32 zubů - 4 * (2 + 1 + 2 + 3) - dvouesovitě prohnutá páteř - zkracování horních končetin, prodloužení dolních - úzká dlouhá pánev -> rozšíření a zmohutnění - palec do opozice -> člověk pouze na rukách - zmenšení žvýkacího aparátu, zvětšení mozkovny - očnice se posunují dopředu - zorná pole se překrývají - trojrozměrné vnímání prostoru - záměrně vykonávaná činnost - práce - vznik komunikace - mimka, gesta, skřeky - vznik 2. signální soustavy - artikulovaná řeč, slova - menstruační cyklus - ustupuje říje, sexuální aktivity řízeny menstruačním cyklem - délka gravidity = 9 měsíců - hominizace: 3 etapy - 1, změny na kostře - oplošťuje se hrudník, zvyšuje se volnost horních končetin 2, pánev a dolní končetiny - mohutnění dolních končetin 3, změny na lebce a na ruce - palec v opozici Egyptopitékus - předek lidoopů Pliopitékus - 20 mil. - 12 mil. let před námi - nejstarší hominidé ->prudká změna klimatu Prokonsul - pohyb po 4 - po dvou s velkou námahou - připomíná gorily Dryopitékus - 15 mil. - 10 mil. let před námi - v Evropě - skusová plocha stoliček - 5 hrbolků místo 4 Gigantopitékus - velikost gorily - 3,5 m ve vzpřímené poloze Ramapitékus - odpovídá hominizačnímu modelu požírače semen - přechod z větví do volného terénu - odlehčování předních končetin - Afrika, Asie - 14 mil. - 12 mil. let před námi - do 1 metru výška, 25 kg - kapacita mozkovny 350 cm3 Australopitékus Afrikanus - nejstarší předek člověka - taungské dítě - lebka - 5-6 let - chůze po 2 - vzpřímený - do 140 cm výška - kapacita mozkovny 500 cm3 Homo Habilis - 2 mil. - 1,4 mil. let před námi - 140 cm vysoký - "člověk zručný" - poměrně dokonalá ruka - kapacita mozkovny 690 cm3 Homo Erectus - člověk vzpřímený - 1 mil. - 300 tis. let před námi - 150 - 170 cm výška - kapacita mozkovny 950 cm3 - někdy i přes 1000 - Afrika, Asie, Evropa - obrovské množství nálezů - Čína (pekineusis), Německo (steinkeineusis) - rostlinná i živočišná potrava - stálá sídla, znali oheň a využívali ho a udržovali ho - žil v tlupách: - 25 - 30 jedinců - 5 - 6 samců - suupeří -> jeden vůdce - 6 - 10 žen - zbytek děti - mladí až dospělí - více členů = rozpad a založení dalších tlup Homo Sapiens A, homo sapiens neandrthalensis - 1856 - dělníci v lomu - popel, kresby (Německo) - jeskyně Krapina - 2 vývojové linie - časný neandrtálec (protoneandrtálec) - 150 tis. - 120 tis. let před námi - klasický neandrtálec - 120 - 35 tis. let před námi - muskulatornější, chlupatější - žil v době ledové - slepá linie - jeskyně Šipka, Švédův stůl - 160 cm vysoký - 1350 - 1700 cm3 mozkovna - kanibalismus - uměl rozdělat oheň - zbraně, nástroje, kulty, obřady, spolupráce při lovu (skřeky, mimika) Homo sapiens sapiens - všude po světě - Dolní Věstonice, Krapina, Altamira - malé území - Moravská brána - Předmostí u Přerova - stáda mamutů -> dodnes probíhá výzkum, nálezy 40 000 předmětů, kosti - odpadní jámy + pozůstatky jedinců - nelišili se od současného člověka - chýše, řemesla, klacky - stálá sídla - vytápěná - systém kultů, rituály, artikulovaná řeč - 30 000 - 27 000 let (až 10 000) - počátek zemědělství - 2 typy: 1, Combe - Capele 2, Cro Magnon - ztvárnění ženy - Venuše - symbol plodnosti - břicho, prsa, zadek - Věstonická, Kráčející - vyřezávání do klu - geometrická Venuše, Předmostská Venuše Aleš Hrdlička - americký antropolog - zkoumal indiány - jak se dostali do Ameriky - pevninský most - pokles hladin moří - rasy: bílá - europoidní žlutá - mongoloidní, kulatý obličej černá - negroidní, velké množství pigmentu - tmavé zbarvení, masivní nos, velké rty

Témata, do kterých materiál patří