Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23-Nervová-soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (722,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nervová soustava Funkce: Přímé či nepřímé ovládání činnosti všech orgánů v těle –řídící soustava (spolu s endokrinní) Příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací – reakce na okolí, dráždivost Vytváří chování organismu a komunikuje s okolím světem Vyšší nervové funkce: instinkty, emoce, učení, paměť Lidské: myšlení, řeč, sebeuvědomění, uvědomělé smyslové vnímání2 složky: Řízení kosterního svalstva - vědomé Řízení vnitřních orgánů - nevědomé Neuron Základní jednotka nervové soustavy, nervová buňka s výběžkySpojují se donervůVysoce specializovaná buňka,neschopna se dělit, ale přeťatý axon se může regenerovatCitlivé na 02(po několika minutách bez něj mozková smrt), vyžadují i hodně glukosy (jsou pro ni volně propustné a proto nezávislé na inzulinu!)Funkce: Signálnía integrační tvorba a přenosnervových signálů - fyzikální podstata – přenos iontů, elektrické dějetypy: smyslové, senzorické –aferentní-dostředivé motorické –eferentní-odstředivé interneurony– zcela uvnitř CNSstavba: dendrity výběžky buněčného těla místo přijímání signálů z jiných neuronů či smyslových buněk buněčné tělo (soma) obsahuje jádro a cytoplasmu s organelami iniciální segment spojuje buněčné tělo s axonem místo vzniku akčních potenciálů! axon (neurit, nervové vlákno) delší výběžek neuronu – až 1 m vedení akčních potenciálů (vzruchů) směrem od těla neuronu, vodivá část neuronu neúčastní se vlastního zpracování informací většina obalenaMyelinovou pochvouvnitřní obal, přerušovánaRanvierovými zářezy – urychlení přenosu akčních potenciálů zevní obalSchwannových buněk nervová zakončení (synapse) výstupní část axonu uvolnění (sekrece) chemických přenašečů – přenos signálu mezi neurony či mezi neurony a cílovými buňkami synaptický knoflík– je jich vícegliové buňky (neuroglie) podpůrné buňky,chrání a vyživujíneuron, fagocytují poškozené buňky neurony CNS jsou uloženy mezi niminervy a nervové dráhy =svazky nervových vláken ve vazivovém obalu nervy – svazky v periferním nervovém systému (míšní a hlavové nervy) nervové dráhy– uvnitř CNS (např.. pyramidové dráhy) Signální funkce neuronu: procesy založené na toku elektrického proudureceptoryzaznamenají změnu vnitřního/vnějšího prostředí a převádějí to navzruchy/impulzyvznik na základě toku elektrického náboje zprostředkovanéhoionty(nikoli elektrony!) napříč plazmatickou membránou neuronumembránový potenciál: KMP = klidový membránový potenciál Mezi vnitřkem a vnějškem buňkyrozdíl elektrického potenciálu vnějšek elektropozitivní, vnitřek elektronegativní Vně Na+, uvnitř K+ -> K odejde víc než se dovnitř dostane Na Nejdřív nepropustná membrána, pak se otevřouiontové kanály v CPM Chemické a elektrické gradienty(rozdíly v koncentraci látek/nábojů) – síly vyvolávající pohyb iontů Udržováníaktivním transportem – pumpami (sodíková, sodíko-draslíková) – spotřeba ATPSynaptické potenciály, synapse, neurotransmitery Signály mezi neurony či neurony a smyslovými buňkami předávány v místě spojení –synapsích Nedotýkají se, mezera –synaptická štěrbina Mezi neurony – akční potenciál jakochemický signál (ne elektrický!) Z nervového zakončení se vyloučíneurotransmiter/mediátor – na dalším neuronu vznikne synaptický potenciál Vylití do synaptické štěrbiny a navázání na receptory v synaptické membráně dalšího neuronu (postsynaptická membrána)(*Akční potenciál)Na+ kanály se otevírají → ionty se pohybují po koncentračním spádu do buňky → dojde k vychýlení membránového potenciálu (= depolarizace), vznikají nervové signály Na+ kanály se uzavírají a otevírají se K+ kanály → draslík proudí ven z buňky, dochází k repolarizaci(návrat na původní potenciál)Integrace nervových signálů Neurony spojeny tisíci synapsemi s mnoha dalšími neurony Synaptické potenciály se mohou na vstupní membráně sčítat a odečítat, mění se povaha přenášené informace Informace při přestupu z neuronu na neuron se transformují Nervové obvody - reflexní oblouky, centrální systémy Centrální systémy obvody uvnitř CNS zprostředkují složitější senzorické (smyslové) a motorické (hybné) funkce i některé vyšší nervové funkce (emoce, učení, paměť, myšlení) Nejsložitější nervové obvody v mozku s hodně interneuronyReflexní oblouk Nejjednodušší formanervového obvodu Periferní a centrální část Senzorický a motorický neuron, spojeny přímo či pomocí interneuronů Reflex Přenáší se signál z receptoru/čidla nervovou drahou (aferentním nervem) k mozku, kde se informace vyhodnotí eferentním nervem k výkonnému (efektorovému) orgánu, odpověď organismu na dráždění míšní reflexy rychlé, bez účasti mozku vrozené/nepodmíněné vždy se na daný podnět vybaví stejná reakce, geneticky dané zornicový, slinný, defekační, čéškový (patelární) nejsložitější –pudy (instinkty): sebezáchovy, rozmnožování podmíněné vznik na základě spojení podmíněného podnětu s nepodmíněným reflexem, reakce nasignál centrum v mozkové kůře při nepoužívání vyhasíná, ale zcela nevymizí první signální soustava– chemické, fyzikální, biologické odrazy reality druhá signální soustava– podstatou je slovo a jeho obsah, abstraktní myšlení Centrální nervová soustava = mícha + mozek Vše v lebce a páteři,centrální dutina – tvoří centrální kanál s mozkomíšním mokem, v mozku vytváří4 komoryRůzně vývojově staré oddíly a dráhy, starší podřízeny novějšímMozek i mícha kryty třemi obaly –mozkovými plenami Tvrdá plena(dura mater) – zevní obal, přiléhá k lebečním kostem, okolo míchymíšní vak Pavučnice(arachnoidea) – mezi ní a omozečnicí je mozkomíšní mok, jde tam z IV. komory,bezcévná, první měkká plena Omozečnice(pia mater) -jemná,zásobená cévami, na míšeplena míšníCentralizace neuronů–vytváření nervových center (u obratlovců v páteři a hlavě - cefalizace)Typy tkáně: Šedá hmota– tvořena těly neuronů a dendrity,u mozku na povrchu, v míše uvnitř Bílá hmota– tvořena axony sdružujícími se v nervové dráhy mícha(medulla spinalis) funkce: převodní – vzestupné senzorické a sestupné motorické ústředí reflexů –mikční, defekační, patelární centrum: pocení, svalového napětí část nervové trubice ležící uvnitřpáteřního kanálu,

Témata, do kterých materiál patří