Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krytosemenné

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRYTOSEMENNÉ Mají květ oboupohlavný, jednopohlavný (jednodomý, dvoudomý)počátky – křídaorgány z diferencovaných a specializovaných pletivrůznovýtrusná rodozměnasilně potlačený gametofyt PESTÍKpodélným srůst plodolistůBLIZNAnejsvrchnější část pestíkupovrch bývá lepkavýčasto kryt chloupky k zachycování pylových zrnČNĚLKAspojuje semeník s bliznouSEMENÍKspodní a největší část pestíkuschovává v sobě vajíčka VAJÍČKOZ dělivého pletiva plodolistu (placenty) s placentou je spojeno poutkem, přes které je vyživovánootvor klový po opylení jím prorůstá do vajíčka klíčící pylová láčka pylového zrnauvnitř dvou obalů - diploidní živné pletivo vajíčka z jedné diploidní buňky živného pletiva vznikne mateřská buňka zárodečného vakuV ní proběhne meioza – vzniknou 4 haploidní buňkytři zaniknou a ze zbylé vzniká mladý zárodečný vak2 jádra splývají v diploidní jádro zárodečného vaku TYČINKANitkaPRAŠNÍK je ze 2 prašných váčků, v každém prašném váčeku - 2 prašná pouzdra mitotickým dělením mateřských buněk v prašných pouzdrech vznikají pylová zrnaPYLOVÁ ZRNAz jedné buňky mateřské - 4 pylová zrna spojena do tetrády (rozpadají se)kryto dvouvrstevnou blánou vnější = exina, vnitřní = intinajádro pylového zrna se mitoticky dělí a vzniknou 2 buňkyvětší vegetativní, menší generativní OPYLENÍpřenos pylových zrn z jednoho květu na druhýpřenesené pylové zrno se zachytí na lepkavém povrchu blizny 1)cizosprašné -pylové zrno (mikrospora) z jednoho květu může vyklíčit a oplodnit vajíčko pouze na jiném květu 2) samosprašné OPLOZENÍvětší vegetativní buňka vyživuje pylové zrno s klíčící pylovou láčkouK menší generativní buňka po vyklíčení pylové láčky se rozdělí mitoticky na 2 haploidní buňky spermaticképylová láčka prorůstá bliznou, čnělkou a semeníkem k vajíčku se zralým zárodečným vakemjedna haploidní spermatická buňka splyne s haploidní buňkou vaječnou = diploidní zygotaDVOJÍ OPLOZENÍdruhá haploidní spermatická buňka splyne s diploidním jádrem zralého zárodečného vaku za vzniku 3n živného pletiva zárodku VZNIK SEMENEdiploidní obal vajíčka se mění v obal semene = osemenípo otvoru klovém zůstává v osemení jizvav místě, kde přisedalo vajíčko k poutku, vzniká pupek semeneze živného pletiva vajíčka vzniká perisperm (živné pletivo)oplozením vaječné buňky vznikne zygota a z ní embryo semene

Témata, do kterých materiál patří