Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (496,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. TRIBLASTIKA: PLOŠTĚNCI, HLÍSTICE, MĚKKÝŠI, KROUŽKOVCI TRIBLASTIKA • živočichovése3 zárodečnými listy• typickéjebilaterálně (dvoustraně)souměrnétělo,na těle rozeznáváme-příď(hlavový konec těla): nervová tkáň, smyslové-záď: průchodná trávicí trubice, lokomoční (pohyblivé) orgány, vnitřnískelet, cévnía dýchací soustava, osmoregulační a vylučovací soustava, mohou se tvořit specializovanésoustavy (např. gangliová nervová soustava) DĚLENÍ a) prvoústí - alfa řada• během embryonálního vývojez blastosporu vyvíjejíústa• patří sem:ploštěnci, hlístice, měkkýši, kroužkovci, členovci b) druhoústí - beta řada• na místěblastosporu vytvářířitní otvor -jako první, ústní otvor se prolamuje až druhotně na protilehlé• patří sem:ostnokožci, strunatci 1. KMEN: PLOŠTĚNCI • žijívolně (ve vodě nebo v půdě) iparaziticky• dvoustraněsouměrné, zploštělétělo; na jeho stavbě se podílejí3 zárodečnélisty VÝZNAM •ploštěnky - indikace čistoty vody, modelovéorganismy pro studium regenerace STAVBA TĚLA • prostor mezi ektodermem a entodermem je vyplněnmezodermálním mezenchymem, schizocelní tělnídutina• pohybují se pomocíkožně svalového vlákna•trávicí soustava - slepá, bez řitního otvoru (u parazitůnen•dýchací soustava - není vyvinuta, dýchají celým povrchem těla, parazité•vylučovací soustava -protonefridie•nervová soustava - tvořená mozkovou zauzlinou a nervovými provazci•smysly -miskovitá očka- skupiny světločivých buněk, nejvyvinutější u volně žijících druhů ROZMNOŽOVÁNÍ •hermafrodité• nejčastěji s nepřímým vývojem, parazitémají složitější vývojovécykly TŘÍDA: PLOŠTĚNKY • žijí ve vodě nebo vlhképůdě, živí sedravě• mají výraznouregenerační schopnost• mohou se rozmnožovat nepohlavnědělením; u pohlavního rozmnožování probíhá u sladkovodních ploštěnek vývoj přímý, u mořských vývoj nepřímý •ploštěnka mléčná,ploštěnka potoční TŘÍDA: MOTOLICE •parazité s nečlánkovaným tělem, pokožka se splynutými buňkami, tvorbakutikuly• mají složitévývojovécykly -dospělci jsouendoparazitéobratlovců, jejich vývojová stádia parazitují na bezobratlýchživo• na břišní straně mají dvě přísavky • motolice jaterní - dospělec parazitujev játrech ovcí (i skotu a člověka), způsobuje trávicí poruchy až smrt, mezihostitelem je plžbahnatka malá -vývojovýcyklus: v játrech ovce dojde k oplození vajíček vajíčka přecházejídožlučovodů sežlučído střev a s výkaly ven z těla do vody měníse v pohyblivou larvu (miracidium) pronikne do plže měníse v klidovéstádium (sporocystu) měníse v larvu (redii) měníse v pohyblivou cerkárii opouští mezihostitele přichytí se na rostlinách a tvoří cysty pronikají opět do trávicí soustavy ovce •krevnička močová - způsobuje nemocbillharziózu(např. Egypt), projevuje se těžkými záněty močového měchýře TŘÍDA: TASEMNICE •parazité• tělo je krytokutikulou a tvoří ho -hlavička s přísavkami a háčky,krček a• tělo dosahuje délky i několika metrů• živiny přijímají celým povrchem těla•hermafrodité, nepřímý vývoj• soubor háčků a přísavek =skolex •škulovec široký - konečným hostitelem ječlověk, mezihostitelem jebuchanka neboryba•měchožil zhoubný - žije ve střevěšelem, mezihostitelem může být např.ovce, skot, člověk; onkosféra se usazuje v játrech nebo v plicích a tvoříboubel•tasemnice dlouhočlenná - v dospělosti parazituje v tenkém střevěčlověka, mezihostitelem jeprase domácí -vývojový cyklus: prase pozře článek s oplozenými vajíčky vyvíjí se larva (onkosféra), která je krví zanesena do svalu klidovéstádium (boubel- larvocysta; zapouzdřené larvární stádium) s potravou se dostávádo střevačlověka uchytí se na střevní stěně a tvoří články s vajíčky • tasemnice bezbranná, nemá háčky jen přísavky,konečným hostitelem ječlověk, mezihostitelem jeOchrana proti napadení:kontrola na jatkách, dostatečná tepelná úprava masa 2. KMEN: HLÍSTICE • živočichové• žijíparaziticky nebovolně (ve vodě, vlhké• je jich obrovskémnožství, odhadem až 1milion druhů, většina je zatím nepopsána VÝZNAM •půdníhlístice•parazitérostlin a živočichů - mohou způsobit závažná onemocnění STAVBA TĚLA • tělo kryto silnou vrstvoukutikuly - chrání ho před• pohybují se pomocí kožně svalové•trávicí soustava•vylučovací soustava•nervová soustava - gangliová, tvořená mozkovou zauzlinou a nervovými provazci•smysly - jsou málo vyvinuté ROZMNOŽOVÁNÍ •gonochoristé s nápadným pohlavním dimorfismem, vývojpřímý a nepřímý ZÁSTUPCI •škrkavka dětská - parazituje v tenkém střevěčlověka, nakaženébývají hlavně děti; onemocnění způsobené škrkavkou se nazýváaskaridóza -vývojový cyklus: vajíčka se dostávají s výkaly ven s potravou do zažívacího traktu larvy se aktivně dostávají přes stěnu tenkého střeva do krve roznášeny do jater a plic při vykašlávánídoúst polknutím hlenu se dostávají do tenkého střeva, kde dospívají •roup dětský - žije v tenkém střevěčlověka, zejména d- samičky roupa kladou oplozená vajíčka do okolí řitního otvoru, čímž vyvolávají úporné•svalovec stočený - je původcemtrichinelózy, jeho larvy žijí spirálně stočené•háďátko řepné - parazituje v kořenovém systémuřepy•vlasovec mízní -ucpácá mízní dutiny 3. KMEN: MĚKKÝŠI • mají měkkénečlánkované• často produkujíschránky z uhličitanu vápenatého a aragonit VÝZNAM •potrava pro jinédruhy živočich• tvorbaperel, perleti• modelové• fosilníschránky - paleontologie STAVBA TĚLA • tělo tvoříhlava (u mlžů chybí),svalnatá noha (slouží k pohybu) aútrobní vak• hřbetní strana útrobního vaku vybíhá v kožní záhyby, tzv.plášť• mezi útrobním vakem a pláštěm měkkýšů jeplášťovádutina- ústído ní trávicí, vylučovací a pohlavní soustava a nacházejí se zde dýchac•trávicí soustava - trávicí trubice, vyvinutaslinivkojaterní žláza; u všech měkkýšů kromě mlžůse v ústnídutiněnachází drsnáchitinov•cévní soustava•dýchací soustava - žábry nebo plicní vaky (prokrvená část plášťové•vylučovací soustava•nervová soustava - gangliová, navzájem propojená párováganglia•smysly - většina má oči, hmatová tykadla ROZMNOŽOVÁNÍ •gonochoristé (většina mlžů, hlavonožci) nebohermafrodité• vývoj obvykle přímý TŘÍDA: PLŽI • typickázřetelně vytvořená hlava• dobře vyvinutá noha, útrobní vak zpravidla s

Témata, do kterých materiál patří