Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. Prvoústí - členovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (473,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. MAT. OTÁZKA Prvoústí - Členovci - nejpočetnější živočišný kmen, vývin z mnohoštětinatců - rozsáhlý biotop - článkované tělo s pravou tělní dutinou coelomovou - tělo -heteronomní segmentace - články se sdružují vhlavu(caput) - 6 čl. (někde srůstá s hrudí vhlavohruď) trup (thorax) - 3 zadeček (abdomen) - 3-12 - kostra --- vnitřní - ve formě destiček a lišt vnější - pevná kutikula zchitinu nebo CaCO3 - neroste, je svlékána (svlékací a juvenilní hor.) => růst skokem - na ní upnuto žíhané svalstvo - končetiny : - hlava : přeměněné - ústní ústrojí, tykadla, makadla - trup : pohybové - článk., přip. kloubně (kyčel, stehno, holeň, chodidlo) - zadeček : přeměněné - žihadlo, kopulační orgán - 2 typy :dvouvětevné (př. korýši),jednovětevné (př. hmyz) - ústní ústr. - zákl.kousací - brouk, odvozenélízací - včela,sací - motýl,bodací - komár - TS - ústní dut. (filtrační zařízení, lišty, zuby) - ektoderm. původu - střední část - někde i slepé laloky, entoderm. původu - zadní část - podoba jednod. trubice, ektoderm. původu - nečleněná druhotná tělní dutina (mixocoel) - DS - celý povrch těla, vzdušnice, žábry, plicní vaky (pavoukovci) - CS - otevřená, vakovité srdce sostiemi (boční otvůrky), na hřbetní straně - VS - metanefridie nebo malphigické žlázy - NS - gangliální nebo žebříčkovitá - SS - jednoduché, složené oči - zommatidií, i miskovité - smysl. brvy - mechanická, chemická, tlaková i tepelná čidla - RS - gonochoristé s přímým i nepřímým vývojem - instinktivní chování - metamorfóza dokonalá X nedokonalá - oddíl :Bezkusadlovci - podkmen :Trojlaločnatci Klepítkatci Kusadlovci - podkmen :Žabernatci Vzdušnicovci Trojlaločnatci - primitivní, vyhynulí koncem prvohor - nejznámější třídou -trilobiti(v oblasti Barrandier) - žili na dně mělkých moří - hlava plochá (chráněna štítem), hruď a zadeček odděleny 2 příčnými čarami => 3 laloky - končetiny - silnější - pohybová funkce - slabší - dýchací funkce Klepítkatci - suchozemští, výjimečně vodní, gonochoristé s přímým i nepř. vývojem - tělo - hlavohruď - 1.p. klepítka (chelicery), 2.p. makadla (pediphalpi), 4 p. kráčivých končetin - zadeček - bez končetin (u pavoukovců redukce na snovací bradavky) - třídy – Hrotnatci, Pavoukovci Hrotnatci - primitivní mořští, vývoj asi z trilobitů (podobná larva) - na zadečku ostrý hrot, hlavohruď a zadeček kryty štítem - vymírající, zbyl pouze druhostrorep - molucký, americký Pavoukovci - suchozemští, druhotně vodní - tělo - hlavohruď - 6 p. končetin (klepítka, makadla a 4 p. kráčivé) - zadeček - snovací bradavky - dýchají vzdušný kyslík -plicní vaky, u pokročilejšíchvzdušnice - mimotělní trávení -instinktivní chování - dobrá péče o potomstvo Štíři - nejasný původ., stejnocenná segmentace - poslední článek - bodec s jed. žlázou - dravé formy:štír kýlnatý, veleštír obrovský (20 cm) Pavouci - hlavohruď od zadečku oddělenastopkou - klepítka s drápky - zde jedové žlázy, dravci (mimotěl. tráv.) -snovací bradavky => bílkovinná látka, na vzduchu tuhne, hřebínky ji uspořádávají ve vlákno - zástupci: křižák obecný - pohlavní dvojtvárnost sklípkan hnědý - dravý (loví i ptáky) snovačka jedovatá = černá vdova pokoutník domácí slíďák tarentský - chlupatý, netvoří sítě běžníci - netvoří sítě, rychlý běh i do stran Sekáči - hlavohruď splynula se zadečkem - dlouhé končetiny, po odlomení se mrskají,sekáč obecný Roztoči - krátká hlava (gnatozoma) - nese klepítka spojena s makadly - hrudní články srůstají se zadečkem v jeden útvar (idiosoma) - většinou ektoparazité s nepř. vývojem -klíště obecné - způs.encefalitidu, boreliózu,tularémii - pohlavní dvojtvárnost -čmelíci - sají krev drůbeži -zákožka svrabová (svrab u čl.),trudník lidský - způsobuje akné -svilušky -sají šťávu rostlin,varoa - napadá včely Žabernatci - hlavně vodní (slaná i sladká) - hlava, hruď, zadeček - tělo - kryto štítem nebo dvojchlopň. skořápkou (chitin, CaCO3) - růst skokem - v přední části vybíhá vrostrum - končetiny - přeměněné - 1. pár - dlouhá tykadla - vyluč. ústrojí, statocysta 2. pár - krátká tykadla 3. pár - kusadla = mandibuly 4. a 5. čelisti = maxily - kráčivé - klepeta + 4 páry chodidel - dýchaní - žábrami i celým tělem - složené jednoduché oči + primitivní očka - gonochoristé s přímým i nepř. vývojem - larvanauplius - pohlavní oplození i partenogeneze Korýši A) drobní : Perloočky - průhledná 2 chlopňová schránka, zploštělé tělo - rozvětvená tykadla s veslovacími brvami - nápadné pigmentové oko, maličké oko u nauplia - hruď - 5 lupenitých rozeklaných nožek - nahání vodu s planktonem k ústům - na hřbetní straně zadečku - plodová komůrka s vyvíjejícími se vajíčky -hrotnatka obecná, nosatičky Klanonožci -buchanka obecná, vznášivka Kapřivci - na žábrách ryb - ektoparazité B) větší : Raci -rak říční - márakůvky (tělíska vylučující CaCO3 do krevního oběhu) -kamenáč potoční -rak poustevník - bez krunýře, symbióza se sasankou - indikátory čistoty vod - až 19 článků na každém páru končetin (poslední telson = vějíř) Krabi -krab říční - zkrácený zadeček, sklopený pod hlavohruď, vznášivá ;larva -krab japonský -kreveta - průhledná bez krunýře -langusta - dlouhá tykadla 2. páru, 40 cm, 8 kg - humr evropský - 60 cm, pravé klepeto silnější („louskáček“), levé na stříhání Vzdušnicovci - nejpočetnější živočišný podkmen, rozsáhlý biotop - 2 typy těla : - hlava, trup (tvořen jednotlivými články, na každém 1 p. nohou) - stonožky, mnohonožky - hlava (6 článků) + hruď (3 články) + zadeček (6 - 12 článků) - hmyz - DS -vzdušnice (tracheje) - chitinem zpevněné vychlípeniny pokožky - vyústění - stigmata - přivádí kyslík přímo ke tkáním a odvádí CO2 Hmyz - nejpočetnější (1 milión druhů), objevil se před 350 mil. let - nauka o hmyzu =entomologie - tělo : články sdruženy do hlavy (6), hrudi (3) a zadečku (12) - hlava - tykadla, složené oči + jednoduchá očka (vnímají intenzitu světla) - ústní ústrojí - zákl.kousací (čelisti s makadly, horní a dolní pysk s kusadly) =>lízací,sací, bodací, bodavě sací - hruď - 3 p. nohou (kyčle, příkyčle, stehno, holeň, chodidlo, drápky), 2 p. křídel - křídla - v

Témata, do kterých materiál patří