Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. Ptaci a savci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,69 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

část). Mláďata prorážejí skořápku vaječným zubem, který po vylíhnutí mizí. Podle vývoje po vylíhnutí dělíme mláďata na: krmivá(nidikolní) - mláďata holá, plně závislá na rodičích (pěvci, dravci), jsou krmena směsí volete, zůstávají dlouho v hnízdě, nepohyblivánekrmivá(nidifugní) -mláďata opeřená, relativně schopná samostatného života (kuřata, pštros, kačeny) Ekologie a etologie ptáků rozvoj nervové soustavy ptáků souvisí s rozvojem chování ptáků, které je založeno na řadě instinktů instinkt – série nepodmíněných reflexů, vrozené, stálý počet: stavba hnízda – různý tvar, slouží ke snesení vajec a k sezení na vejcích, sezónní nebo trvalá - hnízdní parazitizmus – kukačka – nemá vlastní hnízdo, vejce klade do jiných hnízd hlasový projev – lákání samiček, ochrana, svolávání mláďat, dialekty (na Moravě mluví jinak než v Čechách)synatropní– žijí s lidmiimprinting– vtisk – ptáka, kterého vidí jako prvního bere za svého rodiče…:Dpřijímání potravy –semena (rozřezání, drcení), dravci (zabití zobákem, nohama)péče o potomstvo – u krmivých ptáků, mláďata holá – neschopná samostatného života 1. etapa – stavba hnízda 2. etapa – hnízdění, inkubace (taboni – vejce v listech) 3. etapa - výchovateritorialita – hnízdní ( pták si brání území, na které hnízdí), potravnídorozumívání ptáků – optické (čepýření peří, způsob chůze nebo letu, roztahování křídel), - akustické (zpěv, lákání samiček, svolávání mláďat, ochrana teritoria) orientace v prostoru – zejména při tazíchsměrový smysl (schopnost odhadnout základní směr),navigační smysl,optická orientace (založena na zrakové paměti; špačkové se orientují podle slunce, noční ptáci – podle hvězd)stálost území– stěhovaví (čápi, vlaštovky), přelétaví (havrani, rackové), stálí (vrabci, kavky) chování je podřízeno rytmům aktivity podle roční doby (hnízdění, tah), aktivita během dne (většina) Význam ptáků hospodářský význam – zdomácnělí ptáci (slepice, kachny, husy – zdroj masa, vajec)chovány jsou i jiné druhy – perličky, holubi, exotičtí ptácisovy, dravci – přirození nepřátelé drobných hlodavců v krajiněpěvci, šplhavci – potravní specialisté zaměřeni na hmyzí škůdcesokolnictví – zabývá se chovem, výcvikem a ochranou dravcůhospodářské problémy – lov ryb (kormoráni), špačci na vinicích, přemnožení hrdličekholubi poškozují chemicky agresivním trusem architekturu, mohou být přenašeči chorob Systém ptáků 8900 druhů; u nás 350 (200 hnízdí) podtřída: PRAPTÁCI spojují znaky plazů a ptáků, - znaky ptáků: křídla a peří - znaky plazů: zuby, neměl pneumatizované kosti, dlouhá ocasní část páteře, poikilotermie Archeopteryx -objeven v 60. letech 19. století v Bavorsku podtřída: PRAVÍ PTÁCI nadřád: BĚŽCI měkké peří, prsní kost bez hřebenu, zakrnělé klíční kosti, zakrnělé přední končetiny, většinou nejsou schopni letu, maximální rozvoj dolních končetin – pohyb, na dolní končetině dochází k redukci prstů (2 – 3), nemají pneumatizované kosti, nemají kostrční žlázu, vytvořený penis, žijí na jižní polokouli řád: pštrosi pštros dvouprstý – Afrika; 2,5 m, 100-150 kg, pohlavní dimorfismus, nekrmiví rychlý – 72 km/h; velká vejce 20 cm, 1,7 kg, 10-15 vajec ve snůšce (většinou se stará otec) řád: nanduové nandu pampový jižní Amerika; menší než pštrosi řád: kasuáři Austrálie:kasuár přilbový - na hlavě mají přilbovité výrůstky, emu hnědý řád: kiviové Nový Zéland; noční živočich; velikost slepice, dlouhý zobák – na konci nozdry a vibrisy vejce 15 cm (odpovídá 26% hmotnosti samičky) kivi jižní pták moa – 3,5 m; 500 kg, vyhuben v 19. století řád: tinami umí létat, pneumatizované kosti, vyvinutý hřeben prsní kosti tinama měnivá nadřád: LETAVÍ řád: tučňáci vzpřímená postava; zadní končetiny posunuty dozadu, přední končetiny – ploutve (plavání a potápění); na povrchu těla – nerozlišené peří – šupinovitý charakter, silná vrstva tuku – podkožní vazivo; mohutná mazová (kostrční) žláza, na břišní straně kožní záhyb, nemají pneumatizované kosti – nelétají, hnízdí v koloniích tučňák patagonský, císařský, brýlatý řád: potáplice velcí, sladkovodní; loví ryby – potápějí se za nimi pod hladinu, zadní končetiny posunuty dozadu potáplice severní řád: potápky vodní; nekrmivý; prsty přeměněny v malá křídla, zadní končetiny posunuty dozadu, špatně létají potápka roháč; potápka malá, roháč černokrký řád: trubkonosí výborní plavci a letci, mořští – jižní polokoule; na zobáku – nozdry – jsou protaženy v trubičky (vylučování soli, registrace vzdušných proudů) albatros stěhovavý – plachtění – vzdušné proudy; partner na celý život, rozpě

Témata, do kterých materiál patří