Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2-Nebuněčné-organismy-a-prokaryota

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,16 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nebuněčné organismy a prokaryota Praorganismy (eobionta, progenota) – předpokládané primitivní živé soustavy Viry Virus = lat. jednejjednodušší (ne)živé systémy –nebuněčné (subcellulata) – (holý gen. program,infekční nukleová kyselina)nemají vlastní metabolismus, vlastní enzymatický systém, ribozomy a tRNA (proteosyntetický aparát), nerostou a nedělí se binárně schopné rozmnožování jen v nitru buněk, využít jeho metabolický aparát (vnitrobuněční parazité) virion =virová částice (může mít geometricky pravidelný tvar – tyčinkovitý, mnohostěn+ výběžky,ikosahedrální či helikální– krom megavirů a poxvirů – černé neštovice) nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA) – obějedno či dvouvláknové! někdy ienzymy pro proteosyntézu či replikaci; 20-200 genů kapsida (bílkovinný obal tvořenýkapsomerami(ty tvoříprotomery) – ochrana, zachycení na buňce) někdyfosfolipidový membránový obal(fosfolipidy z hostitelské buňky,receptorové proteiny virového původu - určují antigenitu) – viz stavba HIV Nukleové kyseliny a bílkovinyinfekce DNA virem: uvolnění nukleové kyseliny z kapsidy do cytosolu (nemůže být napadena enzymy) DNA proniká do jádra – buněčné enzymy ji replikují – transkripce (podobné pro a eukaryím) mRNA do cytoplasmy – na ribozomech syntéza virových bílkovin vytvoří kapsid, uzavřou DNA viriony opustí buňku, možnost zničení (lyze)infekce RNA virem potřebují enzym –replikázu RNA obsahují gen pro tvorbu enzymu nebo ho obsahuje hotový napadají všechny říše: prokaryota (bakteriální viry =fágy, bakteriofágy) Proniká fágová DNA – může se včlenit do bakteriálního chromosomu (profág) Hlavička - nukleokapsid, límeček, stažitelný krček, dutina bičíku, vlákna bičíku, bazální destička Do hostitele proniká jen nukleová kyselina!!! Eukaryota – (proniká celý virus) retroviry– začleňování do chromozomální DNA (vir. DNA v cizí DNA =provirus –při dělení buňky začlenění dceřiných buněk Retro viry – enzymzpětná (reverzní) transkriptáza– přepíšeRNA na DNA (ta se včlení jako provirus do chromosomu, podle ní se tvoří RNA) –porušuje ústřední dogma molekulární biologie! Cyklus mírného fága - lyzogenní Např. HIV – napadá pomocné T-lymfocyty 2 typy infekce Zjevná (aparentní) – projeví se poinkubační době (lytický cyklus) Skrytá (latentní) – množení v napadené buňce (profágové, lyzogenní cyklus, onkogenní viry) Životní cyklus Klidová fáze – mimo tělo hostitele Infikační – napadá hostitele Lytický cyklus (u virulentních fágů) – reprodukční cyklus, typický pro bakteriofágy absorpcevirionu (za přítomnosti specifického bílkovinného receptoru, některé viry specializované na určitý typ buněk př. HIV T-lymfocyty) penetrace/proniknutí do buňky – zpravidla endocyzózou (celý virion x jen NK – u bakteriofágů!) uvolnění NK z kapsidy enzymatickým rozložením do cytoplazmy (tato fáze chybí u bakteriofágů) Zmnožení –replikace NK a syntéza proteinů s pomocí aparátu buňky Vznik kapsid (syntéza virových bílkovin v jádře (DNA viry) či na ribozomech (RNA viry) Zrání/maturacevirionů = sestavení virionů z jednotlivých složek – obalení NK kapsomerami a Golgiho aparátem transportovány k povrchu Lyze buňky a ven U bakteriofágů a fytovirů nedochází k exocytóze ale jen k lyzi Lyzogenní (virogenní) cyklus – (proviry, profágové) Začlenění virového genomu do chromozomu hostitele –profág, provirus Množení spolu s dceřinými buňkami – i z generace na generaci Poté vyčlenění a obnova replikace Mnoho z těchto virů jsou nádorotvorné (onkogenní viry)Nemoci RNA virů: AIDS – virus HIV Chřipka – i u ptáků a prasat Zarděnky – neškodné, vyrážka,nebezpečné v prvním trimestru těhotenství Spalničky – pouze člověk, vyrážka Příušnice – nateklost příušních slinných žláz Hepatitida A – žloutnutí (bilirubin), dieta – porušení metabolismus bílkovin, nemoc špinavých rukou, HAV, tmavá moč, světlá stolice Hepatitida C – dlouhodobá, přenos tělními tekutinami, cirhóza jater, léčba jako u A Vzteklina – z divoce žijících zvířat, ČR lišky – krotké, napadá nervovou soustavu, lysavirus, nejdřív svědění, únava, pak halucinace a deprese Dětská obrna – poliovirus, může dojít k paralýze a ochrnutí Klíšťová encefalitida Ebola – krvácení z tělesných otvorů, vážné následky, několik typů RýmaNemoci DNA virů: Neštovice – puchýřky, u dětí, protilátky na celý život Černé neštovice – neklasická stavba, velký genom (poxviry), replikace v cytoplazmě nezávisle na jádře! Pásový opar Mononukleóza – nemoc z líbání, dieta Hepatitida B – tělními tekutinami, HBV Bradavice Rýma Meningitida – nehnisavý typ, ne tak zákeřná, herpes viry, zánět mozkových blan Nádorový růst (onkoviry) – rakovina (buňky ztrácejí schopnost regulovat buněčný cyklus)Rostlinné viry -fytoviry Většinou RNA Virus tabákové mozaiky (dále mozaika pšenice, brambor, rajčat) RNA, první objevený virusŽivočišné viry -zooviry: Kulhavka (RNA), slintavka (RNA), vzteklina, myxomatóza (DNA)Mykoviry– viry hub, cyanofágy – viry sinicviroidy - ještě jednodušší–samotná jednořetězcová RNA (250-350 nukleotidů) bez kapsidu! nemoci – u rostlin: bledost okurek, zakrnělost chmele atdvirusoidy -jsou DNA či RNA (300-1500 nukleotidů) vlastní genetická kontinuita uzavřené v kapsidách některých virů vedle jejich nukleových kyselin podílejí se na patogenitě viru! priony –bílkoviny ve dvou formách jako infekční vadná, zašmodrchaná forma bílkoviny (změna prostorového uspořádání) mění mozek na houbovitou nefunkční hmotu velmi odolné (proti vysokým teplotám, UV záření, ale SAVO zabírá) nemoci (obecně –spongiformní encefalopatie) – dlouhá inkubační doba (několik let) Creutzfeld-Jakobova nemoc – u lidí nad 55 let (výpadky paměti, apatie, změny nálad, deprese, porucha stability, artikulace a vidění) Sporadická forma – priony se objevují náhle samovolnou přeměnou bílkovin Iatrogenní – nakažení léky a zákroky BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) – nemoc šílených krav Scrapie – drbavka ovcí a koz Kuru – nemoc kanibalů na Nové Guiney (ženy více – jedly mozek)Přenos: přes poraněnou kůži, sliznicemi, krví, kapénkovou infekcíObrana: očkování, NE antibiotika Prokaryota Cca 3,5 miliardy

Témata, do kterých materiál patří