Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Vybrane skupiny triblastik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

í stoupá nebo klesá, hodně ramen SÉPIE OBECNÁ -( 10 příústních ramen), zachován zbytek schránky v podoběsépiové kosti CHOBOTNICE POBŘEŽNÍ -(8 ramen), při dně, nejinteligentnější, rozvinutá péče o potomstvo KRAKATICE OBROVSKÁ – (10 ramen) - největší hlavonožec - dosahuje délky až 20 m, nebezpečný živočich pro člověka, potravou vorvaňů, když se dostane k hladině – roztrhne se tlakem OLIHEN OBECNÁ – 10 ramen, chutné maso ARGONAUT – v době rozmn. má dočasnou schránku do které snáší vejce ORTOCERY – protáhlí hlavonožci, i v Praze Závěr: Měkkýši mají společné předky s mnohoštětinatci. Mají rovněž pravou dutinu tělní- COELOM, druhy s nepřímým vývojem mají obrvenou larvu- VELIGER, metanefridie i spirální rýhování vajíček. Všichni zástupci mají nečlánkované měkké tělo, slepá vývojová větev.(vývojově nejpokročilejší jsou hlavonožci – rozvojem nervové soustavy, smyslových orgánů, vytvoření chrupavčité kostry hlavy) kmen: RYPOHLAVCI - moře, přechod mezi měkkýši a kroužkovci samičky – rozvětvený chobot - vajíčko dosedne na zemna chobot – parazitní samec – jde do panenské komůrky v samičce a oplodňuje ji > epigenetické určení pohlaví kmen: KROUŽKOVCI (Annelida) Charakteristika: mořští, sladkovodní i suchozemští triblastika, prvoústí, coelom červovité, stejnoměrně článkované tělo – homonomní segmentace (stejnocenné článkování = všechny články jsou stejné na povrchu jednovrstevná pokožka se žlázovými buňkami, pohyb zajišťuje svalový podkožní vak 2 coelomové váčky v každém článku – uvnitř orgány – nefridie (vylučovací kanálky – v jednom článku začínají a v druhém vyúsťují ven)Trávicí soustava: trávicí trubice (ústní dutina – hltan - střevo – řitní otvor). Ve střevě se nacházítyflosolis– spirální řasa – zvětšuje povrch střeva, aby byl větší prostor pro vstřebávání látek Potrava: požírají organické zbytky a hlínuCévní soustava: uzavřená – krev obsahuje červené krevní barvivo – hemoglobin – přenáší kyslík, hřbetní a břišní céva – navzájem spojenéVylučovací soustava: metanefridie – párovitéNervová soustava: GANGLIOVÁ = žebříčkovitá.Smysly: většina má oči, hmatová tykadla, chemoreceptory, žížala oči nemáRozmnožování: gonochoristé (mnohoštětinatci) i hermafrodité (máloštětinatci), vývoj přímý i nepřímý (larva trochofora) třída: Mnohoštětinatci převážně mořští, dýchají žábramigonochoristé s nepřímým vývojem – larva =trochofora, rozmnožují se i nepohlavně (rozpad těla na vícesegmentové části dorůstající v nového jedince, tzv.fissiparie)parapodia = párové výběžky, které vyrůstají na tělních článcích, obsahují štětinky, žábry a smyslové výrůstky – funkce pohybu - mnohoštětinatcižijíbentóznímzpůsobem (na dně a neplavou)Zástupci: nereitka hnědá palolo zelený– při dně, když mu dozrávají vajíčka, články se oddělí, plavou k hladině, prasknou a vajíčka se rozsypou; krev má zelenou barvu afroditka plstnatá(10 cm, Střed. moře) rournatec vějířovitý – parapodia přeměněna na ramena, ta kmitají a přihánějí potravu třída: Opaskovci tvoří typickýopasek – nápadně zduřelé tělní články, umístěné v přední části těla, obsahují kožní žlázy, účastní se rozmnožování, jeho výměšky napomáhají přenosu spermií a tvoříkokon kolem oplozených vajíček, kokon se stahuje přes hlavu – vaječníkem se tam dostávají vajíčka, spermie partnera jsou schovány v receptkaulum seminis, až v opasku dochází k oplozenívětšinou sladkovodní nebo suchozemštíhermafrodité, nemají parapodia Máloštětinatci jsou hermafrodité, 4 svazky štětinek na každém článku, velká regenerační schopnost, v pokožce mají světločivné a hmatové buňky,cefalizace – soustředění smyslových orgánů v hlavové části, poslední článek – odlišný –pygidiumdýchají pomocí pokožky – je silně prokrvená (celým povrchem těla)Zástupci: žížala obecná – podílí se na tvorbě humusu, v listí a v půdě, provětrává půdu, fotofobní – nesnášejí světlo nitěnka obecná – v bahnitých vodách, potrava pro akvarijní rybičky žížala hnojní – tmavě červená Pijavice hermafrodité, vnější parazité (sají krev), mořští i sladkovodní, většinou bez štětinek a se 2 přísavkami, dorzoventrální zploštěnízmnožená povrchová segmentace – povrchové článkování členitější než vnitřníústní přísavka > trávicí soustava > zadní přísavka (přidržovací fce)Zástupci:dravé pijavice koňská hltanovka bahenníparazitické–rozvětvená trávicí s. (zásobní vaky),hltan produkuje látku– hirudin – zabraňuje srážení krve pijavka lékařská (ve středověku ke snižování krevního tlaku) chobotnatka rybí – parazituje u ryb

Témata, do kterých materiál patří