Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Ziva a neziva priroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

části mateřské rostliny nepohlavní rozmnožovací orgány: šlahouny: jahodník zakořeňujíoddenky: kosatec pýrhlízy: bramborycibule: česnek řízkování: listů nebo stoneků – mají latentní meristémyzahradnická praxe: oddělky, očkování, roubování, odkopky – nedochází k redukci počtu chromozomů, nový jedinec má genotyp shodný s mateřskou rostlinou pohlavní: – jsou-li splněné podmínky (musí nejdřív nabobtnat vodou) např. teplo světlo živiny – vyroste nová rostlina Tkáně a Pletiva Pletiva – rostliny Pletiva:a)pravá:b)nepravá:Pravá: – podle tloušťky buněčné stěny, velikosti mezibuněčných prostor a podle tvaru: Parenchym:Prosenchym:Kolenchym:Sklerenchym: stěny ztlustlé s kanálky, kterými pronikají jemná plazmatická vlákénka (plazmodesmy) → spojení s ostatními buňkami, funkce mechanické opory, buňky později odumírají podle funkce a dělivosti: Pletiva dělivá (meristémy):– dále dělení ustává a mění se na pletiva trvalá V některých rostlinách se mohou dále dělit druhotná dělivá pletiva: kambium (druhotné dřevo a lýko)felogen (druhotná kůra)kalus (hojné pletivo) Pletiva trvalá:– krycí, vodivá, zpevňovací, základní a) Krycí (pokožková) pokožka (epidermis): – braní nadměrnému výparu vody – její vnější stěny jsou ztlustlé a pokryté tenkou vrstvou kutikuly (látka tukové povahy, nepropustná pro vodu a plyn) průduchy (stomata): – slouží k výměně plynů a tvoří je 2 svěrací buňky jednoděložné rostliny – na obou stranách listů dvouděložné rostliny – na pokožce na spodní straně vodní rostliny – na svrchní straně chlupy (trichomy): Krycí – ochrana (do špičky) Žláznaté – vylučují roztoky anorganických látek, cukrů, sliz, silice a pryskyřičnaté látky (ukončené paličkou)Žahavé – blízko vrcholu je ztenčená buněčná stěna s oxidem křemičitým → snadno se ulomí → vystříkne žahavá jedovatá látka → pálí a svědí b) Vodivá (svazky cévní) – rozvádí látky rozpuštěné ve vodě – prochází celou rostlinou (žilky) – dělí se na část dřevní a lýkovou část dřevní (xylem) – obsahuje buď jen cévice, nebo cévy a cévice Cévy (tracheje) – trubicovité, odumřelé (kapraďorosty, nahosemenné) – vzestupný transport: z kořene do stonku a listů Cévice (tracheidy) – protáhlé se zdřevnatělými stěnami, živéčást lýková (floem) – z živých protáhlých buněk – z listů vedou na potřebná místa → sestupný transport vzájemná poloha xylomu a floemu určuje typ cévního svazku: Bočné – stonky a listy semenných rostlin Dvojbočné – stonky tykvovitých a lilkovitých rostlin Paprsčité – ve všech kořenech v 1. Roce a v kořenech, které druhotně netloustnou Soustředné – u kapradin nebo u jednoděložných rostlin c) Základní – parenchymatické buňky vyplňují prostory mezi pletivy vodními a krycími funkce: Asimilační – velký obsah chloroplastů (výroba glukózy) Zásobní – leukoplasty a škrobová zrnaVodní – hromadění vodyVzdušná – hromadění vzduchuVyměšovací – hromadění nebo vylučování silic, pryskyřic, alkaloidů d) Zpevňovací – kolenchym, sklerenchym – drží tvar rostliny a pomáhají jí růst – souvisí s přechodem rostlin na souš Tkáně: – u živočichů – soubor buněk se stejným tvarem a stejnou funkcí –dělí se na: epitely, pojiva, tkáň svalovou, tkáň nervovou A) Epitely: – buňky obvykle stejného tvaru seřazené vedle sebe Podle tvaru:plochý (dých. cesty),krychlový (oční rohovka),válcovitý (slinivka),řasinkový (vejcovody) Podle funkce:krycí (kůže),výstelkový (vnitřní orgány),žlázový (žaludek),resorpční (tenké střevo),smyslový (jazyk),zárodečný (vejcovody, varlata),pigmentový (barevné buňky, sítnice) B) Pojiva: – tkáně z buněk a mezibuněčné hmoty (ta vzniká činností pojivových buněk a podle množství určuje základní vlastnosti tkáně) Druhy pojiva: vazivo, chrupavková tkáň a kostní tkáň 1) Vazivo: – měkká tkáň z nepravidelných buněk v polotekuté hmotě – obsahuje vlákénka – vazivové fibrily: kolagenní, elastické, tukové a pigmentové – obsahuje heparin – brzdí srážení krve – je cévami zásobeno krví, řezné rány se dobře hojí řídké: tvoří výplně jiných tkánítukové: s tukemtuhé: vláknité a tuhé (fibrily jsou zhuštěné do svazků), drží pohromadě kosti a tvoří kloubní pouzdra a šlachylymfoidní: síťovité, obsahuje nehromaděné bílé krvinky 2) Chrupavka: – je složená z okrouhlých buněk uložených v komůrkách – sklovitá (fibrily nejsou patrné), vazivová (vazivové fibrily), elastická (elastické fibrily) – je na kloubních koncích kostí, tvoří hrtan, přední kon

Témata, do kterých materiál patří