Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- začíná tvorba orgánů, * orgánových soustav končí blastogeneze, začíná organogeneze zárodečné obaly: - nacházíme u ptáků, savců a plazů = nazýváme je amniota (blanatí) amnion - je v něm uložen zárodek - amnionová tekutina se u člověka přeměňuje v plodovou vodu chorion - obaluje amnion, je vnějším obalemalantois - má fci dýchací a podílí se na vylučovací, dotýká se skořápky, bohatě prokrvený, hlavně u ptáků ORGANOGENEZE - v období organogeneze se buňky zárodku začínají rozlišovat a specializovat - tvoří se tkáně a rozvíjejí se orgánové základy z ektodermu: vzniká z něj nervová soustava (u prvoústých je na břišní straně, u druhoústých na hřbetní) pokožka a její derivátygangliové b., pigmentové b., dřeň nadledvintracheje a vnější žábry u hmyzužábry, plíce u pavouků – štírů…výstelka přední a zadní části tráv. trubice z entodermu:výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy plíce obratlovců, brzlík, štítná žláza, příštítná tělískaplynový měchýřjátra, slinivka břišní z mezodermu:svalová tkáň vnitřní kostra obratlovcůpohlavní žlázy a jejich vývodysrdce, krev, cévyvýstelka druhotné tělní dutiny – pohrudnice, pobřišnice ze somitů: sklerotom - * z něj kosti, obratlemiotom - * z něj svalydermatom - * škára - mezi somitem a laterální destičkou je střední mezoderm – spojuje je a * z něj gonády a vylučovací soust. Postembryonální vývin - začíná okamžikem vylíhnutím nebo narozením nového jedince - hl. etapami vývoje jsou : období pohl. dospělosti, reprodukční období, stárnutí a smrt nepřímývývin: z vajíčka se líhne larva – stadium, které není podobné dospělému jedincilarva prochází přeměnami (metamorfózy) a pak se mění v dospělceu jedinců jejichž vajíčka jsou chudá na žloutek a u kterých je vývin zárodku krátkýlarva je aktivním stádiem – může se pohybovat, přijímá potravu – energie potřebná k přeměněu obojživelníků – pulci žab, žahavci, ploštěnci, mlži, korýši, hmyz… přímý: vylíhlý nebo narozený jedinec se podobá dospělému jedinci, nedochází u něj k přeměně - u jedinců, jejichž vajíčka obsahují dostatek žloutku pro dlouhý zárodečný vývin nebo u jedinců jejichž zárodek je vyživován tělem matky Fylogeneze CÉVNÍ soustavy vývojově jednodušší živočichové žádnou nemají (houby, žahavci, ploštěnci)zvláštní oběhovou soustavu zajišťující oběh tělních tekutin (krev, míza, krvomíza, tkáňový mok) vytvářejí coelomoví (živočichové s druhotnou tělní dutinou) – zajišťuje rozvod kyslíku a živin k jednotlivým tkáním a buňkámbezobratlí: 1)cévní soustava uzavřená - kroužkovci rozvádí pouze krev, míza oplachuje tkáně volně, nekoluje v cévách a s krví se nemísí centrem hřbetní céva 2)cévní soustava otevřená– měkkýši, členovci tělní tekutinou hemolymfa (krvomíza), volně se rozlévá do mezibuněčných prostor do pohybu hemolymfa uváděna hřbetní cévou s řadou nasávacích otvorů (členovci), nebo srdcem s jednou komorou (plži), dvěma (mlži), nebo čtyřmi předsíněmi (někt. hlavonožci) pseudohemální soustava – ostnokožci tělní tekutina se mísí s mořskou vodou, srdce chybíobratlovci: cévní soustava uzavřená krev koluje systémem cév (žíly, tepny, vlásečnice) a do pohybu ji uvádí stahy srdce vodní–srdce venózní –1 předsíň, 1 komora srdcem prochází jen odkysličení krev z těla, kterou srdce čerpá do žáber – prokysličení 1 krevní oběh: srdce – žábry – tělo – srdce suchozemští – s rozvojem plic se cévní systém diferencuje velký krevní oběh: srdce – tělo – srdce(z levé srdeční komory do těla a zpět do pravé předsíně) malý (plicní) krevní oběh: srdce – plíce – srdce(z pravé srdeční komory do plic a zpět do levé předsíně) v evoluční řadě srdce stále složitější krev

Témata, do kterých materiál patří