Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- budoucí zárodek vzniká rýhováním animálního pólu vajíčka = cytoplasma + zygota

- vegetativní pól = žloutek, nezrýhovaný

→ povrchové: rýhuje se povrch vajíčka, u hmyzu

- z moruly vzniká rozestupem buněk uvnitř rýhujícího se zárodku: blastula

- jde o stádium, které v sobě obsahuje dutinu – obklopena epitelárními buňkami = blastoderm, buňky = blastomery

- tuto dutinu chápeme jako prvotní tělní dutinu = blastocoel (rýhovací dutina)

- u fylogenet. nejstarších živočichů je kryta jedinou vrstvou buněk, nebo je redukována

- blastula se dělí dál podle toho, zda má nebo nemá rýhovací dutinu

- u savců je konečným rýhovacím stádiem = blastocysta: obsahuje dutinu, ze které se později stává žloutkový váček

v dutině je soustředěna skupina buněk:

 • embryoblast – vzniká z nich vlastní zárodek

 • trofoblast – vytvoří později zárodečný obal = chorion

 • gastrulace – vzniká gastrula, vícevrstevné zárodečné stádium

- obsahuje rozlišené zárodečné listy

→ 2 - diblastika (ektoderm, entoderm) – vločkovci, houby, žebernatky, žahavci

→ 3 - triblastika (ektoderm, entoderm, mezoderm) – členovci, savci

- mezoderm vzniká z entodermu nebo mezodermu, může být i jejich kombinací

- entoderm vystýlá trávicí dutinu – u gastruly označujeme jako prvostřevo, komunikuje s vnějším prostředím pomocí prvoúst

- podle toho, co se stane s prvoústy, dělíme organismy na: prvoústí, druhoústí

prvoústí: houby, členovci - prvoústa se stávají definitivními ústy dospělého jedince

druhoústí: ostnokožci, polostrunatci, strunatci - prvoústa postupně zaniknou, definitivní ústa jedince se prolamují na opačném konci zárodku

- za zárodečné stádium rýhování vajíčka je považována neurulace

- jedná se o proces vchlipování části ektodermu, ze které vzniká základ nervové soustavy

- gastrulu, u které tento proces proběhne, nazýváme neurula

- začíná tvorba orgánů, * orgánových soustav → končí blastogeneze, začíná organogeneze

zárodečné obaly:

- nacházíme u ptáků, savců a plazů = nazýváme je amniota (blanatí)

 • amnion - je v něm uložen zárodek

- amnionová tekutina se u člověka přeměňuje v plodovou vodu

 • chorion - obaluje amnion, je vnějším obalem

 • alantois - má fci dýchací a podílí se na vylučovací, dotýká se skořápky, bohatě prokrvený, hlavně u ptáků

 • ORGANOGENEZE

- v období organogeneze se buňky zárodku začínají rozlišovat a specializovat

- tvoří se tkáně a rozvíjejí se orgánové základy

z ektodermu: vzniká z něj nervová soustava (u prvoústých je na břišní straně, u druhoústých na hřbetní)

 • pokožka a její deriváty

 • gangliové b., pigmentové b., dřeň nadledvin

 • tracheje a vnější žábry u hmyzu

 • žábry, plíce u pavouků – štírů…

 • výstelka přední a zadní části tráv. trubice

z entodermu: výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy

Témata, do kterých materiál patří