Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Třída Žabernatí, Koryši, Vzdušnicovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podkmen: Žabernatí - vodní členovci - 2 páry tykadel a 3 páry ústních končetin TŘÍDA: KORÝŠI - žijí v mořích - málo ve sladkých vodách - někteří suchozemští - nejvíce zastoupeny buchanky stavba těla – různorodá – různý počet tělních článků (10–50) –různý počet a typ končetin – končetiny jsou na zadečku – nejčastěji–>hlavohruď + zadeček –>hlava + hruď + zadeček hlava (cephalon) hruď (thorax) ploutvičkou (= telson) zadeček (abdomen) – ukončen vidličkou (= furka) 1) končetiny: –na hlavě: 1. pár –tykadla = antenuly –krátká –zastupují smysly (chuť, hmat) u některých i pohyb 2. pár –tykadla = antény –dlouhá –funkce: smyslová nebo pohybová –ústní končetiny: 1 pár –kusadla = mandibuly 2 páry –čelisti = maxily – na hrudi –nohy – funkce: - pohyb - přihánění potravy – často žaberní lupínky (dýchání) –na zadečku = pleopody – funkce: pohybová, skákací, kopulační, u samiček k přidržování vajíček – na povrchu těla: a) krunýř b) dvoudílná schránka (skořápka) – krunýř u raka–olivově zbarven – vařením se barvivo rozpadá (termolabilní) → červený –svlékání krunýře řízeno hormonálně – ekdyson –minerální látky pro nový krunýř uloženy v rakůvkách, které se nachází v žaludku cévní soustava– otevřená – hemolymfa (krvomíza) → obsahuje barviva – hemoglobin (červený), hemocyanin (modrý) dýchací soustava– žábry trávicí soustava– ústní otvor + pomocné končetiny – hltan – jícen – žvýkací žaludek - silně chitizován (lišty z chitinu na rozmělnění) - ústí sem mohutná slinivkojaterní žláza (hepatopankreas) → trávení vylučovací soustava– změněné matanefridie antenální žlázy (ústí na anténách) maxilární žlázy (ústí z čelistí) nervová soustava– gangliová (zauzlinná) rozmnožování– gonochoristé – častý pohlavní dimorfismus (sameček odlišný od samičky) – vývoj nepřímý (přes larvu) nižší korýši – jednoduchá larva =nauplius vyšší korýši – složitější larva =zoëa – někteří mají vývoj přímý –> raci a perloočky (hrotnatky) smysly– jednoduchá (larva) nebo složená očka – chemoreceptory (náhrada čichu) – mechanoreceptory (pro hmat) – na tykadlech či končetinách – statocysta – pro vyhodnocování polohy hlavy, těla korýše dělíme na: 1) nižší – mají nepravidelný počet tělních článků – patří sem: buchanky, perloočky, listonohové, žábronožky 2) vyšší – mají stálý počet končetin – patří sem: raci, kraby, langusty, krevety, stínky, svinky Nižší korýši ŘÁD: Žábronožky - protáhlé tělo - 30 mm až 2 cm - plavou hřbetem dolů - žijí ve stojatých vodách - odolná vajíčka - v ČR jsou ohrožené Žábronožka solná - žije ve slaných vodách - je krmivem pro akvarijní rybky - potrava plameňáků - dá se koupit sada k vypěstování Žábronožka sněžní - žije ve sladkých vodách - živí se filtrací org. materiálu Žábronožka letní - až 2,5 cm - žije v tůňkách - žábry umožňují dýchání a sběr potravy ŘÁD: Listonožky - zploštělé tělo - je kryto hlavohrudním štítem - dravci - živí se žábronožkami a někdy pulci - odolná vajíčka Listonoh americký - 60 mm - připomíná tvarem trilobita - svléká kůži pro růst těla - 142 nohou a ocas, slouží k pohybu - všežravec - návnada pro ryby Listonoh letní - 10 cm - je kriticky ohroženým druhem - vyskytuje se v holarktických oblastech Listonoh jarní - 3 – 5 cm - živoucí fosilie - žije ve stojatých vodách ŘÁD: Buchanky - tvoří plankton - oválná hlavohruď - samičky nosí vajíčka ve 2 vacích po straně zadečku Chlopek obecný a Červok kapří - jsou ektoparazity ryb - výskyt v ČR vzácný - žijí v mořích Buchanka obecná - 1 mm - živí se dravě - používají se jako potrava akvarijních rybek - je to mezihostitel tasemnic nebo motolic Vznášivka obecná - součást planktonu - je potravou velké mořské živočichy - některé v ČR ŘÁD: Kapřivci - ektoparazité - přímý vývoj - saje krev Kapřivec plochý - 5 – 10 mm Vyšší korýši - stálý počet tělních článků Rak kamenáč - náš původní druh - je ohrožen - hynou na znečištění a račí mor MOŘŠTÍ Rak říční - náš původní druh - patří mezi desetinožce - má 5 párů končetin, 1. pár je přeměněn na klepeta - tělo v krunýři - je ohrožený - je citlivý na znečištění vod - hynou na račí mor Krab obecný - hlavohruď je rozšířená - zadeček je stočen pod hlavohruď - pohybuji se do boku - živí se menšími koryši, měkkýši Velekrab japonský - velmi velký - má dlouhé tenké končetiny Krevety a garnáti - mají krunýře bez inkrustace - tělo je zploštělé Blešivec obecný - sladkovodní – indikátor čistoty! - plave na boku - potrava pstruhů - u nás =>zavlečené druhy: Rak signální - původ z Ameriky - přenáší mor - je odolný ke znečištění vod Rak bahenní - původ z Polska - přenáší račí mor - je odolný Humr evropský - žije v mořích - podobný rakům - má nesouměrná klepeta - loví se pro jídlo Langusta obecná - je podobná rakům - nemá klepeta - má dlouhá tykadla - loví se pro jídlo Krab houslista - jedno klepeto má větší - vypadá jako by držel nástroj SUCHOZEMŠTÍ Svinka obecná - studená místa – listí - svine se do kuličky Stínka obecná - na vlhkých stinných místech - pod kůrou, pod kameny Podkmen: Vzdušnícovci (Tracheata) - název podle vzdušnic =tracheí (dýchání) - ty přivádějí kyslík každé buňce - třídy:stonožky mnohonožky chvostoskoci hmyz TŘÍDA: STONOŽKY - zploštělé tělo - z každého článku vyrůstá 1 pár nožek - cca kolem 30 nohou !NE 100! - dravci - kusadlové nožky – jedová žláza Stonožka škvorová TŘÍDA: MNOHONOŽKY - kruhovité tělo - z každého článku 2 páry nožek - pod tělem - rychlý pohyb - tělo silně chitizované - býložravci - nemají jed - chovány v teráriích - naše jsou drobné cca 2 cm Mnohonožka zemní - cizokrajná - chová se TŘÍDA: CHVOSTOSKOCI - půdní živočichové - na zadečku vytvořen skákací aparát Poskok škodlivý

Témata, do kterých materiál patří