Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. ZIVOTNI FUNKCE ROSTLIN TYPY VYZIVY, RUST A VYVOJ ROSTLIN

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105.26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Životní funkce rostlin: typy výživy, růst a vývoj rostlin

Způsob výživy organismů

autotrofie

 • = samovýživa (většina rostlin)

 • dokáží syntetizovat org. látky z CO2 → zdroj uhlíku

 • fotoautotrofie – tvorba organických látek = asimilátů, probíhá za využití světelné energie (fotosyntéza), jen zelené části rostliny

 • chemoautotrofie – chemosyntéza- zdrojem uhlíku je CO2, zdrojem energie je oxidace anorganických látek, jen zelené části rostliny

heterotrofie

 • živočichové + člověk

 • jako zdroj uhlíku přijímá org. látky

 • a) saprofitismus b) parazitismus

mixotrofie

 • krásnoočka, masožravé rostliny

 • kombinace autotrofní a heterotrofní výživy, podle možností oboje

symbióza

 • soužití, pozitivní vliv= prospěšně pro oba organismy (sasanka+ rak poustevníček)

 • mykorrhiza

  • ektomykorrhiza – houbová vlákna obalují povrch kořenů → lepší příjem vody a min. látek

  • endomykorrhiza – houba žije uvnitř kořenových buněk (orchidej), lepší příjem vody s anorg. látkami a rostlině poskytuje asimiláty

 • lichenismus – vznik lišejníků → spleť hyf prostoupená řasami/ sinicemi, houba váže vodu a čerpá minerální látky a řasa nebo sinice fotosyntetizuje

Způsob výživy rostlin

Saprofytismus

 • houby, získávají org. látky z odumřelých živočichů a rostlin

 • holosaprofyté (úplní saprofyté) – vyživují se jen rozkladem, nikomu neškodí, naopak pomáhají rozkládat (plísně, hnilák, …)

 • hemisaprofyté (příležitostní) – jen když mají podmínky, mohou i syntetizovat (dřevní houby)

Parazitismus

 • čerpají živiny z živých organismů, mohou je oslabovat= škůdci

 • holoparazité (úplní) – rostliny mají haustoria (=přeměněné kořeny, přísavky) → nabodávají rostliny (lýkovou část- floém) a čerpají z nich hotové org. látky a už PO FOTOSYNTÉZE (kokotice, podbílek šupinatý)

 • poloparazité – napíchne si dřevní část- xylém→ rostlina si sama tvoří fotosyntézu, protože jsou zelené (jmelí, kokrhel, všivec)

 • fytoncidy – dokáží se bránit parazitům (česnek, cibule)

Fotosyntéza

 • základní proces udržující život na Zemi, protože je zdrojem kyslíku

 • = reakce, při níž se využívá sluneční energie k syntéze energeticky bohatých sloučenin (cukrů) z jednoduchých anorganický látek (CO2 a H2O)

 • energie sluneční se mění na energii chemickou, probíhá v chloroplastech (nikde jinde!!) za přítomnosti fotosyntetických barviv- chlorofyl a,b, xantofyly, karonetoidy

 • 6CO2 + 12H2OC6H12O6 + 6O2 + 6H2O

 • fotosyntéza probíhá vždy na světle

 • 1) primární děj

  • světelná fáze = přeměna energií, probíhá na tylakoidních membránách chloroplastu (tedy uvnitř), zahrnuje pohlcení světla fotosyntetickými barvivy a redukci koenzymu a syntézu ATP

  • na chlorofyl dopadá světelné záření→ zachycení energie→ využije ji k fotolýze vody (=rozpad vody za přítomnosti světla)→ voda se štěpí na kyslík, ten jde pryč, vodík redukuje NADP+ na NADPH + H, * ATP

  • NADPH a ATP jsou do sekundárního děje

Témata, do kterých materiál patří