Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Členovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. KMEN: ČLENOVCI •nejpočetnější živo• vodní i suchozemští živočichov•majínestejnoměrně (heteronomně)článkovanétělo avětvenékončetiny• povrch těla je krytkutikulou, kterou pravidelně svlékají VÝZNAM • ektoparazit•přenašeči chorob STAVBA TĚLA • tělo tvoří obvyklehlava,hruď,zadeček ačlánkovanékončetiny• stavbě těla je velmi variabilní, časté• oporou těla jevnější kostra - kutikula z chitinu, při růstu bývá svlé• pohybují se pomocí příčně pruhovaného svalstva upnutého na vnějšíkostru•trávicí soustava - trávicí trubice (ústní dutina, hltan, žaludek, střevo,•cévní soustava - otevřená, trubicovité•dýchací soustava•vylučovací soustava - metanefridie nebo malpighické•nervová soustava - gangliová; složená z nadhltanové(mozkové) uzliny, podhltanovéuzliny a břišní nervové•smysly - rozmanité, dobře vyvinuté(především hmatové, zrakovéa chemorecepční orgány), soustředěnéna určitých místech těla (tykadla, končetiny) - složené oko, každé hematidium má vlastní nerv ROZMNOŽOVÁNÍ • většinougonochoristé, vývoj přímý i nepřímý (častápartenogeneze- noví jedinci se vylíhnou z neoplozených vajíček) PODKMEN: TROJLALOČNATCI •vymřelí• první pár končetin přeměněn v tykadla, ostatní končetiny stejn•tvoří výchozí evoluční typ, zejmé• tvoří jedinou třídu -trilobiti -rozdělení na hlavu, hruď a zadeček - mezi významnénaleziště zkamenělin trilobitů patříBarrandien (mezi Prahou a Plzní) PODKMEN: KLEPÍTKATCI • tělo tvoříhlavohruď azadeček bez končetin• mají celkem6 párů končetin- 2 páry hlavové klepítka (chelicery) a makadla (pedipalpy•gonochoristé Třída: Hrotnatci • většina druhůvyhynulých• žijí v bahn• tělo zploštělé•dravci • Třída: Pavoukovci • zadeček je bez končetin, mají jednoduché• dýchajíplicními vaky nebovzdušnicemi• majímimotělní trávení Řád: Štíři• zadeček s hrotem ajedovou žlázou• noční dravci •štír středomořský, veleštír obrovský Řád: Štírci• drobní, žijí často i v• živí se dravě drobnými roztoči •štírek obecný Řád: Pavouci• hlavohruď s osmi oky připojena k zadečkustopkou•chelicery s jedovou žlázkou• na zadečku majísnovací bradavky• u pavouků je výraznýpohlavnídimorfismus• vajíčka klade samička v kokonu a o potomstvo pečuje; u některých se vyskytujesexuálníkanibalismus •křižák obecný - typickékruhovésítě;pokoutník domácí - staví vodorovné• snovačka jedovatá - tzv. černá vdova;sklípkan huňatý Řád: Sekáči• malétělo s dlouhými kráčivými končetinami, hlavohruď a zadeček jsou srostlé•autonomie - odvrhují svoji nohu •sekáč domácí Řád: Roztoči•chelicerypřeměněny v bodavěsavéústrojí• častoparazité •klíště obecné - saje krev, přenášíklíšťovou encefalitiduaboreliózu•zákožka svrabová - způsobujesvrab•roztočík včelí - cizopasí ve vzdušnicích včel PODKMEN: KORÝŠI • vodní živočichov•tělo je krytokrunýřem (z chitinu a vápenatých solí), majírozeklanékončetiny (na hlavohrudi i zadečku) s různou stavbou a funkcí končetiny na hlavě: 2 páry tykadel (se smyslovými orgány), 1 pár kusadel (mandibuly), 2 páryčelistí (maxilykončetiny na hrudi: některépřeměněny v čelistnkončetiny na zadečku: přizpůsobeny k pohybu, dýchání a u některých k rozmnožování • vylučovací soustava:antenální žlázy•rakůvky = výběžky žaludku, ve kterém se vytváří CaCO3• vylučovacím orgánem jsou pozměněné•gonochoristé•naupliové oko(podle larvy nauplius) - složené oko Třída: Lupenonožci •lupeniténohy- pohyb, dýchání (nesou žábry), přísun a filtrace potravy Řád: Žábronožky• protáhlétělo, bez krunýře, plavou hřbetem dol•žábronožka sněžní Řád: Listonožky•listonoh jarní, listonoh letní Řád: Perloočky• plochétělo krytédvouchlopňovou průsvitnouskořápkou•složenéoko anaupliovéočko•součástí zooplanktonu, významnásložkapotravy•hrotnatka obecná Třída: Klanonožci • Třída: Kapřivci •ektoparazité•kapřivec plochý Třída: Rakovci • tělo je krytopevným krunýřem, běhemživota je několikrát svlékán (řízeno hormon• každý z 20 tělníchčlánkůnese p•gonochoristé s vývojem přímým Řád: Desetinožci• 5 párů kráčivých končetin •rak říční - žije v čistých a prokysličených tekoucích vodách, je chráněn z•humr evropský•krab pobřežní•garnát obecný•langusta obecná•rak bahenní, kreveta baltická Řád: Stejnonožci• končetiny přibližně stejného tvaru •beruška vodní•stínka zední•svinka Řád: Různonožci• končetiny různého tvaru •blešivec obecný - zploštělétělo,žije v čistých tekoucích vodách PODKMEN: STONOŽKOVCI • tělo je rozděleno nahlavu atrup•trup se skládá z různé• dýchajítrachejemi Třída: Stonožky • shora zploštělé• na každém článku 1 pár nohou, první pár je přeměněn v kusadlovénožky s jedovou žlázou•dravci, loví drobnéi větší živo•stonožka škvorová Třída: Mnohonožky • válcovité•od cca 7. tělního článku tzv.diplosomity - články vznikléspojením původních dvou článků na každé• většinou•mnohonožka zemní, svinule lesní PODKMEN: ŠESTINOZÍ • těločleněno nahlavu,tříčlánkovouhruď se těmi páry končetin azadeček Třída: Skrytočelistní • ústní ústrojí je uloženo uvnitřhlavovéschránky• většinou žijí v půdě Podtřída: Chvostoskoci • na zadečku mají vytvořen skákací aparát z• oči z malého počtu omatidi• mákovka vodní- tmavě modrá Třída: Jevnočelistní, HMYZ •nejpočetnější třídaživočich•heteronomně segmentovanétělo rozlišené-hlava: 1 pár slo-hruď: nese 3 páry kráčivých končetin a 2 páry křídel-zadeček: může nést zbytky končetin, např. kladé•gonochoristé s vývojem nepřímým Typy křídel• 2 páry stejných blanitých křídel (blanokřídlí• každý pár jinak upraven - 1 pár přeměněn v krovky (brouci), 1 pár přeměněn v• druhý pár může být redukován (dvoukřídlí) Podtřída: Rybenky •primárněbez křídel,• Podtřída: Křídlatí • na druhém a třetím tělním článkuvyvinuta křídla• u některých druhů křídla druhotně vymizela vlivem parazitické•proměna nedokonalá (hemimetabolie)- vajíčko larva(nymfa•proměna dokonalá (holometabolie)- vajíčko larva(housenka) kukla dospělec ŘÁD SPOLEČNÉZNAKY ZÁSTUPCI křídlatí s proměnou nedokonalou jepice • dospělci mají zakrnělé ústní ústrojí, žijí asi 48 hodin jepice obecná vážky • larvy žijí ve vodě, jsou dravé, lov• dospělcižijí u vod, pestře zbarvení, dravci, loví v letu vážka ploskášídlo modré(neskládá křídla) m

Témata, do kterých materiál patří