Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23-Nervová-soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (722.35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nervová soustava

 • Funkce:

  • Přímé či nepřímé ovládání činnosti všech orgánů v těle – řídící soustava (spolu s endokrinní)

  • Příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací – reakce na okolí, dráždivost

  • Vytváří chování organismu a komunikuje s okolím světem

  • Vyšší nervové funkce: instinkty, emoce, učení, paměť

  • Lidské: myšlení, řeč, sebeuvědomění, uvědomělé smyslové vnímání

 • 2 složky:

  • Řízení kosterního svalstva - vědomé

  • Řízení vnitřních orgánů - nevědomé

Neuron

 • Základní jednotka nervové soustavy, nervová buňka s výběžky

 • Spojují se do nervů

 • Vysoce specializovaná buňka, neschopna se dělit, ale přeťatý axon se může regenerovat

 • Citlivé na 02 (po několika minutách bez něj mozková smrt), vyžadují i hodně glukosy (jsou pro ni volně propustné a proto nezávislé na inzulinu!)

 • Funkce:

  • Signální a integrační

  • tvorba a přenos nervových signálů - fyzikální podstata – přenos iontů, elektrické děje

 • typy:

  • smyslové, senzorické – aferentní-dostředivé

  • motorické – eferentní-odstředivé

  • interneurony – zcela uvnitř CNS

 • stavba:

  • dendrity

   • výběžky buněčného těla

   • místo přijímání signálů z jiných neuronů či smyslových buněk

  • buněčné tělo (soma)

   • obsahuje jádro a cytoplasmu s organelami

  • iniciální segment

   • spojuje buněčné tělo s axonem

   • místo vzniku akčních potenciálů!

  • axon (neurit, nervové vlákno)

   • delší výběžek neuronu – až 1 m

   • vedení akčních potenciálů (vzruchů) směrem od těla neuronu, vodivá část neuronu

   • neúčastní se vlastního zpracování informací

   • většina obalena Myelinovou pochvou vnitřní obal, přerušována Ranvierovými zářezy – urychlení přenosu akčních potenciálů

   • zevní obal Schwannových buněk

  • nervová zakončení (synapse)

   • výstupní část axonu

   • uvolnění (sekrece) chemických přenašečů – přenos signálu mezi neurony či mezi neurony a cílovými buňkami

   • synaptický knoflík – je jich více

 • gliové buňky (neuroglie)

  • podpůrné buňky, chrání a vyživují neuron, fagocytují poškozené buňky

  • neurony CNS jsou uloženy mezi nimi

 • nervy a nervové dráhy = svazky nervových vláken ve vazivovém obalu

  • nervy – svazky v periferním nervovém systému (míšní a hlavové nervy)

  • nervové dráhy – uvnitř CNS (např.. pyramidové dráhy)

Signální funkce neuronu:

 • procesy založené na toku elektrického proudu

 • receptory zaznamenají změnu vnitřního/vnějšího prostředí a převádějí to na vzruchy/impulzy

 • vznik na základě toku elektrického náboje zprostředkovaného ionty (nikoli elektrony!) napříč plazmatickou membránou neuronu

 • membránový potenciál:

  • KMP = klidový membránový potenciál

   • Mezi vnitřkem a vnějškem buňky rozdíl elektrického potenciálu

   • vnějšek elektropozitivní, vnitřek elektronegativní

   • Vně Na+, uvnitř K+ -> K odejde víc než se dovnitř dostane Na

   • Nejdřív nepropustná membrána, pak se otevřou iontové kanály v CPM

   • Chemické a elektrické gradienty (rozdíly v koncentraci látek/nábojů) – síly vyvolávající pohyb iontů

    • Udržování aktivním transportem – pumpami (sodíková, sodíko-draslíková) – spotřeba ATP

Témata, do kterých materiál patří