Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15, Triblastica

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (612,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15, Triblastica odděleníTRIBLASTICA - 3 zárod. listy -ektoderm,entoderm,mezoderm - u nejnižších jen nepatrně, u vyšších z něj vzniká výstelka druhotné těl. dutiny (coelm) -bilaterálně souměrní (x dospělci ostnokožců) -rozlišena příď, záď, strana hřbetní, břišní - dobré rozlišení přední a zadní části v souvislosti s pohybem - větší diferenciace tkání, org. soustav -hlavová část - koncentrace nervové soustavy a smyslových orgánů - 2 řady - podle umístění ústního otvoru - PRVOÚSTÍ - první se polomil ústní otvor, řitní až druhotně -dutina: a)schizocoelní - ploštěnci b)pseudocoelní - hlísti c)coelomová – měkkýši SCHIZOCOEL –ploštěnci, pásnice =nepravá tělní dutina -vyplněná parenchymem + tělní míza PSEUDOCOEL –hlísti, hlavatci =nepravá tělní dutina -potlačení tělního parenchymu -dutina: míza + trávicí trubice + zplodiny anaerobního dýchání (endoparaziti) COELOM– měkkýši, kroužkovci, členovci =pravá tělní dutina nečlánkovaní (ANARTICULATA) – měkkýšičlánkovaní stejnocenně (ARTICULATA) – kroužkovcičlánkovaní nestejnocenně – členovci (arthropoda), druhoústí - DRUHOÚSTÍ - kmen PLOŠTĚNCI - volně žijící i parazité (složité vývojové cykly) - tělo - ploché, dvoustraně souměrné, o velikosti 0,1 mm - 20 m -3 vrstvy : ektod., entod., mezenchym - vyplňuje prostor mezi pokož. a tráv. dut. - na povrchu pokožka, pod ní kožněsvalový vak - pohyb - nepravá těl. dutina - schizocoel - tráv. dutina slepá (podobná láčce) - i rozvod živin - gastrovask. soust. - dýchání celým tělem, CS není vyvinuta -vyluč. - protonefridie (plaménkové buňky) - i osmoreg. fce - NS - gangliová - velká hlavová zauzlina + 2 nerv. provazce - smyslové ústrojí : - miskovité oči - vnímání tmy, světlá a jeho směru - statocysty, chemocysty - rozmnožování - hermafrodité (tasemnice) i gonochoristé, nepř. vývoj - význam : v humánní a veterinární medicíně tř : PLOŠTĚNKY - ploché obrvené tělo - výčnělky rabdity - mohou nést smyslové ústrojí - ze spodu otvor do prvostřeva - živí se mikroorganismy - žijí volně ve vlhkém prostředí - jednoduché oči, potravu hledají na základě chem. látek, které kořist vylučuje - hermafrodité, rozmn. nepohl. - dělením (zaškrcování), i pohl. - vývoj - mořští - nepřímý přes larvu, sladkovodní - přímý - dobrá schopnost regenerace - zástupci : ploštěnka potoční - v čistých vodách, bioindikátor znečištění vod mléčná - ve znečištěných vodách, stojaté vody i bažiny tř : MOTOLICE - vesměs parazité - ektopar. (žábrohlísti) i endoparazité - tělo - nečlánkované, přísavky na obou koncích těla - ústní otvor vpředu - na povrchu kutikula - tráv. trubice : ústa => svalnatý hltan (pumpuje krev z hostitele do střeva) => střevo (2 slepé laloky) - řitní otvor chybí - škodliviny vylučovány protonefridiemi - vyúsťují na konci těla - hermafrodité s nepřímým vývojem, partenogeneze -živ. cyklus : - žlučovody přichází vajíčko do tenk. střeva a s výkaly jde ven (musí se dostat do vody) => larva: -1. stádium =miracidium - pohyblivá obrvená larva - do mezihostitele (většinou plži, drobní členovci) => -2. stádium =redie - nepohyblivé, obaleno cystou => -3. stádium =cerkarie - pohyblivé - opouští mezihostitele, usazuje se na vodních rostl. a obalí se cystou => tělo hostitele => dospěje - zástupci : motolice jaterní (mezihostitel plovatka), psí, kopinatá (ve žlučovodech) krevnička močová - způsobuje bilharziózu - projevuje se močokrevností tř : TASEMNICE - parazité, nejčastěji střevní - tělo - stužkovitě sploštělé, velikost až 15 m, článkované (články se od hlavy zvětšují) - hlavička s přísavkami přechází v krček - zde intenzivní dělení b. - dorůstá ( na konci nejstarší články - odpadávají) - poslední článek nese vajíčka (až 50 tis. - malá pravděpodobnost uchycení) - trávic soust. chybí, vstřeb. celým povrchem, anaerob. metab., redukce smyslů - ostatní orgány jsou na každém článku nebo společné pro celé tělo - hermafrodité, samooplození -život. cyklus : larva (= onkosféra) krevním oběhem do svalstva => přeměna vboubel => potrava člověka (lze zneškodnit dokonalým převařením) => trávicí trakt => usadí se ve střevě => dospěje => vajíčka - zástupci : tasemnice dlohočlenná - larva ve vepři, dospělec 2-3 m, 10-14 let bezbranná - larva ve skotu, dospělec 4-10 m vrtohlavá - usazuje se v mozku ovcí škulovec široký - v obratlovcích živících se rybami měchožil zhoubný - kmen HLÍSTI (Nemathelminthes) - pseudocoelní dutina - vyplněna tekutinou, leží zde volně vnitřní orgány - parazité i volně ve vlhkém prostředí - tělo - bezčlánkovité, v průměru kulovité - chráněno pevnou kutikulou, dokonalý svalový vak - podélná svalovina - dýchání celým tělem (x anaerobní endoparazité) - CS chybí - NS - hlavová zauzlina + 2 nerv. provazce - trávicí trubice s řitním otvorem -vylučování - protonefridie -gonochoristé (oddělené pohlaví) s přímým i nepř. vývojem - význam : v humánní a veterinární medicíně tř : HLÍSTICE (Nematoda) - červovitého vzhledu, samci menší než samice - NS až 8 podélných pruhů - zřetelný ústní otvor se svalovými výrůstky - dimorfismus - pohlavní žlázy - vaječníky a varlata - zástupci : škrkavka dětská - válcovité tenké nečlánkované tělo - samička delší, sameček na konci zahnutý -životní cyklus: vajíčko ve výkalech => hnojení => rostlina (nemyté ovoce) => člověk nebo vepř => střevo - přeměna v larvu => krev. oběh => játra => plíce => vykašlání, spolknutí => trávicí trakt => žaludek - dospělec - rozmnož. -onemocnění = askanióza (lék Hermilazin) škrkavka koňská vlasovci - mízní - v mízních uzlinách, způsobuje filariózu (kapičky mízy v moči a krvi), kožní elefantiázu (zbytnění určitých tkání) - mezihostitelé - komáři - oční - způsobuje záněty až slepotu (operace) - medinský - vředy na noze - po 3 týdnech prasknou => při dotyku s vodou kladou larvy => pohlceny buchankami => člověk se napije => tráv. trakt => krev => kůže nitkovci - svalovec stočený - usazen ve svalech vepře, potkana - způsobuje trichinelózu háďátka - červovitý vzhled, většinou parazité rostlin - řepné, pšeničné (vyžírá obilky - zduřují v hálky), octové roup dětský - bílé nitkovité tělo - samička v

Témata, do kterých materiál patří