Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Soustavy latkove vymeny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • vystlána sliznicí a kryta řasinkovým epitelem

 • ve výši 4. a 5. hrudního obratle se větší na průdušky

 • BRONCHI (průdušky)

  • chrupavčité

  • pravá je širší

  • zanořují se do plic a větcí na BRONCHIOLI (průdušinky) – ty se větví na ALVEOLÁRNÍ CHODBIČKY

  • sliznice obsahuje hlenové žlázky a je kryta řasinkovým epitelem

 • PULMO (plíce)

  • párový orgán, v pleurální dutině

  • MEDIASTINUM (mezihrudní přepážka) odděluje pravou a levou plíci

  • levá plíce tvořena 2 laloky, pravá 3

  • PLEURA PULMONALIS (poplicnice) – vazivová blána kryjící povrch plic, přechází na vnitřní stranu hrudníku jako PLEURA PARIETALIS (pohrudnice)

  • mezi blánami je ŠTĚRBINA POHRUDNIČNÍ, která je vyplněna vazkou tekutinou

  • alveolární chodbičky se otvírají do ALVEOL (plicních váčků)

   • stěna sklípku tvořena jednovrstevným epitelem, podepřena sítí vazivových vláken a zevně opředena hustou sítí kapilár

   • celková dýchací plocha cca 100 m2

  • plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu

 • MECHANIKA DÝCHÁNÍ

  • hlavní dýchací svaly:

   • DIAPHRAGMA (bránice) – při nádechu klesá

   • ZEVNÍ MEZIŽEBERNÍ SVALY

  • vedlejší dýchací svaly:

  • pneumotorax – nastává po smrštění plíce

  • počet vdechů za minutu cca 16, max. 60, novorozenci 30

  • dýchání brániční (děti a muži) a hrudní (ženy, pomocí mezižeberních svalů)

  • výdech – 0,4% CO2, 16 % O2

  • respirační objem . V klidu při nádechu 0,5 litru

  • vitální kapacita maximální vdech – 4 litry

  • residuální (zbytkový) vzduch – 1,5 litru

  • celková kapacita plic – 5,5 litru

  • oxycyanóza – hemoglobin bez kyslíku – modrání

  • přechod O2 z hemoglobinu do tkání = vnitřní dýchání

  ŘÍZENÍ DÝCHACÍCH POHYBŮ

  BOHRŮV EFEKT - CO2 snižuje afinitu k hemoglobinu

  • zvýšení koncentrace CO2 →menší přilnavost CO2 →lepší uvolnění O2 + přechod do tkání

  CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3- + H+ → snížení pH → zvýšení kyselosti

  • čím je plazma kyselejší, tím víc je tam CO2

  • chemoreceptory v aortě a krkavici hlídají koncentraci H+

   • prohloubení dýchání

  • dýchací centrum v prodloužené míše

  • dýchání je reflexní děj

  • agnoická pauza – zadržení dechu

  • hypoxie – pokles kyslíku

  • anoxie – nedostatek kyslíku ( méně než 9 %)

   • 5 vteřin – poškození

   • 15 – ztráta vědomí

   • 3 minuty – částečné zničení

   • 5 minut – odumření mozku

  • pohyby také řízeny z dostředivých drah bloudivého nervu, jehož zakončení jsou drážděna napínáním alveol

  • činnost lze ovlivnit i vědomě

  • karbaminohemoglobin – transport CO2 nebo přes HCO3-

  • CO se váže 220krát více než O2

  OBRANNÉ REFLEXY DÝCHACÍ

  • kýchnutí – podrážděním nosní sliznice

  • kašel – podrážděním sliznice hrtanu, průdušnice a průdušek, stah bránice

  • škytavka – křeč bránice

  ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY

  • respirační infekce:

   • chřipka

   • pneumonie

   • TBC

  PORUCHY OVLIVŇUJÍCÍ PLICNÍ FCE

  • ucpání dýchacích cest

  • astma

  • kouření → rakovina, Burgensova choroba (zúžení cév na nohou → nedokrvení), zákaly očí, nádory, mozková mrtvice

  • složení cigarety

   • nikotin/kotinin → endorfiny → uklidnění

   • dehet → rakovina (za rok ¾ – 1 kg dehtu)

   • nitrosaminy → rakovina

   • kyanovodík – na hubení krys

   • formaldehyd

   • polyaromatické uhlovodíky – benzen

   • toluen – ředidlo

   • kadmium, polonium – radioaktivní těžké kovy

  Témata, do kterých materiál patří