Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nervová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nervová soustava Fce:Řídí činnost všech orgánů v těle Přímo(pomocí nervových zakončení) Nepřímo (prostřednictvím hormonální sous.)Řídí kosterní svalovinu Tu řídí somatický nervový systém (ten je ovládán vůlí)Vnitřní orgány Hladká svalovina Srdeční svalovina to řídí vegetativní somatický systém (nejde ovládat vůlí) Vyšší nervové fce: řeč, myšlení, učení, paměť, uvědomění si sama sebe (to nemají kočky/psy), emotivní chovánínervov. sous je trubicovitá a má ektodermální vývoj z ektodermu vznikla nervová trubice, mozek a míchaNEURON (axonální zakončení=nervové zakončení) Na svém konci mají synaptické knoflíkyNeuron je základní stavební jednotka nervové soustavy Má velmi omezenou schopnost regenerace Fce: příjem, vede a předává nervového vzruchu z neuronů (přijímá vzruchy z více neuronů) na další neurony (integrací nervových vzruchů vzniká odpověď nervové soustavy) Tělo neuronů je tvořeno šedou hmotou V mozku je to hlavně na povrchu(při okrajích) V míše uvnitř Bílá hmota Axony V mozku uvnitř V míše na povrchu Nejdelší axon může mít až 1m Dendridy: Krátké výběžky těla neuronu Spolu s tělem je to vstupní místo neuronu (pro další vzruchy) -přijímají nervové signály/vzruchy Neurony můžou být napojeny i na smyslové a svalové buňky Buň.tělo V něm je jádro Uvnitř těla je cytoplasma Organely Má hodně mitochondrií, které zajišťují buněčné dýchání Iniciální segment Mezi tělem a axonem spojuje tělo a axon Vzniká zdeAKČNÍ POTENCIÁL =nervový vzruch, který se přenáší z jednoho neuronu na další Axon (neurit) Výběžek neuronu Max. délka až 1m (dlouhé jsou např. ty, co jdou z míchy do dolních končetin) Fce: (vodivá)=Přenášení vzruchu do nervového zakončení Přenášení vzruchu skokově po renv. zářezech Mielinova pochva Je tvořena Schwannovými buňkami Funguje jako izolanttam, kde je, tak se tam nepřenáší ten akční potencál Akční potnciál se přenáší skokově po Ranvierových zářezech Nervová zakončení Výstupní část Uvolňují se zde nervové přenašeče, které přenášejí vzruch z neuronu k cílové buňce Synaptické knoflíky Pomocí nich se neuron přenese vzruch na jiný neuron/na smyslovou/svalovou buňkuNervy a nervové dráhy Svazek neuronů obalený vazivem NERV Vede z mozku/míchy do periférie (vedou jinam než do mozku/míchy- př. do oka, ruky, ucha) NERVOVÁ DRÁHA Spojují mozek a míchuGLIOVÉ BUŇKY (neuroglie)Vyživovací fce nervové soustavyPŘENOS VZRUCHUVzruch=elektrický děj Vzniká na základu toku iontů K+a Na+ přes cytoplazmatickou memb.Vnitřní prostředí (intracelulární) uvnitř buňky (cytoplasma)Vnější prostředí (extracelulární) tkáňový mok a plazmaMezi vnitřním a vnějším prostředím je rozdíl potenciálů -70mV (=klidový membránový potenciál) Neprobíhá vzruch Vzniká na základě nerovnoměrného rozmístění iontů Uvnitř je více draselných inotů (v cytoplasmě) Ve vnitřním prostředí je více sodných iontů CYTOPL. MEMBRÁNA JE PROPUSTNÁ V TÉTO CHVÍLI JEN PRO K+,ty přechází po koncentračním spádu(přechází z vnitřního prostředí do vnějšího) Uvnitř buňky jsou záporné ionty fosforečnanů a bílkovin a ty táhnou draslík opět zpátky Část draslíku zůstává ale ve vnějším prostředí cytop.membr. se stává POLARIZOVANOU (na jedné kladný náboj, na druhé záporný) Vnitřní část má zápor. Náboj Vnější část má kladný náboj nastává KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL Vzruch Smyslové, svalové a nervové buňky reagují na podnět vzruchem(el.sygnálem) Podstata vzruchu je změna klidového membránového potenciálu Chemický nebo elektrický podnět podráždí buňku, dojde ke změně klidového membránového potenciálua membrána se stává propustná pro sodné ionty Vzruch/sygnál je buď: Synaptický potenciál Akční potenciál Synapse=synaptický potenciál (první styl signálu) Spojení neuronu s jiným neuronem/neuron se svalovými buňkami/smyslové buňky (nikdy se ale nedotýkají) Synaptický=místní - šíří se pouze po dendridech, těle a iniciačním segmentu (hranice mezi tělem a axonem) Synaptický potenciál-jedná se o chemický potenciál Velikost a průběh záleží na množství transmiteru, který se uvolní do neuronu Ze synaptického knoflíku se vylévá transmiter do synaptické štěrbiny Transmitery jsou navázané na receptory té další buňky (většinou neuronu) Mozek Řídící orgán nervové soustavyMozeček řídí rovnováhu Je hodně citlivý na alkohol a drogy (malátná chůze)

Témata, do kterých materiál patří