Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Ziva a neziva priroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445.38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • makrobiogenní: C, O, N, H, K, Ca, P, S, Mg, Cl (stavební funkce)

 • mikrobiogenní: Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn, Co, V (součást enzymů)

Zelené rostliny přijímají biogenní prvky z jednoduchých anorganických látek.

 1. Individuální vývoj

 • nepřímý vývoj – vývoj přes stádium larvy až v dospělce

proměna nedokonalá: vajíčko → nymfa → dospělec

proměna dokonalá: vajíčko → larva → kukla → dospělec

 • přímý vývoj – rodí se malý jedinec podobný morfologicky i anatomicky dospělci

  ONTOGENEZE

1. embryonální fáze:

- zygota (oplozené vajíčko) → blastomery (vznikají dělením zygoty) → morula (vznikne rýhováním vajíčka) → jednovrstevná blastula (vznikne vycestováním vnitřním buněk na povrch) → gastrula (vznikne vychlípením stěny blastuly a má entoderm a ektoderm)

 1. postnatální fáze:

 • růst a vývoj pohlavních znaků

 1. fáze dospělosti:

 • reprodukce

 1. stárnutí a smrt

 1. Rozmnožování – živočichové

 • Nepohlavní (asexuální)

– mateřská buňka se dělí na dvě dceřiné, které časem dorostou

– nejběžněji u prvoků

Prvoci:

 • dělení – příčné (nálevníci), podélné (bičíkovci)

 • dělení rozpadem – jádro se rozpadne na více jader (polytomie) a pak se buňka rozdělí na více buněk (schizogonie)

 • pučení – mateřský jedinec odškrtí část svého těla (1 makromolekus po mitóze a odškrcená část makronukleu) – jedinec postupně dorůstá a oddělí se (rournatky)

Mnohobuněčné organismy:

 • dělení – kolmo na podélnou osu těla, zbytek se regeneruje

 • pučení – nový jedinec se vyvíjí ze skupiny buněk těla mateřského jedince, žije s ním po určitou dobu ve spojení, pak se oddělí (nezmar)

 • Pohlavní (sexuální)

– charakteristickým znakem je produkce gamet (pohlavních buněk)

– u mnohobuněčných i prvoků

Prvoci:

 • kopulace: splynutí dvou pohlavních buněk za vzniku zygoty, která se pak dělí schizogonií – rekombinace genetického materiálu (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci)

 • Konjugace: jedinci k sobě přiloží buněčná ústa a vymění si migratorní jádro které pak splyne se stacionárním (mikronukleum se rozdělí na stacionárním a migratorní) (nálevníci – trepky)

Mnohobuněčné organismy:

– Vytváří pohlavní buňky (gamety) které obsahují haploidní sadu chromozomů, vyvíjí se v gonádách (pohlavních žlázách), kde vznikají redukčním dělením (meiózou) z prapohlavních buněk

Oplození (ve vlhkém nebo vodním prostředí)

Vnější: vodní živočichové – vypouštějí pohlavní buňky při těsné blízkosti do vody

Vnitřní: kopulace, spojení dvou jedinců, přenos pohlavních buněk

Pojmy:
Metageneze: střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování (dírkonožci)
Partenogeneze: vývoj z neoplozených pohlavních buněk (pijavenky, vířníci)
Sexuální dimorfismus: odlišný vzhled obou pohlaví
Oosféra: vaječná buňka neschopná pohybu
Oogamie: splynutí samčí buňky s oosférou
Anizogamety: pohlavní buňky se liší velikostí - samčí je větší
Anizogamie: splývání anizogamet
Izogamety: pohlavní buňky vypadají stejně, liší se jen fyziologicky
Izogamie: splývání izogamet
Hermafrodit: má oba typy gonád, které nejsou ucsebe, aby nedošlo k samooplození
Gonochorista: má jen jeden typ gonád
Gonáda: pohlavní žláza

Témata, do kterých materiál patří