Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a) chování vrozené

b) chování získané = adaptivní

a) Vrozené chování

  • je dědičné, při narození je vytvořeno, ale může se během života vyvíjet, projevit

  • řízeno z mozkových ústředí (poskytují geneticky dané vzorce instinktivních činností)

  • různá úroveň dokonalosti: nejvíce rozvinuto bezobratlí – hmyz: kutilka písečná

včela medonosná

- obratlovci – ptáci

Vrozeným chování živočich odpovídá na podněty (dráždění) okolního prostředí. Rozlišujeme čtyři základní možné odpovědi:

zaujetí nejmenšího možného prostoru (stažení do kuličky - nezmar, přikrčení se- zajíc)

pohyb (útěk -srnec, útok- rys )

chemicko-fyzikální aktivita ( vylučování pachů- tchoř, skunk )

zaznamenání podnětu, jeho vyhodnocení a uchování informace

Vrozené chování dělíme podle složitosti na: kineze, taxe, chování instinktivní (nesložitější)

Kineze nejsou směrovány k podnětu. Živočich stráví více času na místě poskytujícím potravu a bezpečí

Taxe je orientace a pohyb živočicha vzhledem ke nebo od směru podnětu. (př. fobotaxe – změna směru pohybu při zaznamenání zhoršujících se podmínek – nasání pachu šelmy)

Instinktivní chování (vrozený automatismus) je nejsložitějším typem vrozeného chování. Instinkt je hierarchicky organizovaný mechanismus, řetězec nepodmíněných reflexů , reagující na klíčové spouštěcí podněty. Klíčový podnět vyvolává určitou specifickou reakci - ustálenou formu jednání. (př. silueta dravce ←, silueta husy→)

Fáze instinktivního chování:

  1. vnitřní vyladění = pud, např. pocit hladu, sexuální potřeba

  2. apetenční = vyhledávací chování – stav neklidu nutící zvíře k pohybu, tím se zvyšuje pravděpodobnost setkání s klíčovým podmětem (vyhledávání potravy)

(výjimečně mohou být obě první fáze vynechány – např. při útěku před šelmou, k němuž dochází nezávisle na vyladění zvířete)

  1. podnětová situace – setkání s klíčovým podnětem ( spatření potravy )

  2. uvolnění spouštěcího mechanizmu – tzn. Mechanizmu, který specificky odpovídá na klíčový podnět, klíčový podnět musí mít určitou minimální intenzitu, zvanou prahová hodnota

  3. konečné jednání – probíhá až po vyhasnutí pudu, proběhne vždy, aniž by měl živočich příležitost se mu naučit( příjem potravy), některé systémy chování se mohou projevit jen jednou za život.

Instinktivní chování se může vyvíjet a během života může být ovlivněno i získanými zkušenostmi.

Základní formy vrozeného chování

1. Chování podmíněné látkovou výměnou

Potravní chování – podnětem je hlad. Získávání a zpracování potravy, vytváření potravních zásob, krmení mláďat. Čím je živočich hladovější, tím větší aktivitu vyvíjí.

Pití – druhově typické (sání, nabírání do chobotu,zobáku, ….)

Témata, do kterých materiál patří