Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Lidský chrup

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Lidský chrup Zuby člověka (a obecně všechny brachiodontní zuby) se skládají ze tří částí, z kořene, krčku a korunky.Korunka je ta část zubu, která vyčnívá ze zubního lůžka a je pokrytásklovinou, nejtvrdší látkou v těle. Sklovina je tvořená mineralizovanými hranoly, je velmi odolná a při poškození nemá schopnost regenerace. Vrstva skloviny je silná jeden až tři milimetry. Většinu hmoty zubu tvořízubovina, žlutobílá hmota, která se podobákosti. Uvnitř zubu je pak dřeňová dutina, ve které jezubní dřeň. Do zubní dřeně kanálky v kořenech zubu pronikají drobné cévy a také nervy, které jsou příčinou citlivosti zubu. Zubní cement je vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu. Zuby dospělých přirozeně tmavnou během zrání,zubní dřeň v zubech se zmenšuje a je nahrazována zubovinou. Vývojoví předchůdci člověka Dnešní člověk má se současnými lidoopy jen velmi vzdálenou příbuznost. Současní lidoopi i člověk mají společné předchůdce, kteří žili vtřetihorách, první savci se však vyvinuli již vdruhohorách. Předchůdci savců měli stoličky se třemi hrbolky (trituberkulární). Takový zub sostrými hrbolky potravu rozemílal, trhal i ukusoval. Z těchto tříhrbolkových stoliček se vyvinuly stoličky všech pozdějších savců, včetně primátů. Řezáky byly malé a kolíčkovité, špičáky ostré, vystupující, třenové zuby měly jeden ostrý hrot. Nálezy primátů ukazují, že se velmi brzo počet řezáků zmenšil ze tří na dva. U lidoopů a u člověka ztratily řezáky kolíčkovitý tvar a získaly tvar lopatkovitý. Špičáky se u některých primátů značně zvětšily, takže silně vystupují nad úroveň ostatních zubů. U člověka se naopak zmenšily, i když kořen špičáku je stále ze všech zubních kořenů nejdelší. Počet třenových zubů vpolovině čelisti se u lidoopů a člověka zredukoval způvodních čtyř na dva, které se změnily ve dvouhrbolkové třenové zuby. Typ stoličky se třemi hrbolky se u primátů změnil vtyp čtyřhrbolkový (quadrituberkulární). Vývoj lidského chrupu U lidského zárodku se chrup začíná vyvíjet asi v šestém měsíci. Od šestého do osmého měsíce dochází k prořezávání zubů, jak roste zubní kořen, tak tlačí korunku skrze dáseň. Zuby mléčné jsou jen dočasným souborem, ve kterém chybí třenové zuby. Jako první prořezávají dolní vnitřní řezáky a pak horní vnitřní řezáky. Stálý chrup je tvořen spolu s mléčným chrupem, ale je v klidu do pátého, šestého až sedmého roku, kdy jejich růst naruší kořeny dočasných zubů, což vede k jejich vypadnutí. Stálý chrup roste do desátého až dvanáctého roku a má navíc zuby třenové, které rostou hned za špičáky, teprve za nimi jsou pak stoličky. Od patnáctého do dvacátého pátého roku se prořezají i zuby moudrosti. Typy zubů Řezáky- Jsou umístěné v přední části čelisti, mají jeden kořen a plochou korunku. V ústech jsou čtyři řezáky horní a čtyři dolní. Jejich funkcí je kousat a trhat potravu. Špičáky- Jsou uloženy za řezáky. Mají jeden kořen a kónicky zakončenou korunku. V ústech jsou dva horní a dva dolní špičáky, jejichž funkcí je trhat a kousat potravu. Třenové zuby- Jsou umístěny za špičáky, mají jeden až dva kořeny a krychlovou korunku. V ústech jou čtyři třenovce horní a čtyři dolní. Jejich funkcí je drtit a rozmělňovat potravu. Stoličky- Stoličky leží v zadní části úst za třenovými zuby. Mají vícečetné kořeny a nepravidelnou korunku. V ústech je šest horních a šest dolních stoliček. Někdy chybějí poslední stoličky-tzv. zuby moudrosti. Funkcí stoliček je drtit a rozmělňovat potravu. Ozubení- To je mléčný(dočasný) chrup. Zuby se začnou objevovat kolem 6.měsíce věku. První sada zubů, mléčný chrup, je dočasná a samovolně začne vypadávat s přibývajícím věkem dítěte, aby byla nahrazena zuby trvalými. Mléčný chrup ma obvykle 20 zubů. Ozubení- Druhé neboli trvalé zuby se začnou objevovat kolem 6.roku života, kdy první zuby začnou vypadávat, ale často není kompletnínještě v dospělosti. Normální trvalý chrup dospělého člověka má 32 zubů, 16 horních a 16 dolních. Rozdělení zubů Tvar, počet zubů, doba jejich růstu - protože zuby slouží k příjímání potravy, jsou přizpůsobené na míru každému ozubenému živočichovi. Proto se od sebe zuby jednotlivých druhů velmi liší. Například býložravci mají stoličky k rozmělňování tuhých rostlin, naproti tomu masožravci potřebují velké špičáky k zabití kořisti. Zuby všech živočichů proto můžeme rozdělit z několika hledisek: Podle tvaru jednotlivých zubů homodontní chrup: všechny zuby v čelistech mají stejný tvar (příklad: dravé ryby, kytovci) heterodontní chrup: zuby jsou rozdělené podle tvaru na řezáky, špičáky, premoláry a moláry. Počet zastoupených druhů zubů a jejich počet jsou druhově specifické. Podle délky růstu zuby s omezeným růstem (brachyodontní): jakmile se prořezají z dásně, již dále nerostou. zuby s prodlouženou dobou růstu (semihypselodotní): rostou i nějakou dobu po prořezání zuby trvale rostoucí (hypselodontní): rostou po celý život Podle trvání a výměny polyfyodontní: zuby jsou v několika řadách, po vypadnutí je zub hned nahrazen novým difyodontní: nejprve vyrůstá dočasný,mléčný zub, ten je později nahrazen zubem trvalým monofyodontní: zub vyrůstá jen jednou za život, není nahrazován Zuby člověka jsou tedy heterodontní, s omezeným růstem a většinou difyodontní, s výjimkou stoliček, které jsou monofyodontní. Nemoci zubů Zubní plak- je měkká a do jisté míry neviditelná vrstva, která se tvoří nazubech a hlavně na okrajíchdásní. Usazují se zde také mikroorganismy způsobující rozklad sacharidů na organické kyseliny, které spolu s bakteriálními enzymy odvápňují sklovinu - vznik zubního kazu. Bolest zubu je způsobena poškozením zuboviny, která je situována pod sklovinou. Dráždivé látky, které se z něj uvolňují, způsobují zčervenání, podráždění a otoky dásní. Do zubního plaku se později ukládajíminerální látky a vzniká tzv.zubní kámen. Omezit vzniku zubního plaku lze pravidelnou zubníhygienou. Zubní kámen- tvoří se zezubního plaku, na kterém se ukládají minerální látky ze slin a zbytků potravin. Původně měkký a snadno odstranitelný povlak již nelze odstranit za pomociz

Témata, do kterých materiál patří