Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Vybrane skupiny triblastik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Vybrané skupiny triblastik

Typy tělních dutin, biologie hlístů a příbuzných skupin, kroužkovců a měkkýšů.

Triblastica

 • živočichové se třemi zárodečnými listy a zpravi­dla bilaterální souměrností těla

 • typický pohyb jedním směrem - (výjimku tvoří pouze druhotně radiální ostnokož­ci) - vytvořila se příď (hlavová část se zmnoženou nervo­vou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti) a také záď jejich těla

 • zcela nové specia­lizované útvary, např. tkáně oporné

 • žijí ve všech životních prostředích

 • systematicky je členíme na dvě řady:

  • Prvoústí (Protostomia)

   • otvor ústní se vyvinul z blastoporu, jímž trávicí ústrojí začíná

   • ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci

  • Druhoústí (Deuterostomia)

   • během ontogeneze vzniká v blastoporu otvor řitní a otvor ústní se prolamuje dru­hotně na protilehlém konci těla

   • ostnokožci, strunatci

 • Podle dokonalosti a vzniku tělní dutiny rozlišu­jeme tři typy tělních dutin:

  • Schizocoel

   • nepravá tělní dutina vyplněná pa­renchymem, jehož skulinami prostupuje tělní mí­za

   • ploštěnci, pásnice

  • Pseudocel

   • nepravá tělní dutina - vyvinula se ze schizocoelu potlačením tělního pa­renchymu

   • vzniká dutina vyplněná mízou a u endoparazitů navíc i zplodi­nami anaerobního dýchání ( podélně touto duti­nou probíhá trávicí trubice)

   • hlísti, hlavatci

  • Coelom - pravá tělní dutina

   • Coelomové živočichy pak dělíme na ty s nečlánkovaným tělem (měkkýši), článkovaným stejnocenně (kroužkovci) a nestejnocenně (hmyz)

kmen: HLÍSTI

 • tělo: protáhlé, nečlánkované, válcovité, k oběma koncům se zužující, jednovrstevná pokožka vy­lučuje silnou kutikulu, chránící hlísty před účinky trávicích enzymů hostitele

 • všichni zástupci mají nepravou dutinu tělní pseudocoel, jímž prostupu­je trávicí trubice s vyvinutým ústním a řitním otvo­rem

 • pseudocoelní dutinu vyplňuje míza a zplodi­ny anaerobního dýchání (např. kyselina máselná)

 • nemají soustavu dýchací, ani soustavu cévní

 • gonochoristé (odděleného pohlaví)

 • žijí ve vodním prostředí, ve vlhké půdě, nebo pa­raziticky

 • Půda, voda, parazité

 • Kožněsvalový vak, kutikula

 • Přímá trávicí trubice (řitní otvor)

 • Dýchání povrchem těla / anaerobní

 • Protonefridie

 • Ortogonální nerovová soustava

třída: HLÍSTICE

 • převážně parazitičtí živočichové - způsobu­jí někdy velmi vážná onemocnění epidemického

 • volně žijící zástupci - edafon

 • charakteru

 • ústa hlístic jsou zpravidla vybavena kutikulárními zuby­, jimiž aktivně narušují tkáně hostitele

 • trávící soust.: ústní otvor -) sací hltan pro na­sávání živin

 • škodlivé rozpustné látky vylučují jednobuněčnými vylučovacími trubicemi

 • jedno­vrstevná pokožka krytá kutikulou

 • nervová soustava je provazcového typu – hlavová uzlina, obhltanový prstenec a z toho jdou provazce do celého těla – břišní a hřbetní nervová páska

 • exkreční soustava – protonefridie (nálevky, kanálky, postraní lišty – vyúsťují na povrch těla

 • přímý vývoj – nemají larvy, ale různá jiná stadia, mají geneticky fixovaný počet buněk, ty se pak jen zvětšují

 • gonochoristé s nápadným pohlavním dimorfismem- samečkové jsou drobnější; mají kloaku (vyústění pohl. i trávicí s.), při vy­ústění samčího pohlavního ústrojí mají dvě štětinky (spikuly), sloužící při páření k aktivnímu rozevírání pohlavního otvoru samičky; samičí pohlavní orgány jsou párové; značná nadprodukce vajíček, velmi lehká (mohou být unášena i průvanem; značně odolná vůči vyschnutí, mrazu a chemikáliím.

  • škrkavka dětská

   • cizopasí v tenkém střevě člověka- odebírá živiny, intoxikuje svými metabolity, narušuje cévní kapilární sítě, ucpává střeva až k jejich proděravění = perforaci ­

   • znakem nakažení škrkavkami, nemoci zvané ascaridó­za, je nechutenství, zvracení, bolesti hlavy. Nákaza je rozšířena zejména mezi dětmi. Oplozená vajíčka škrkavek opouštějí s výkaly tělo. Pokud se dostanou do žaludku hostitele, vyvíjejí se z nich mikroskopic­ké larvy. Ty prolezou stěnou tenkého střeva a krví jsou pasivně zanášeny do jater a posléze do plic, kde dráždí ke kašli. Po opětném polknutí s hlenem se usa­zují v tenkém střevě, kde dospívají.

Témata, do kterých materiál patří