Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

k= míra podmínek, kterým se daný organismus dokáže přizpůsobit a žít -může být : široká – druh „vydrží“ větší rozpětí faktoru, třeba teploty (druh euryekní) úzká– druh toleruje jen úzké rozpětí ekol. faktoru, ale třeba jen nízkou teplotu, nebo vysokou, nebo musí mít vysoký obsah nějakého prvku v půdě atd. (druh stenoekní) Druhy nejlépe prospívají v optimu, tedy v optimálních přírodních podmínkách, asi uprostřed tolerovaného rozsahu ekologického faktoru -optimum je nejideálnější stav pro organismus, ve kterém není stresován, má dostatek potravy, může se rozmnožovat (prostě život snů) -minimumuž značí, že podmínky nejsou nejlepší, ale organismus v nich ještě může žít. Není to už ideální stav, proto je organismus slabý, stresovaný, nerozmnožuje se, ale žije nejhorší možnost je ta, kdy sekřivka dostane osy x, protože v tomto bodě jsou tak špatné podmínky, že organismus uhyne každý druh různou ekologickou valenci: 1)Euryvalentní-druhy, dobře snášející kolísání danného faktoru (potkan, mandelinka br.) 2)Stenovalentní-druhy úzce vázané na vymezené podmínky existence(koala, prlorodka) Kulturofilní –velké společenství organismů a schopnost přežití v nich Kulturofibní- organismy žijí odděleně Existují organismy eurytermní -tedy takové, které vydrží velké rozmezí teplot (štika)nebo naopak málo tolerantní k výkyvům teplot-stenotermní (skalára, koala) Stačí tedy nechat steno-/eury- a k tomu dát nějaký faktor, který organismus ovlivňuje biomy -soubory blízkých ekosystémů s podobnou fcí a strukturou, které tvoří větší celky v celosvětovém měřítku vymezeny klimaticky (teplotou a vlhkostí), vyvinuly se v určitých podmínkách a prostředích (savany, tundry, tajgy)ekologická nika - soubor všech faktorů prostředí, kt daný organismus využívá pro průběh svých životních fcí Vztahy mezi organismy, mezidruhové : NEUTRALISMUS – N - Organismy mají možnost vzájemné interakce, ale nijak se zjevně neovlivňujíPROTOKOOPERACE - Pk- Nezávazné, volné a dočasné vzájemně prospěšné vztahy ALIANCE-zlepšená ochrana před nebezpečím (zrak + čich - pštros a zebra)KOMENZALIZMUS – Kz – Výhodné pro jednoho, druhého to neobtěžuje ani se ho to nedotýkáMUTUALISMUS – M - ,,symbióza,, - Prospěšné pro obě strany, obě strany profitují, bez sebe strádajíPREDACE – P- zisk predátora, kořist strádáPARAZITISMUS –Pa – Dočasné nebo trvalé soužití parazita a hostitele, který strádá. Endoparazité –vnitřní (škrkavka, tasemnice) Ektoparazité – vnější (klíště, veš)KOMPETICE =KONKURENCE – K- konkurence, oba druhy strádají nebo jeden vytlačí druhý, evoluce POTRAVNÍ/TROFICKÉ ŘETĚZCE = jednotlivé druhy jsou na sobě postupně závislé potravou a) pastevně kořistnický: producenti - konzumenti I.řádu (býložravci) – konzumenti II.řádu (masožravci, predátoři býložravců) – konzumenti III.řádu (masožravci, predátoři masožravců); např. řasy-býložravé ryby-dravé ryby-člověk b) detritový/dekompoziční: zajišťuje rozklad organické hmoty na anorganické látky; od těl uhynulých organismů – saprofágové – saprofytické organismy (např. bakterie, houby) c) parazitický: vede od hostitele k parazitovi fytofág - živočich živící se rostlinami zoofág - konzumuje živé živočichy saprofág - rozkládající se těla uhynulých organismů, např.hrobařík koprofág - živí se pouze výkaly jiných živočichů, např.chrobák nekrofág - mrtvá těla živočichů, např.hyena POTRAVNÍ PYRAMIDA = znázorňuje tok E a koloběh látek v rámci ekosystému - jednosměrný tok, dochází k energetickým ztrátám, dekompozitoři po stranách pyramidy SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY V ČR: 1.Národní park NP = velkoplošné území se značně omezenou průmysl. a zemědělskou výrobou, výskyt vzácných druhů, vědeckovýzkumný význam Krkonošský národní park, České Švýcarsko, Podyjí, Šumava 2.Chráněná krajinná oblast CHKO = velkoplošné území s harmonicky utvářenou krajinou, kladen důraz na šetrnou výrobu a využívání zdrojů Beskydy, Bílé Karpaty, Jizerské hory, Jeseníky, Moravský kras, Český ráj, Pálava, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Orlické hory... 3.Národní přírodní rezervace = maloplošné území, málo ovlivněné lidskými zásahy, s vědeckovýzkumným významem Boubínský prales,Rašeliniště Jizery, Jezevčí vrch 4.Přírodní rezervace = maloplošné území s regionálním významem Prachovské skály, Černá hora, Hruboskalsko, Kostelecké bory, Ralsko, Klíč... 5.Národní přírodní památka= maloplošný přírodní útvar, často s výskytem vzácných nebo ohrožených druhů, popř.významných geolog.jevů

Témata, do kterých materiál patří