Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10. PRVOUSTI S PRAVOU TELNI DUTINOU KROUZKOVCI, CLENOVCI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (762,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Prvoústí s pravou tělní dutinou: kroužkovci, členovci Prvoústí coelomoví článkovaní pravá druhotná tělní dutina= coelom vnější a vnitřní segmentace (členění) spec. pohybová ústrojí: parapodia, článkované končetiny homonomní segmentace – kroužkovci heteronomní segmentace – členovciKroužkovcihomonomní segmentacevnitřní členění odpovídá vnějšímuvšechny jejich články (kromě 1. a posledního) vypadají stejněcefalizace = proces u dravých druhů, kde jsou smyslové org. soustřeďovány v přední části těla organismupigidium= konečný článek těla, * srůstem více článkůněkteré orgány se opakují (nerv. uzliny, vylučovací ústr., parapodia, …)jiné orgány prostupují celým tělem (cévní a trávící soust.) nereidka hnědá Mnohoštětinatci v mělkých mořích pohyb –parapodia (panožky)jednovrstevná pokožka (fce ochranná a dýchací)cévní soustava uzavřenávylučujímetanefridiemi (v každém článku)gangliová nerv. soustava žebříčkovitého typugonochoristépohlavní rozmn. – nepřímý vývoj z vajíčka se líhne plovoucí larva –trochofora –metatrochoforanepohlavní rozmn. – rozpad článkovaného těla na vícesegmentované části dorůstají v dospělcinereidka hnědá, palolo zelenýOpaskovcinemají parapodiav 1. střevo, 2. typhlosolis 3. štětinky, 4.kutikula, 5. krevní oběh, 6. příčná svalovina, 7. podélná svalovina, 8. septum, 9. sběrný kanálek, 10. metanefridie, 11. nervovápáska v přední třetině majíopasek= zduřelé tělní články, jehož výměšky umožňují pohl. rozmnožování a vytvářejí kokonu kolem snesených vajíček Máloštětinatci kruhovité tělo se sbíhavou přídí a čelním lalokem (vybíhá v hmatový prstík)žížala hnojní, žížala podhorská, nitěnka obecnážížala obecná hermafrodit (má varlata i vaječníky) přímý vývoj má hmatové i světločivné buňky – rozlišuje světlo a tmu, jefotofobní mávápenaté žlázy k neutralizaci kyselin v listí v dutině střeva má řasutyflosolis – k dokonalému využití potravy s nízkou výživnou hodnotou střevo je obalenoexkrečním epitelem – hromadí v sobě škodlivé látky a opouští tělo metanefridiemi gangliová nervová soustava, cévní uzavřená výborná schopnostregenerace provětrává půdu Pijavice zploštělé tělovnější segmentace neodpovídá vnitřníhermafrodit – přímý vývojmetanefridiedvě přísavky – s fce přichycovací a sacív hltanu mají žlázky vylučujícíhirudin – proti srážení krveektoparazité, predátoři vodních životních živočichůsymbiotické mikroorganismy ve střevech – konzervují krevpohybují se píďalkovitě nebo plavoupijavka lékařská (ektoparazit), pijavka koňská (dravec) Drápkovci homonomně segmentované tělo s komolcovitými panožkami třívrstevný podkožní vak, metanefridie, váčkovitá očka a rovné střevonoční živočichové, živý se dravě – vystřelováním lepkavého sekretuodděleného pohlaví, živorodíanamorfóza = při každém svlékání vždy přibývá počet tělních článků a panožekdrápkonoš kapskýčlenovcinejpočetnější živočišný kmenheteronomní segmentace těla a končetintělo rozlišujeme na:hlavu,hruď, zadečekpohybovou fce mají hrudní končetiny, ostatní se většinou proměnili (tykadla, makadla, …)vnější kostra –chitinová kutikulakrunýř je za život několikrát svlékán (brání růstu), je vzduchotěsný – různě upravené dýchací orgány: žábry, plicní vaky, vzdušnice4 podkmeny: trojlaločnatci (1. pár tykadla) klepítkatci (1. pár klepítka) žabernatci (1. dva páry tykadla, dýchají žábrami) vzdušnicovci(1. pár tykadla, dýchají vzdušnicemi) trojlaločnatci vymřelí vodní členovci prvohorních mořítřída trilobiti5mm- 70cmvnitřní větev (silnější) – fce pohybovávnější větev – fce dýchacízadeček byl zakončen ocasním hrotemklepítkatciklepítka – příjem potravy druhý pár přeměněn v makadla – hmatová fce hlava srůstá s hrudí –hlavohruďu a nese 4 páry kráčivých končetin Hrotnatci 200 vyhynulých živočichů (kyjonožci), 5 žijících druhů (ostrorepi)zahrabávají se do dna, loví měkkýšezploštělé tělo s krunýřem, tělo zakončeno dlouhým hrotem ostrorep americký Pavoukovci nejstarší suchozemští živočichovédýchají vzdušný kyslíktělo pokryté kutikulou, k hlavohrudi (kde je 8 oček) přirůstá stopkou zadeček4 páry osmičlánkových kráčivých nohou – pohyb, snování pavučin, rozmnožování, …) se snovacími háčky1. pár klepítka (chelicery) s jedovou žlázou, 2. pár makadla (pedipalpy)loví živou kořist do pavučinúzký ústní otvor nemohou pohlcovat sousta kořist zapřádají do pavučiny a vstřikují trávící fermenty –mimotělní tráveníMalpigiho trubice – vylučovací ústrojí, ústí kloakousnovací bradavky – zde * vlákno ze zde tvořícího sekretu)dýcháníplicními vaky (dýchací průduchy na zadečku)gonochoristé, pohlavní dimorfismus, běžný manželský kanibalismuscévní soustava otevřenánervová soustava tvořená hltanovou zauzlinou (* splynutím ganglií), nervová vlákna vybíhají do končetin atd.pokoutník domácí, křižák obecný, sklípkan huňatý, snovačka jedovatá štíři vzhledo

Témata, do kterých materiál patří