Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

B. Ekologie

= věda, která zkoumá vztahy mezi organismy a životním prostředím a mezi organismy navzájem.

 • jedna z nejmladších věd- definice r.1866 něm. vědec Ernst Haeckel

 • ≠ ochrana přírody - poznatky jsou pouze součástí veděckého úsilí o ochranu přírody

 • pojmy :

 • jedinec - zástupce určitého biologického druhu, organismus

-organismus, který žije na určitém místě v určitý čas

 • populace – soubor jedinců téhož druhu, kteří se spolu vyskytují na nějakém vyhrazeném území

-může být i o jednom jedinci !

 • společenstvo (biocenóza) – souhrn všech populací v daném prostoru= bioptopu

  • zoocenóza - zvířata →zahrnuje společenstvo konzumentů –K

  • fytocenóza – rostliny → společenstvo producentů – P

  • pedocenóza – rozkladači →společenstvo rozkladačů – R

 • stanoviště – místo, kde jsou vhodné podmínky pro výskyt druhu, ale není prokázán výskyt

 • naleziště – místo, kde je výskyt druhu prokázán

 • areál výskytu – areál, který poskytuje všechny dané podmínky k životu

-souhrn všech existencí populace daného druhu, které osidlují příslušný areal

 • ekosystém –soubor společenstva organismů a jejich prostředí, včetně vzájemných vztahů

  • otevřený systém = probíhá výměna látek, energii a genetických informací

-probíhají zde podmínky :

 • 1) abiotické –vlivy neživé přírody (př.: slun.záření, teplota, složení půdy…)

 • 2)biotické – souhrn vlivů organismů mezi sebou

  • producenti – autotrofní org.,kt vytvářejí organické látky z látek anorganických (především zelené rostliny či chemolitotrofní bakterie)

 • konzumenti – heterotrofní org. závislé na organické hmotě vyprodukované organismy autotrofními (býložravci, masožravci, všežravci)

 • dekompozitoři (rozkladači) – org.živící se mrtvou organickou hmotou, E získávají rozkladem složitých org.látek na jednodušší – mumifikace

  • ekologická valence:

- znamená schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmínek= míra podmínek, kterým se daný organismus dokáže přizpůsobit a žít

-může být :

 • široká – druh „vydrží“ větší rozpětí faktoru, třeba teploty (druh euryekní)

 • úzká– druh toleruje jen úzké rozpětí ekol. faktoru, ale třeba jen nízkou teplotu, nebo vysokou, nebo musí mít vysoký obsah nějakého prvku v půdě atd. (druh stenoekní)

 • Druhy nejlépe prospívají v optimu, tedy v optimálních přírodních podmínkách, asi uprostřed tolerovaného rozsahu ekologického faktoru

 • -optimum je nejideálnější stav pro organismus, ve kterém není stresován, má dostatek potravy, může se rozmnožovat (prostě život snů)

 • - minimum už značí, že podmínky nejsou nejlepší, ale organismus v nich ještě může žít. Není to už ideální stav, proto je organismus slabý, stresovaný, nerozmnožuje se, ale žije

 • nejhorší možnost je ta, kdy se křivka dostane osy x, protože v tomto bodě jsou tak špatné podmínky, že organismus uhyne

Témata, do kterých materiál patří