Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Ziva a neziva priroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Živá a neživá příroda, Mnohobuněčné organismy Dělení živých organismů Obecné vlastnosti živých organismů Chemické složení živé a neživé přírody Individuální vývoj Rozmnožování – živočichové Rozmnožování – rostliny Tkáně a Pletiva I.Dělení živých organismů vykonávajízákladní životní funkcejsou schopnysamostatného životazákladní jednotka –jedinec (individuum) NEBUNĚČNÉ (podbuněčné) – např. viry JEDNOBUNĚČNÉMNOHOBUNĚČNÉ – mají stupňovité uspořádání nebo tkání → orgánové soustavy – orgány, které se vzájemně doplňují INDIVIDUA VYŠŠÍHO ŘÁDU – např. včely, mravenci, termiti funkci, nemohou žít samostatně II.Obecné vlastnosti živých organismů chemické složení – organické látkynukleové kyseliny (genetická informace)bílkoviny – působí kataliticky na svou vlastní syntézu i na syntézu nukleových kyselinsacharidylipidyhierarchicky uspořádané soustavy - vysoce organizované, vnitřně složité a účelové atom → molekula → makromolekula → nadmolekulární komplex (např. ribozomy, biomembrány → buněčná organela → buňka → tkáň → orgán → orgánové soustavy → mnohobuněčný organismus (jedinec) přeměna látek a energií - organismy jsou otevřené soustavy – mají aktivní vztah k okolí (na rozdíl od neživých otevřených soustav) → výměna látek, energií a informací dráždivost a pohyb - dráždivé (senzitivní) – schopnost přijímat podněty (informace) z okolí - pohyb – schopnost reagovat na podněty metabolismus - enzymatické reakce uvnitř živých soustav - přeměna látek a energií růst a vývoj - růst – postupné změny → diferenciace a specializace - vývoj (ontogeneze) – změny nezbytné pro vykonání určitých funkcí rozmnožování a dědičnost - organismy mají schopnost reprodukce dědičnost – předávání vlastností - je zajišťována genetickou pamětí (základ jsou nukleové kyseliny) schopnost vyvíjet sefylogeneze– různé faktory (historický vývoj, vlivy prostředí aj.) způsobí postupné změny v genetickém základu – překročení rámce druhových znaků → nový druh Charakteristika živých soustav = odlišnost od neživých Chemické složení živé a neživé přírody organické látky – cukry, tuky, bílkoviny a nukleové kyselinyanorganické látky – H, C, O2, CO2, Ca, P Biogenní prvky (obsažené v organismech), podle množství: makrobiogenní: C, O, N, H, K, Ca, P, S, Mg, Cl (stavební funkce)mikrobiogenní: Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn, Co, V (součást enzymů) Zelené rostliny přijímají biogenní prvky z jednoduchých anorganických látek. Individuální vývoj nepřímý vývoj – vývoj přes stádium larvy až v dospělce proměna nedokonalá: vajíčko → nymfa → dospělec proměna dokonalá: vajíčko → larva → kukla → dospělec přímý vývoj ONTOGENEZE 1.embryonální fáze: - zygota (oplozené vajíčko) → blastomery (vznikají dělením zygoty) → morula (vznikne rýhováním vajíčka) → jednovrstevná blastula (vznikne vycestováním vnitřním buněk na povrch) → gastrula (vznikne vychlípením stěny blastuly a má entoderm a ektoderm) postnatální fáze:růst a vývoj pohlavních znakůfáze dospělosti:reprodukcestárnutí a smrt Rozmnožování – živočichovéNepohlavní (asexuální) – mateřská buňka se dělí na dvě dceřiné, které časem dorostou – nejběžněji u prvoků Prvoci: dělení – příčné (nálevníci), podélné (bičíkovci)dělení rozpadem – jádro se rozpadne na více jader (polytomie) a pak se buňka rozdělí na více buněk (schizogonie)pučení – mateřský jedinec odškrtí část svého těla (1 makromolekus po mitóze a odškrcená část makronukleu) – jedinec postupně dorůstá a oddělí se (rournatky) Mnohobuněčné organismy: dělení – kolmo na podélnou osu těla, zbytek se regenerujepučení – nový jedinec se vyvíjí ze skupiny buněk těla mateřského jedince, žije s ním po určitou dobu ve spojení, pak se oddělí (nezmar) Pohlavní (sexuální) – charakteristickým znakem je produkce gamet (pohlavních buněk) – u mnohobuněčných i prvoků Prvoci: kopulace: splynutí dvou pohlavních buněk za vzniku zygoty, která se pak dělí schizogonií – rekombinace genetického materiálu (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci)Konjugace: jedinci k sobě přiloží buněčná ústa a vymění si migratorní jádro které pak splyne se stacionárním (mikronukleum se rozdělí na stacionárním a migratorní) (nálevníci – trepky) Mnohobuněčné organismy: – Vytváří pohlavní buňky (gamety) které obsahují haploidní sadu chromozomů, vyvíjí se v gonádách (pohlavních žlázách), kde vznikají redukčním dělením (meiózou) z prapohlavních buněk Oplození (ve vlhkém nebo vodním prostředí) Vnější: vodní živočichové – vypouštějí pohlavní buňky při těsné blízkosti do vody Vnitřní: kopulace, spojení dvou jedinců, přenos pohlavních buněk Pojmy:MetagenezePartenogenezeSexuální dimorfismusOosféra:OogamieAnizogamety:Anizogamie:Izogamety:Izogamie:Hermafrodit:Gonochorista:Gonáda: pohlavní žláza Rozmnožování – rostlinynepohlavní (vegetativní)– z jedné buňky, tkáně nebo

Témata, do kterých materiál patří