Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Nebuněčné a prokaryotní organismy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7,38 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. MAT. OTÁZKA Nebuněčné a prokaryotní organismy Říše: Nebuněční (Subcellulata) Oddělení: Praorganismy (Eobionta) předpokládané primitivní živé soustavy vznikly v průběhu chemické evoluce z koacervátů (kapénky bílkovin, které se postupně diferencovaly v různé enzymy, urychlující děje uvnitř koacervátů a zintenzivňují jejich metabolismus) pravděpodobně obsahovaly NK, bílkoviny, museli mít jednoduchý metabolismus, schopnost autoreprodukce a dalšího vývoje na Zemi žily před 4 mld. let Oddělení: Viry (Vira) nebuněčné formy organismů, mnohem menší a jednodušší než buňky (velikost 15 – 300nm) – viditelné pouze pod elektronovým mikroskopem nitrobuněční parazité – samy od sebe nejsou schopné života, hostitelem může být prokaryotní i eukaryotní buňka nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin (ribosomy a tRNA) ani vlastní metabolický aparátrozmnožují se jen v hostitelské buňce jednotlivá částice –virion– je schopná infikovat buňku a množit se v ní STAVBA VIRIONU: jedna nebo více molekul nukleové kyseliny (vždy buď RNA nebo DNA) kapsida = bílkovinný plášť chránící NK, příp. zprostředkuje vazbu viru na buněčnou stěnu hostitelské buňky mají ji téměř všechny viry komplex NK + kapsida nukleokapsid struktura kapsidy je geometricky pravidelná lipoidní obal (tukový) = tunika, mají ji pouze některé viry (okolo kapsidy) – obsahují glykoproteinové řetězce, odpovídají na receptory b (nejdůležitější informační kanál) Rozdělení virů RNA – obalené retroviry – svou gen. informaci vpisují do buňky, porušují centrální dogma (DNA RNA) = reverzní transkripce (enzym reverzní transkriptáza); RNA se umí vepsat zpět do DNA, aniž je virus přítomen (schopnost zpětného přepisu), např. HIV onkogeny – rakoviny togaviry – původci zánětů (encefalitida, žlutá zimnice, zarděnky) paramixoviry – příušnice, spalničky, vzteklina, záněty dýchacích cest RNA – neobalené pikornaviry – mohou způsobit poškození plodu; patří sem slintavka, kulhavka a další choroby domácích zvířat, dále rýma, chřipka nebo obrna DNA – obalené herpesviry – pásové opary, záněty koutků, mononukleóza, pravé neštovice poxviry– myxomatóza u králíků DNA – neobalené adenoviry – záněty respirační, oční onemocnění, bronchitidy, hepatitida B papoviry – bradavice, mory, hepatitida bakteriofág – vir napadající bakterie, májednoduchou NK, často používán k pokusům v molekulární biologii Tvar virů tyčinkovitý (virus tabákové mozaiky) kulovitý (virus chřipky) s binární stavbou přenos viru je uskutečňován např. vzduchem (kapénková infekce, prach), potravinami, vodou, hmyzem, kontaktem s kůží, krví nemocného, pohl. stykem proti virovým onemocněním nejsou účinná antibiotika, u některých je dobrou obranou očkování Fáze virové infekce virion přilne na povrch buňky (host. buňka musí mít na povrchu specifické receptory je citlivá na virus) celý virion (u bakteriofágů pouze NK) proniká do hostitelské buňky podle genetické informace viru dojde k rozpadu chromozomů hostitelské buňky enzymy začíná se replikovat, kolem kys. se tvoří obal, uvnitř se poskládá virová částice z buňky se mohou dostat prasknutím host. buňky virová DNA se včlení do chromozomu hostitelské buňky, stane se jeho součástí při vhodných podmínkách může dojít k nekontrolovatelnému množení a nádorovému bujení Formy virové infekce vir pronikne do buňky a přetrvává v ní, aniž by se množil stadium persistence vir se množí pomalu, buňka jím není omezená latentní ifekce virový genom se začlení do geonomu buňky virogenie a změní ho ..> transformace virus se množí překotně, rozleptá cyt. membránu a napadá další buňky, vzniká nekrotické ložisko lavinové šíření choroby, vir se může dostat do krevního oběhu a je roznesen po celém těle Říše: Prvobuněční (Protocellulata) Oddělení: Bakterie (Bacteria) jednobuněčné prokaryotní organismy (0,3 – 2µm), všudypřítomné významnídekompozitoři – odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů na povrchu mají často slizovité pouzdro někdy bičíky sloužící k pohybu nebo fimbrie bakterie střevní mikroflóry pomáhají vstřebávat živiny a vitaminy z potravy nebo u býložravců pomáhají rozkládat buničinu některé druhy využívané v průmyslu (klasická kvasná výroba sýrů, octa, kys. zelí,...), při výrobě různých látek (kys. octové, citronové, antibiotik, aminokyselin,…), fermentace – výroba čaje, tabáku,… některé patogenní, napadají a rozrušují tkáně, vylučují toxiny do organismu vnikají trávicí, dýchací soustavou, ranami v kůži nebo pohl. stykem léčíme je antibiotiky některé mají i schopnost fotosyntézy v nepříznivých podmínkách vytvářejíendospory = zahuštěná protoplazma, která přežije až 100oC, extrémní hodnoty pH, zbývající část odumře a v příznivých podmínkách nastává obnovení (hlavně u tyčinkových bakterií) některé mohou oxidovat uhlovodíky odstraňují důsledky ropných havárií geneticky upravené bakterie se využívají při výrobě např. inzulinu rozmnožují se většinou příčným dělením – chromosom se zdvojí, buňka se protáhne, obě molekuly DNA k opačným pólům buňky, uprostřed se vytvoří přehrádka a buňka se rozdělí (mohou zůstat i spojené a vytvářet charakteristická uskupení); pohlavní rozmnožování (2 jedinci si vymění část molekul DNA) Rozdělení bakterií podle tvaru koky– kulovité bakterie, jednoduché diplokoky (dvojice koků) streptokoky (řetízkově uspořádané) tetrakoky (čtveřice) stafylokoky (hroznovitě uspořádané) bacily – tyčinkovité bakterie opět dvojice, řetízky, palisádové seskupení bakterií TBC – šíří se výkaly vibria– méně zahnuté rohlíčky Cholera – šíří se výkaly Tyfus – šíří se výkaly spirily a spirochety – původce syfilitiky …všechny mohou mít brvy nebo bičíky Heterotrofní bakterie saprofytické – žijí na odumřelé živé hmotě, podílejí se na vracení látek do koloběhu přírody; většinou pracují v řetězcích parazitické – žijí v živých organismech, způsobují patogenní nemoci – záškrt, spála, angína, záněty plic,… symbiotické– pomáháme si vzájemně v tlustém střevě, v dutině ústní escherchia coli – v tlustém střevu – výroba vitaminu K + plyny hlízkové bakterie –azotobakterie – poutají v

Témata, do kterých materiál patří