Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Ziva a neziva priroda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445.38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Rozmnožování – rostliny

 • nepohlavní (vegetativní)
  – z jedné buňky, tkáně nebo části mateřské rostliny

nepohlavní rozmnožovací orgány:

 • šlahouny: jahodník zakořeňují

 • oddenky: kosatec pýr

 • hlízy: brambory

 • cibule: česnek

 • řízkování: listů nebo stoneků – mají latentní meristémy

 • zahradnická praxe: oddělky, očkování, roubování, odkopky

– nedochází k redukci počtu chromozomů, nový jedinec má genotyp shodný s mateřskou rostlinou

 • pohlavní:

– splynutí haploidních samčích a samičích gamet → vznikne diploidní zygota → dělí se a mění se na zárodek = embryus → vznikne semeno
– jsou-li splněné podmínky (musí nejdřív nabobtnat vodou) např. teplo světlo živiny – vyroste nová rostlina

 1. Tkáně a Pletiva

– soubor specializovaných buněk, které mají stejnou funkci a stejný tvar
Tkáně – živočichové
Pletiva – rostliny

Pletiva:
a) pravá: vznikají dělením buněk a zůstávají spojeny i po dalším dělení
b) nepravá: vznikají druhotně seskupením a srůstem jednotlivých, původně volných buněk
Pravá:

– podle tloušťky buněčné stěny, velikosti mezibuněčných prostor a podle tvaru:

Parenchym: tenkostěnné buňky a četné mezibuněčné prostory (interceluláry)
Prosenchym: protažené buňky, šikmé příčné přehrádky, bez intercelulár
Kolenchym: tenkostěnné buňky ztlustlé v rozích (ztloustlé po 1 stěně - deskovitý kolenchym)
Sklerenchym: stěny ztlustlé s kanálky, kterými pronikají jemná plazmatická vlákénka (plazmodesmy) → spojení s ostatními buňkami, funkce mechanické opory, buňky později odumírají

 • podle funkce a dělivosti:

Pletiva dělivá (meristémy):
– buňky se neustále dělí
vrcholové dělné pletivo → na vrcholcích stonku a v kořenových špičkách
– dále dělení ustává a mění se na pletiva trvalá

V některých rostlinách se mohou dále dělit druhotná dělivá pletiva:

 • kambium (druhotné dřevo a lýko)

 • felogen (druhotná kůra)

 • kalus (hojné pletivo)

Pletiva trvalá:
– buňky jsou uzpůsobené k určitým funkcím
– dále se už nedělí
– krycí, vodivá, zpevňovací, základní

a) Krycí (pokožková)

pokožka (epidermis):

– braní nadměrnému výparu vody

– její vnější stěny jsou ztlustlé a pokryté tenkou vrstvou kutikuly (látka tukové povahy, nepropustná pro vodu a plyn)

průduchy (stomata):

– slouží k výměně plynů a tvoří je 2 svěrací buňky

 • jednoděložné rostliny – na obou stranách listů

 • dvouděložné rostliny – na pokožce na spodní straně

 • vodní rostliny – na svrchní straně

chlupy (trichomy):

 • Krycí – ochrana (do špičky)

 • Žláznaté – vylučují roztoky anorganických látek, cukrů, sliz, silice a pryskyřičnaté látky (ukončené paličkou)

 • Žahavé – blízko vrcholu je ztenčená buněčná stěna s oxidem křemičitým → snadno se ulomí → vystříkne žahavá jedovatá látka → pálí a svědí

Témata, do kterých materiál patří