Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

i útěku před šelmou, k němuž dochází nezávisle na vyladění zvířete) podnětová situace – setkání s klíčovým podnětem ( spatření potravy )uvolnění spouštěcího mechanizmu – tzn. Mechanizmu, který specificky odpovídá na klíčový podnět, klíčový podnět musí mít určitou minimální intenzitu, zvanou prahová hodnotakonečné jednání – probíhá až po vyhasnutí pudu, proběhne vždy, aniž by měl živočich příležitost se mu naučit( příjem potravy), některé systémy chování se mohou projevit jen jednou za život. Instinktivní chování se může vyvíjet a během života může být ovlivněno i získanými zkušenostmi. Základní formy vrozeného chování 1. Chování podmíněné látkovou výměnou Potravní chování – podnětem je hlad. Získávání a zpracování potravy, vytváření potravních zásob, krmení mláďat. Čím je živočich hladovější, tím větší aktivitu vyvíjí. Pití– druhově typické (sání, nabírání do chobotu,zobáku, ….) Kálení = defekace - druhově typické (př. kálení savců v norách pouze na jedno místo) Močení = urinace, mikace Dýchání (př. nutkání tuleńů připlavat k hladin po určitých intervalech a nadechnout se) 2. Chování ochranné ochrana před abiotickými vlivy = nepříznivé vlivy prostředí ( teplota, vlhkost, sluneční záření)ochrana před jinými organizmy Tři typy: 1)Strnutí na místě nebo přitisknutí se k podkladu. Patří sem i reflexně podmíněná ztráta pohyblivosti (akineze, katalepsie), při níž se zvíře „staví mrtvým“. Často u hmyzu. 2)Mimetické chování – snaha živočicha se skrýt nebo zamaskovat (ochranné zbarvení). 3)Pohybové ochranné chování – útěk zakončený ukrytím v noře nebo v husté vegetaci. Může se projevit faktory - útěková vzdálenost, shlukování do větších skupin (stádo, hejno), preventivní útok, autotomie, varování před nepřítelem, varování nepřítele. 3. Chování komfortní Komfortní chování souvisí s péčí o povrch těla ( olizování ) nebo s pocitem libosti (protahování, zívání, válení po zemi, …). 4. Rozmnožovací chování a) Rivalské chování – mezi jedinci téhož druhu, směřuje k tvorbě okrsků b) Partnerské chování – směřuje ke zmenšování vzdálenosti mezi pohlavními partnery, k jejich komunikaci a k pohlavnímu spojení - Epigamní chování – námluvy, předchází kopulaci, např. lákání (pachové signály), imponování (zdůraznění zbarvení,…) c) Páření– vlastní kopulace d) Péče o mláďata – vyvinuto hlavně u ptáků a savců 5. Sociální chování Jedinci téhož druhu vytvářejí společenství = society (stádo, hejno, smečka. Příklady societ: Pár- uzavřená společnost samce a samice (husy) Rodina – uzavřená společnost jednoho nebo obou rodičů s mláďaty (lvi) Smečka - uzavřená společnost - spojení rodin, v čele nejsilnější samec Tlupa - uzavřená společnost s hierarchií – opice ) Stádo, hejno - větší otevřená societa (kopytníci) Hmyzí státy – velké society se složitým stupněm organizace, jedinci ztrácejí schopnost samostatného života Obecně typy societ: náhodné seskupení několika jedinců (stádo nedospělých jelenů)anonymní otevřená societa se zaměnitelnými jedinci, kteří mohou libovolně přicházet nebo odcházet (hejna ptáků, zimní kolonie netopýrů)neanonymní otevřená societa, v níž se jedinci vzájemně znají, avšak běžně dochází k výměně jedinců se societami téhož druhu ( hnízdní kolonie ptáků)anonymní uzavřená societa je tvořena velkým počtem jedinců, kteří se sice jednotlivě neznají, avšak pachově k sobě patří (včelstva, mraveniště)neanonymní uzavřená societa je tvořena jedinci, kteří se dobře znají, žijí značnou část života společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb (stáda opic, šelem) V societách jsou jedinci uspořádáni hodnostně = hierarchicky. Projevují nesobecké (altruistické) či epimeletické chování k ostatním jedincům. 6. Komunikace živočichů Dorozumívání = biokomunikace se uskutečňuje signálními strukturami ( vzhled) a signálními funkcemi (pachy). Cílem je změna vzdálenosti ( větší nebo menší). Dorozumívání se uskutečňuje vydáváním a přijímáním signálů, nejčastěji má fci identifikační, sbližovací nebo výstražnou. Komunikace chemická – pomocí pachových látek ( označ. Teritoria) a feromonů ( chemické látky vylučované do prostředí jedincem určitého druhu, na něž jiný jedinec téhož druhu reaguje specifickou změnou chování nebo fyziologickou reakcí).Komunikace dotyková – nejčastěji u živočichů, kteří se dokonale vzájemně znají (matka a mládě)Komunikace akustická – často výstražná nebo varovná fce, pomocí hlasového ústrojí nebo pohybem částí těla (dupnutí koně)Komunikace optická – uplatňuje se např. pomocí postoje hlavy, ocasu, ježení srsti, obličejové mimiky nebo zbarvení těla, může vyjadřovat strach , neklid, spokojenost,… K dorozumění řadíme ipřeskokové chování, známé při vnitrodruhových potyčkách. ( bojující sokové přestanou bojovat a začnou si hrát) 7. Hravé chování zvláštní druh chování, mísí se zde různé druhy chování, má citové pozadí, bývá přípravou k c

Témata, do kterých materiál patří