Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Ekologie, Etologie

A. Etologie

= věda, která zkoumá chování živočichů v prostoru a čase.

=zkoumá schopnost živočichů aktivně reagovat na změny v okolním životním prostředí.

  • dráždivost: -základní schopnost živočichů aktivně reagovat

- reagují na změny v okolním životním prostředí

- podráždění vnějšími podněty → nervová soustava (prostřednictvím smyslových buněk, formou vzruchu) →dostředivě do centrálního nervového systému (mozek, mícha) → vyhodnocení signálu →podnět k výkonnému orgánu (efektoru- sval nebo žláza).

- dochází tak k uzavření tzv. reflexního oblouku

  • etologii dělíme: 1. obecná = studuje základy životních projevů, jejich podstatu genetic.a fyziologickou

(př. jak nervová soustava ovlivňuje chování zvířat)

2. speciální =studuje specifické formy chování jednotlivých druhů živočichů

(př. způsob pohybu, získávání potravy)

  • etolog. výzkum : 1. přímé pozorování – zkoumání chování v přítomnosti zvířete (oko, dalekohled)

2. nepřímé pozorování - zkoumání v přírodě (stopy, výkaly...)

3. experimentování – laboratorní zkoumání

  • Reflex - odpověď organismu, zprostředkovaná nervovým systémem, na podněty z vnějšího prostředí. Podnět (dráždění) vybaví vzruch, který je reflexním obloukem veden do nervového centra a odtud postupuje odstředivými drahami k výkonnému orgánu

- druhy reflexů: 1) nepodmíněný – je dán stálou vrozenou dráhou, reakce vždy stejná (stereotypní)

2) podmíněný – vzniká následkem dočasného propojení nervových drah v CNS,

daného sousledností dvou různých podnětů

Chování = komplex jednotlivých odpovědí organismu na různé podněty v časovém sledu.

Chování = komplexní projev činnosti nervové soustavy a látkové regulace (hormony)typické pro daný druh.

Chování zvířete je předáváno z generace na generaci dědičností.

Tři základní směry výzkumu:(vznikly na přelomu 19. a 20. Stol.)

1) I. P. Pavlov (1849 – 1936 ) , ruský lékař a fyziolog, zabýval se fyziologií trávicí a oběhové soustavy – Nobelova cena za výzkum činnosti trávících žláz

- koncepce podmíněného reflexu( zavedl pojem podmíněný a nepodmíněný reflex)

- reakce psů na žárovku a žrádlo

2) USA – behaviorizmus (experimentální laboratorní výzkum chování)

(E.L.Thorndike,J.B. Watson, B. F. Skinner), jen umělé podmínky – bludiště, elektrické šoky,problémové boxy – většinou na laboratorním potkanu

3) Výzkum zvířat v přirozených podmínkách (Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, Karl von Frish).

Termín etologie poprvé použil O. Heinroth. Etologie zkoumá pohybovou aktivitu zvířat v čase a prostoru, případně smyslové vnímaní, které vyvolává specifické pohybové odpovědi.

  • Chování – činnost, při níž kombinací dráždivosti a pohybu jedinec získává informaci, zvyšující pravděpodobnost jeho energetického zisku.

Témata, do kterých materiál patří