Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Řízení a regulace organizmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,13 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. ŘÍZENÍ A REGULACE ORGANIZMU Řízení činnosti buňky JÁDERNÁ HMOTA PROKARYOTICKÉ BUŇKY nukleotid, bakteriální chromozomuložena volně v cytoplazmě, není ohraničena jaderným obalemu bakterií ji tvoří jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA (oba konce DNA jsou na rozdíl od eukaryotické buňky spojeny)u sinic tvoří více molekul DNA tzv. nukleoplazmuRIBOZOMY – tělíska v cytoplazmě, v nichž probíhá tvorba bílkovin, mohou být přisedlá k membráně nebo volná, jsou menší než v eukaryotické buňcePLAZMIDY – malé, do kruhu uzavřené molekuly DNA obsahující geny, některé nejsou nezbytné pro přežití JÁDRO EUKARYOTICKÉ BUŇKY chybí jen ve vysoce specializovaných buňkách (např. červené krvinky), výjimečně je jich víc v jedné buňce (např. trepka)nejčastěji má kulovitý tvarfunkce: 1. GENETICKÁ (replikace = zdvojení), přenos genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (genetická informace je zapsána pořadím bází v DNA) 2. METABOLICKÁ (syntéza RNA, enzymů, ATP, atd.) stavba: jaderná membrána – dvouvrstevná s jadernými pórybuněčná šťávajadérko – shluk zrnek bohatých na RNA a bílkoviny, funkce: syntéza některých RNA a bílkovinchromozómy – jsou tvořené nukleozómy: deoxyribonukleová kyselina (DNA), bílkoviny (histony) a mezi nukleozómy jsou nehistonové bílkoviny ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM – zahrnuje membránový systém plochých váčků a kanálků, membrány endoplazmatického retikula navazují na obal jádra (je jeho součástí):drsné endoplazmatické retikulum má na některých membránách připojeny ribozomy a je místem syntézy bílkovinhladké endoplazmatické retikulumje bez ribozomů a syntetizují se v něm glykolipidyRIBOZOMY – bílkovinná tělíska obsahující ribozomovou RNA (r-RNA), existují volné nebo vázané na endoplazmatické retikulum, jsou složeny ze dvou nestejných podjednotek, účastní se syntézy bílkovin (proteosyntézy)GOLGIHO APARÁT – soustava měchýřků propojených kanálky, ve kterých probíhají biochemické reakce upravující látky vytvořené v endoplazmatickém retikulu, syntetizují se zde některé komponenty buněčné stěny (u rostlinných buněk)MITOCHONDRIE – tyčinkové až oválné útvary s vlastní DNA a proteosyntetickým aparátem, jsou opatřeny dvěma biomembránami, vnitřní membrána obklopuje prostor vyplněný hmotou matrix a tvoří záhyby neboli kristy, na nichž se uskutečňuje tzv. buněčné dýchání Realizace genetické informace NUKLEOVÉ KYSELINY Rozlišujeme 2 typy nukleových kyselin: Kyselina deoxyribonukleová (DNA) – je obsažena v jádrech všech eukaryotických buněk (u prokaryotických buněk je uložena volně v cytoplazmě), je základním genetickým materiálem většiny organismů, slouží k uchování genetické informaceKyselina ribonukleová (RNA) – zajišťuje přenos genetické informace z DNA do struktury bílkovin, v organismech je přítomna v několika typech:m-RNA (mediátorová RNA) – obsahuje přepis informací z DNA o primární struktuře bílkovinné molekuly, je matricí pro syntézu bílkovinr-RNA (ribozomová RNA) – je součástí ribozomů, v nichž probíhá proteosyntézat-RNA (transferová RNA) – přenáší AMK z cytoplazmy na místo syntézy bílkovin (ribozomy), kde jsou spojovány do polypeptidových řetězců, pro každou AMK existuje alespoň jedna t-RNA STRUKTURA NUKLEOVÝCH KYSELIN NUKLEOTIDY nukleotidy je základní stavební jednotkou nukleových kyselinnukleotid vzniká spojením:cukerné složky – pentózy (monosacharid s pěti uhlíky)DNA obsahuje 2-deoxy-D-ribózuRNA obsahuje D-ribózudusíkaté báze – je navázána na cukernou složkou, existují 4 typy (podle nich rozlišujeme 4 typy různých nukleotidů):adenin (A)guanin (G)cytosin (C)thymin (T) – obsažený pouze v DNAuracil (U) – obsažený pouze v RNAzbytku kyseliny trihydrogenfosforečné –jejím prostřednictvím jsou navázány jednotlivé nukleotidy KOMPLEMENTARITA BÁZÍ molekula RNA je obvykle tvořena jedním polynukleotidovým řetězcem (jednovláknová)molekula DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci (dvouvláknová) stočenými do dvoušroubovicespojení mezi vlákny dvoušroubovice DNA je realizováno vodíkovými vazbami mezi bázemi obou řetězcůk vazbě mezi určitou dvojicí bází dochází na základě tzv. KOMPLEMENTARITY Báze, mezi kterými vzniká vazba, označujeme jako komplementární: cytosin je komplementární s guaninem a naopakadenin je komplementární s thyminem (u DNA) a naopakadenin je komplementární s uracilem (u RNA) a naopak REPLIKACE DNA = tvorba kopií molekul DNA, zajišťující přenos z DNA do DNA vzor (matrice, templát): mateřská DNAmateriál na výrobu: nukleotidyenzymy: DNA-helikáza, DNA-primáza, DNA-polymeráza (delta-, alfa-), DNA-ligázaenergii dodává: ATP rozpojení vláken DNA a navázání enzymu DNA-helikázy a DNA-primázytvorba vodíkových vazeb mezi nukleotidy DNA (A-T a G-C)tvorba fosfodiesterových vazeb mezi nukleotidy DNApřipojí se další nukleotid ve formě NUKLEOTIDTRIFOSFÁTU růst nového dvouvlákna DNA rozdíly mezi replikací u prokaryot a eukaryot: PROKARYOT EUKARYOT replikace probíhá hned po rozdělení buňky (kratší doba replikace) v S fázi buněčného cyklu (delší doba replikace) DNA-polymeráza jediná α-DNA-polymeráza, delta-DNA-polymeráza,… chromozomy (DNA) zakončení řetězců žádné, kruhová DNA TRANSKRIPCE = přepis genetické informace z DNA do RNA vzniká komplementární RNA k jednomu řetězci DNAgenetická informace se převádí z pořadí bází v DNA do pořadí bází v RNAvzor (templát, matrice): jedno vlákno DNAmateriál na výrobu: nukleotidyenzymy: RNA-polymeráza (spojuje nukleotidy)energii dodává: ATP rozpojení/oddálení vláken DNA a navázání enzymu RNA-polymerázatvorba vodíkových vazeb mezi nukleotidy DNA a RNA (v RNA je místo T nukleotid U)tvorba fosfodiesterových vazeb mezi nukleotidy RNAodpojení řetězce RNA („PRIMÁRNÍ TRANSKRIPT“)primární transkript je dále upravován: vznikají 3 typy RNA: mRNA – mediátorová tRNA – transferová rRNA – ribozomová rozdíly mezi transkripcí prokaryot a eukaryot: PROKARYOTA- bakterie, sinice EUKARYOTA- složené strukturní geny GENY dělíme na: strukturní: nesou informaci o primární struktuře proteinuregulační: určují (regulují), zda gen bude či nebude přepisován vazebná místa pro speci

Témata, do kterých materiál patří