Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Ekologie, Etologie A.Etologie = věda, která zkoumá chování živočichů v prostoru a čase. =zkoumá schopnost živočichů aktivně reagovat na změny v okolním životním prostředí. dráždivost: -základní schopnost živočichů aktivně reagovat - reagují na změny v okolním životním prostředí - podráždění vnějšími podněty → nervová soustava (prostřednictvím smyslových buněk, formou vzruchu) →dostředivě do centrálního nervového systému (mozek, mícha) → vyhodnocení signálu →podnět k výkonnému orgánu (efektoru- sval nebo žláza). - dochází tak k uzavření tzv.reflexního oblouku etologii dělíme: 1. obecná = studuje základy životních projevů, jejich podstatu genetic.a fyziologickou (př. jak nervová soustava ovlivňuje chování zvířat) 2. speciální =studuje specifické formy chování jednotlivých druhů živočichů (př. způsob pohybu, získávání potravy) etolog. výzkum : 1. přímé pozorování – zkoumání chování v přítomnosti zvířete (oko, dalekohled) 2. nepřímé pozorování - zkoumání v přírodě (stopy, výkaly...) 3. experimentování – laboratorní zkoumání Reflex - odpověď organismu, zprostředkovaná nervovým systémem, na podněty z vnějšího prostředí. Podnět (dráždění) vybaví vzruch, který je reflexním obloukem veden do nervového centra a odtud postupuje odstředivými drahami k výkonnému orgánu - druhy reflexů:1) nepodmíněný – je dán stálou vrozenou dráhou, reakce vždy stejná (stereotypní) 2) podmíněný – vzniká následkem dočasného propojení nervových drah v CNS, daného sousledností dvou různých podnětů Chování = komplex jednotlivých odpovědí organismu na různé podněty v časovém sledu. Chování = komplexní projev činnosti nervové soustavy a látkové regulace (hormony)typické pro daný druh. Chování zvířete je předáváno z generace na generaci dědičností. Tři základní směry výzkumu:(vznikly na přelomu 19. a 20. Stol.) 1)I. P. Pavlov (1849 – 1936 ) , ruský lékař a fyziolog, zabýval se fyziologií trávicí a oběhové soustavy – Nobelova cena za výzkum činnosti trávících žláz -koncepce podmíněného reflexu( zavedl pojem podmíněný a nepodmíněný reflex) -reakce psů na žárovku a žrádlo 2)USA – behaviorizmus (experimentální laboratorní výzkum chování) (E.L.Thorndike,J.B. Watson, B. F. Skinner), jen umělé podmínky – bludiště, elektrické šoky,problémové boxy – většinou na laboratorním potkanu 3)Výzkum zvířat v přirozených podmínkách(Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, Karl von Frish). Termín etologie poprvé použil O. Heinroth. Etologie zkoumá pohybovou aktivitu zvířat v čase a prostoru, případně smyslové vnímaní, které vyvolává specifické pohybové odpovědi. Chování– činnost, při níž kombinací dráždivosti a pohybu jedinec získává informaci, zvyšující pravděpodobnost jeho energetického zisku. a) chování vrozené b) chování získané = adaptivní a) Vrozené chování je dědičné, při narození je vytvořeno, ale může se během života vyvíjet, projevitřízeno z mozkových ústředí (poskytují geneticky dané vzorce instinktivních činností)různá úroveň dokonalosti: nejvíce rozvinuto–bezobratlí – hmyz: kutilka písečná včela medonosná - obratlovci – ptáci Vrozeným chování živočich odpovídá na podněty (dráždění) okolního prostředí. Rozlišujeme čtyřizákladní možné odpovědi: zaujetí nejmenšího možného prostoru (stažení do kuličky - nezmar, přikrčení se- zajíc) pohyb (útěk -srnec, útok- rys ) chemicko-fyzikální aktivita (vylučování pachů- tchoř, skunk ) zaznamenání podnětu, jeho vyhodnocení a uchování informace Vrozené chování dělíme podle složitosti na: kineze, taxe, chování instinktivní (nesložitější) Kineze nejsou směrovány k podnětu. Živočich stráví více času na místě poskytujícím potravu a bezpečí Taxe je orientace a pohyb živočicha vzhledem ke nebo od směru podnětu. (př. fobotaxe – změna směru pohybu při zaznamenání zhoršujících se podmínek –nasání pachu šelmy) Instinktivní chování (vrozený automatismus) je nejsložitějším typem vrozeného chování.Instinkt je hierarchicky organizovaný mechanismus, řetězec nepodmíněných reflexů , reagující na klíčové spouštěcí podněty. Klíčový podnět vyvolává určitou specifickou reakci -ustálenou formu jednání. (př.silueta dravce ←, silueta husy→) Fáze instinktivního chování: vnitřní vyladění = pud, např. pocit hladu, sexuální potřebaapetenční = vyhledávací chování– stav neklidu nutící zvíře k pohybu, tím se zvyšuje pravděpodobnost setkání s klíčovým podmětem (vyhledávání potravy) (výjimečně mohou být obě první fáze vynechány – např. př

Témata, do kterých materiál patří