Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kálení = defekace - druhově typické (př. kálení savců v norách pouze na jedno místo)

Močení = urinace, mikace

Dýchání (př. nutkání tuleńů připlavat k hladin po určitých intervalech a nadechnout se)

2. Chování ochranné

  • ochrana před abiotickými vlivy = nepříznivé vlivy prostředí ( teplota, vlhkost, sluneční záření)

  • ochrana před jinými organizmy

Tři typy: 1) Strnutí na místě nebo přitisknutí se k podkladu. Patří sem i reflexně podmíněná ztráta

pohyblivosti (akineze, katalepsie), při níž se zvíře „staví mrtvým“. Často u hmyzu.

2) Mimetické chování – snaha živočicha se skrýt nebo zamaskovat (ochranné zbarvení).

3) Pohybové ochranné chování – útěk zakončený ukrytím v noře nebo v husté vegetaci.

Může se projevit faktory - útěková vzdálenost, shlukování do větších skupin (stádo, hejno), preventivní útok, autotomie, varování před nepřítelem, varování nepřítele.

3. Chování komfortní

Komfortní chování souvisí s péčí o povrch těla ( olizování ) nebo s pocitem libosti (protahování, zívání, válení po zemi, …).

4. Rozmnožovací chování

a) Rivalské chování – mezi jedinci téhož druhu, směřuje k tvorbě okrsků

b) Partnerské chování – směřuje ke zmenšování vzdálenosti mezi pohlavními partnery, k jejich komunikaci a k pohlavnímu spojení

- Epigamní chování – námluvy, předchází kopulaci, např. lákání (pachové signály), imponování (zdůraznění zbarvení,…)

c) Páření – vlastní kopulace

d) Péče o mláďata – vyvinuto hlavně u ptáků a savců

5. Sociální chování

Jedinci téhož druhu vytvářejí společenství = society (stádo, hejno, smečka.

Příklady societ:

Pár - uzavřená společnost samce a samice (husy)

Rodina – uzavřená společnost jednoho nebo obou rodičů s mláďaty (lvi)

Smečka - uzavřená společnost - spojení rodin, v čele nejsilnější samec

Tlupa - uzavřená společnost s hierarchií – opice )

Stádo, hejno - větší otevřená societa (kopytníci)

Hmyzí státy – velké society se složitým stupněm organizace, jedinci ztrácejí schopnost samostatného života

Obecně typy societ:

  1. náhodné seskupení několika jedinců (stádo nedospělých jelenů)

  2. anonymní otevřená societa se zaměnitelnými jedinci, kteří mohou libovolně přicházet nebo odcházet (hejna ptáků, zimní kolonie netopýrů)

  3. neanonymní otevřená societa, v níž se jedinci vzájemně znají, avšak běžně dochází k výměně jedinců se societami téhož druhu ( hnízdní kolonie ptáků)

  4. anonymní uzavřená societa je tvořena velkým počtem jedinců, kteří se sice jednotlivě neznají, avšak pachově k sobě patří (včelstva, mraveniště)

  5. neanonymní uzavřená societa je tvořena jedinci, kteří se dobře znají, žijí značnou část života společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb (stáda opic, šelem)

V societách jsou jedinci uspořádáni hodnostně = hierarchicky. Projevují nesobecké (altruistické) či epimeletické chování k ostatním jedincům.

Témata, do kterých materiál patří