Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Ziva a neziva priroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445.38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Živá a neživá příroda, Mnohobuněčné organismy

 1. Dělení živých organismů

 2. Obecné vlastnosti živých organismů

 3. Chemické složení živé a neživé přírody

 4. Individuální vývoj

 5. Rozmnožování – živočichové

 6. Rozmnožování – rostliny

 7. Tkáně a Pletiva

I. Dělení živých organismů

 • vykonávají základní životní funkce

 • jsou schopny samostatného života

 • základní jednotka – jedinec (individuum)

Dělení jedinců:
NEBUNĚČNÉ
(podbuněčné) – např. viry

- vlastní genetická inf., neumí syntetizovat bílkoviny a nejsou schopné se
rozmnožovat mimo hostitelskou buňku
JEDNOBUNĚČNÉ – např. sinice, bakterie, prvoci - mohou samostatně existovat a rozmnožovat se
MNOHOBUNĚČNÉ – mají stupňovité uspořádání

buňka → pletivo, tkáň – buňky stejného tvaru a funkce → orgán – soubor pletiv
nebo tkání → orgánové soustavy – orgány, které se vzájemně doplňují

- zabezpečují základní funkce
INDIVIDUA VYŠŠÍHO ŘÁDU – např. včely, mravenci, termiti

- vyšší forma organizace – tvoří společenstva → každý jedinec má vlastní
funkci, nemohou žít samostatně

II. Obecné vlastnosti živých organismů

 • chemické složení – organické látky

 • nukleové kyseliny (genetická informace)

 • bílkoviny – působí kataliticky na svou vlastní syntézu i na syntézu nukleových kyselin

 • sacharidy

 • lipidy

 • hierarchicky uspořádané soustavy

- vysoce organizované, vnitřně složité a účelové

 • atom → molekula → makromolekula → nadmolekulární komplex (např. ribozomy, biomembrány → buněčná organela → buňka → tkáň → orgán → orgánové soustavy → mnohobuněčný organismus (jedinec)

 • přeměna látek a energií

- organismy jsou otevřené soustavy

– mají aktivní vztah k okolí (na rozdíl od neživých otevřených soustav) → výměna látek, energií a informací

 • dráždivost a pohyb

- dráždivé (senzitivní) – schopnost přijímat podněty (informace) z okolí

- pohyb – schopnost reagovat na podněty

 • metabolismus

- enzymatické reakce uvnitř živých soustav

- přeměna látek a energií

 • růst a vývoj

- růst – postupné změny → diferenciace a specializace

- vývoj (ontogeneze) – změny nezbytné pro vykonání určitých funkcí

 • rozmnožování a dědičnost

- organismy mají schopnost reprodukce

 • dědičnost – předávání vlastností

- je zajišťována genetickou pamětí (základ jsou nukleové kyseliny)

 • schopnost vyvíjet se

 • fylogeneze – různé faktory (historický vývoj, vlivy prostředí aj.) způsobí postupné změny v genetickém základu – překročení rámce druhových znaků → nový druh

Charakteristika živých soustav = odlišnost od neživých

 1. Chemické složení živé a neživé přírody

 • organické látky – cukry, tuky, bílkoviny a nukleové kyseliny

 • anorganické látky – H, C, O2, CO2, Ca, P

Biogenní prvky (obsažené v organismech), podle množství:

Témata, do kterých materiál patří