Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13-Členovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,74 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Členovci Nejbohatší kmen živočišné říše – všechny biotopyHeteronomní segmentace– nestejnoměrně článkované tělo (vnitřní členění neodpovídá vnějšímu), články = segmenty !Hlava+ stejnoměrně článkovaný trup (stonožky) !Hlava+ hruď+ zadeček (hmyz) !Hlavohruď + zadeček (pavoukovci, korýši)!Článkované končetiny– hlavové (smysly, potrava), hrudní (hl.pohyb), zadečkovéNečleněná druhotná dutina tělní =mixocoel - splýváním váčků, splynutí coelomu a blastocoeluStavba: Chitinózní kutikula– tvoříexoskelet Chitin+ sklerotin (protein) Rozčleněna na destičky (sklerity),nebuněčná vrstva Upínají se tam svazky žíhaných svalů U mořských druhů častouhličitan vápenatý, u suchozemských vosková vrstva – nepropustná pro vzduch Neumožňuje plynulý růst –svlékání (ekdyze) Řízeno hormonálně –ekdyzon,neotenin (brzdí vývin) Svrchní vrstva praská v daných místech Nová kutikula zprvu měkká, tvrdne a vybarvuje se Svlečka = exuvie Příčně pruhované svalstvo! Žebříčková, gangliová nervová soustava(v důsledku splývání netvoří žebříček) Tříčlenné mozkové ganglium spojené konektivami s podjícnovým gangliem Břišní nervová páska, sympatikus Smysly: Složené oči – z funkčních jednotek (omatidií =facet), mozaikový obraz (hmyz, korýši, trilobiti) Jednoduché oči(pavoukovci, korýši)čioba typy očí (hmyz) Hmyz může vnímat ultrafialové záření Smyslové brvy(senzily) – na nejrůznějších částech těla – funkce: mechanická, chemická, tlaková, tepelná čidla (hmyz, pavouci) Statocysty – statokinetická čidla (korýši) Chemoreceptory - tykadla Dale vnímají I zvuk a elektromagnetické pole Dýchací ústrojí: Žábry – u prvotně vodních členovců (trilobiti, hrotnatci, korýši) Plicní vaky – členěné dutiny, stěny omíványkrvomízou–(pavoukovci) Vzdušnice (tracheje)– větvící se trubice vystlané kutikulou,vedou kyslík přímo do tkání bez účasti tělních tekutin, průduchy na povrchu těla (pavoukovci, vzdušnicovci) Tracheální žábry– larvy hmyzu Celý povrch těla – mikroskopičtí korýši a roztoči Trávicísoustava– 3 části Ústní dutina (může být přeměněna – sací, filtrační, kutikulární lišta) Trávicí část – může mít slepé laloky, trávicí žlázy (pavoukovci) Zadní část – rovná trubice Otevřená cévní soustava Trubicovitéhřbetní céva-srdce v osrdečníku Krvomíza (hemolymfa) 2 typy vylučovacího ústrojí: 1 – 2 páry nefridií – lépe udržují vodu než metanefridie, u hmyzu ztrácejí původní funkci a přeměňují se na slinné či snovací žlázy korýši – tykadlové (maxilární) žlázy vyšší korýši – antenální žlázy pavoukovci – kyčelní (koxální) žlázy Malpighiho trubice– trubicovité žlázy ústící do střeva (hmyz, pavoukovci)Gonochoristé, pohlavní dvojtvárnost, vnitřní oplození, někdypartenogeneze či heterogonie Podkmen –TROJLALOČNATCIVyhynulá prvohorní skupina (největší diverzita rozmezí kambrium/ordovik) – mělká moře –vyhynutí v permu)Naleziště: barrandien 3 vyklenuté pásy/laloky na hřbetě – prostředníglabella, na konci dolepygidium Nespecializované ústní ústrojíTřída:Trilobiti 1 pár tykadel+ nerozlišené končetiny + žaberní výrůstky Krunýř s uhličitanem vápenatým U dna, až několik desítek cm Složené oči Nepřímý vývoj –larvy 1mm KLEPÍTKATCIHlavohruď+ zadeček a končetinyHlavohruď – 6 párů končetinTykadla chybějí1 pár chelicer (klepítek)příjem potravy + 1 pár pedipalp (makadel)hmatová funkce Hrotnatci Mořští, kdysi současníci trilobitů Ostrorepi Hlavohruď a zadeček kryty velkými štíty Poslední článek proměněný v dlouhý plochý hrot Složené i jednoduché oči Drobné chelicery (klepítka)+5 párů kráčivých nohou, první čtyři zakončeny klepety Larvy podobné trilobitům (pravděpodobně konvergencí)Kyjonožci - vymřelí Nohatky Mořští dravciAni dýchací ani vylučovací orgány nevyvinuty Pavoukovci Převážně suchozemští predátoři4 páry kráčivých nohou!1. pár –klepítka (chelicery)– ústní orgán – klepítka, drápky, bodce2. pár –makadla (pedipalpi)– smyslová funkce, lov potravyJednoduché očiHlavohruď+ chelicery + makadla + 4 páry kráčivých nohouPlicní vaky, vzdušnice – dýchaní vzdušného kyslíkuVylučování:kyčelní žlázy(pozměněné metanefridie), Malpighiho trubiceGonochoristé, přímý vývoj Klasifikace: Šťíři Suché oblasti tropů a subtropů Noční dravci lovící hlavně hmyz (jedový hrot, klepeta makadla) Nejpůvodnější pavoukovci (na hlavohrudi a zadečku lze rozlišit jednotlivé články) Ocásek – postabdomen, poslední článek –telson Zadní část zadečku –hrot - ukončenajedovým hrotem Jed spíše k sebeobraně než k lovu! Malé chelicery,klepetaz makadel 4 páryplicních vaků Rozmnožování: Zásnubní tance, předáváníspermatoforu Vejcoživorodí a živorodí Péče o mláďata, nošení na hřbetě Kdysi v čr – štír kýlnatý, největší – veleštír obrovskýŠtírci I u nás – štírek knihovní (synantrop) Drobné klepítkovité chelicery, makadla zakončena klepety+jedová žláza! !Vzdušnice Nečlánkovaný zadeček (není rozdělen na abdomen a postabdomen) Solifugy Noční dravci teplých stepí Hlava+přední články hrudi + 2 volné hrudní články Nemají jedové žlázy! Mohutné chelicery, dlouhá makadla a ochlupení !trachejeBičovci V obraně vystřikují kyselinu mravenčí a octovouKrabovci Nebodají, nekoušouPavouci Téměř všechny biotopy Hlavohruď spojená snečlánkovaným zadečkemstopkou V chelicerách vyúsťujejedová žláza! 8 nebo 6jednoduchých očí Nervová soustava - podhltanová zauzlina Na zadečku vyúsťují: 2 páry dýchacích orgánů (plicní vaky, u odvozenějších vzdušnice), pár dýchacích průduchů (stigmata) Pohlavní a anální otvor - kloaka Snovací bradavky+ snovací žlázy – pavučinová vlákna Dravci (na zemi či na pavučinách) Malý ústní otvor Mimotělní trávení po ochromení jedem Přijímání tekuté stravy – vysátí natrávené kořisti Rozmnožování: Pohlavní dimorfismus -samice větší než samci Zásnubní chování (např. usmrcení samečka –manželský kanibalismus) Předávání spermatoforu (pomocí makadel, klepítek či nohou) do semenného váčku samice Kokon pro mladé Zástupci: Sítě staví: křižáci, pokoutníci (synantropové), snovačky (v tropech jedovaté – snovačka jedovatá = černá vdova, karakurt) vodouchovití – zvonovitá hnízda pod vodou, potápěčský zvon,vodouch stříbřitý nestaví sítě: slíďáci (kokon po

Témata, do kterých materiál patří