Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Vybrane skupiny triblastik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12.Vybrané skupiny triblastik Typy tělních dutin, biologie hlístů a příbuzných skupin, kroužkovců a měkkýšů. Triblastica živočichové setřemi zárodečnými listya zpravidlabilaterální souměrnostítělatypickýpohybjedním směrem- (výjimku tvoří pouze druhotně radiální ostnokožci) - vytvořila se příď (hlavová částse zmnoženounervovou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti) a takézáďjejich tělazcela nové specializované útvary, např.tkáně opornéžijí ve všech životních prostředíchsystematicky je členíme na dvě řady: Prvoústí(Protostomia) otvor ústní se vyvinul zblastoporu, jímž trávicí ústrojí začíná ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci Druhoústí(Deuterostomia) během ontogeneze vzniká v blastoporu otvor řitní aotvor ústníse prolamuje druhotně na protilehlém konci těla ostnokožci, strunatciPodle dokonalosti a vzniku tělní dutiny rozlišujeme tři typytělních dutin: Schizocoel nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem, jehož skulinami prostupuje tělní míza ploštěnci, pásnice Pseudocel nepravá tělní dutina - vyvinula se ze schizocoelu potlačením tělního parenchymu vzniká dutina vyplněná mízou a u endoparazitů navíc i zplodinami anaerobního dýchání ( podélně touto dutinou probíhá trávicí trubice) hlísti, hlavatci Coelom - pravátělní dutina Coelomové živočichy pak dělíme na ty s nečlánkovaným tělem (měkkýši), článkovaným stejnocenně (kroužkovci) a nestejnocenně (hmyz) kmen:HLÍSTI tělo: protáhlé, nečlánkované, válcovité, k oběma koncům se zužující,jednovrstevná pokožka vylučujesilnou kutikulu, chránící hlísty předúčinky trávicích enzymůhostitelevšichni zástupci majínepravou dutinu tělní pseudocoel, jímž prostupuje trávicí trubice s vyvinutým ústním a řitním otvorempseudocoelní dutinu vyplňuje míza a zplodinyanaerobního dýchání(např. kyselina máselná)nemají soustavu dýchací,ani soustavu cévnígonochoristé (odděleného pohlaví)žijí ve vodním prostředí, ve vlhké půdě, nebo parazitickyPůda, voda, parazitéKožněsvalový vak, kutikulaPřímá trávicí trubice (řitní otvor)Dýchání povrchem těla / anaerobníProtonefridieOrtogonální nerovová soustava třída: HLÍSTICE převážně parazitičtíživočichové - způsobují někdy velmi vážná onemocnění epidemickéhovolně žijící zástupci - edafoncharakteruústa hlístic jsou zpravidla vybavenakutikulárními zuby, jimiž aktivně narušují tkáně hostiteletrávící soust.: ústní otvor -)sací hltanpro nasávání živinškodlivé rozpustné látky vylučujíjednobuněčnými vylučovacími trubicemijednovrstevná pokožka krytá kutikulounervová soustava je provazcového typu – hlavová uzlina, obhltanový prstenec a z toho jdou provazce do celého těla – břišní a hřbetní nervová páskaexkreční soustava – protonefridie (nálevky, kanálky, postraní lišty – vyúsťují na povrch tělapřímý vývoj – nemají larvy, ale různá jiná stadia, mají geneticky fixovaný počet buněk, ty se pak jen zvětšujígonochoristé s nápadným pohlavnímdimorfismem- samečkové jsou drobnější; mají kloaku (vyústění pohl. i trávicí s.), při vyústění samčího pohlavního ústrojí mají dvěštětinky (spikuly),sloužící při pářeník aktivnímu rozevírání pohlavního otvoru samičky; samičí pohlavní orgány jsou párové; značná nadprodukce vajíček, velmi lehká(mohou být unášenaiprůvanem; značně odolná vůči vyschnutí, mrazu a chemikáliím. škrkavka dětská cizopasí v tenkém střevě člověka- odebírá živiny, intoxikuje svými metabolity, narušuje cévní kapilární sítě, ucpává střeva až k jejich proděravění =perforaci znakem nakažení škrkavkami, nemoci zvanéascaridóza, je nechutenství, zvracení, bolesti hlavy. Nákaza je rozšířena zejména mezi dětmi.Oplozená vajíčkaškrkavek opouštějís výkaly tělo. Pokud se dostanoudo žaludkuhostitele, vyvíjejí se z nich mikroskopickélarvy. Typrolezou stěnou tenkého střevaa krví jsou pasivně zanášeny do jater a posléze do plic, kde dráždí ke kašli. Poopětném polknutí s hlenem se usazují v tenkém střevě, kde dospívají.

Témata, do kterých materiál patří