Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. Rizeni funkci lidskeho organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (866,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

oba hormony: zvyšují odbourávání tuků a glykogenu, zvyšuje obsah glukózy v krvi, zvyšují pohotovost organismu a metabolismus při zátěžových reakcí (strach, hlad, infekce) – dříve aktivace těchto hormonů byla důležitá – příprava organismu na útěk, obranu atd. NERVOVÁ SOUSTAVA CNS – mozek + mícha, délka nervů – 70 km - periferní nervový systém – somatické (motorické) nervy vegetativní nervový systém – sympatikus a parasympatikus umožňuje řízení a koordinaci funkcí organismu a jeho kontakt s vnějším prostředímje uspořádána hierarchicky, jednotlivé části jsou navzájem propojeny tak, aby byl zajištěn plynulý příjem, přenos a zpracování signálů (vzruchů)způsoby řízení:přímo – činnost všech orgánů nepřímo – vnitřní orgány – prostřednictvím hormonů, jejichž vyměšování ovlivňuje tvořena nervovou tkání, která obsahuje 2 typy buněk:Neurony - základní stavební a funkční jednotka, vysoce specializovaná, vedou vzruchy - nejsou schopny se dělit a rozmnožovat - pochvy – ochrana, izolace šíření rychlosti šíření vzruchů - spojení neuronů – synapse, Purkyňova b. – 200 000 synapsí (běžné 10 000) - myelinová pochva – obal axonu – z tuků, vzniká obtočením Schwannových buněk – izolace – urychlení signálu Neuroglie (gliové buňky) - nikdy nevedou vzruchy, mají podpůrnou funkci pro neurony, chrání a vyživují neurony, fagocytují poškozené buňky Nahromaděním neuronů vznikají nervová centra (ganglia, mozek, mícha) Vznik a šíření nervového vzruchu Funkcí neuronu je tvorba, přenos a vedení elektrických signálů = vzruchů, vzruchy jsou vedeny i několik hodin, rychlost šíření až 130 m/s. - biomembrána je málo propustná pro mimobuněčné sodné kationy Na+ a 50 – 100 x více propustná pro nitrobuněčné kationy K+ - neuron je na svém povrchupolarizován (v klidu)– na vnější straně je membrána polarizována kladně (díky přítomnosti Na+v tkáňovém moku) a na vnitřní straně je polarizována záporně – ubývá K+ a převažují Cl- - původní rozložení iontů je zajištěno pomocísodno-draselné pumpy – mechanismus aktivního transportu (Na+ se přečerpá z buňky do tkáňového moku a K+ z tkáňového moku do buňky), k tomuto zpětnému přečerpání je zapotřebí velké množství energie (ATP) 1) chemicky řízené kanály pro sodné ionty – mediátor, v místě synapse jepůvodní elektrický impulz převedenchemickou cestou na další neuron, kde pokračuje elektrickým impulzem 2) napěťově řízené kanály pro vodík – akční potenciál 3) napěťově řízené kanály pro draslík - presynaptický útvar – synaptický knoflík – obsahuje synaptické váčky, ty obsahují mediátor (neurotransmitér) > ten je vléván do synaptické štěrbiny - postsynaptický útvar – membrána 2. neuronu; v membráně jsou kanály pro sodík, které naváží mediátor, dojde ke změně propustnosti membrány (propouští Na+ ionty až 500krát rychleji), postsynaptická membrána je depolarizována a vzruch se šíří dále > excitace, dosáhne-li excitace prahové hodnoty 30mV, vznikne akční potenciál a nervový vzruch - jakmile podráždění pomine je mediátor rozložen enzymy a jeho účinek rychle vymizí - depolarizace trvá 1 -2 milisekundy - jakmile podráždění pomine je mediátor rozložen enzymy a jeho účinek rychle vymizí - po proběhnutí vzruchu nastává ihnedrepolarizace, ta je způsobena únikem K+ z neuronu do tkáňového moku, vede k obnovení dráždivosti neuronu,návrat ke klidovému potenciálu - mediátor je pouze v zakončeních neuritu, proto je šíření vzruchu jen jedním směrem refrakterní fáze – doba, kdy jsou kanály pro polarizaci nedráždivé - vzruchy se šíří přes internódium, k výměně iontů dochází v Ranvierových zářezech hyperpolarizace – prohloubení nerovnoměrného rozložení iontů na membráně – více do minusu – inhibiční potenciál - časová sumace vzruchů – vzruchy rychle za sebou – více mediátoru – silnější akční potenciál - přichází-li někde inhibiční i akční potenciály – informace se jakoby odečte Mediátory = neurotransmitery: excitační (budivé), aktivátory – vyvolávají depolarizaci postsynatpické membrány a tím umožňují šíření vzruchu, např. acetylcholin, noradrenalininhibiční (tlumivé) – vyvolávají hyperfunkci postsynaptické membrány a tím inhibují šíření vzruchu, např. kyselina -aminomáselná Podobný účinek jako mediátory mají drogy nebo šípový jed a iperit – zabraňují ediátorům ve fungování > křeč > smrt Páteřní mícha(medula spinalis) - tvořena provazci nervové tkáně, probíhá páteřním kanálkem, cca 45 cm - horní část míchy přechází v prodlouženou míchu, spodní konec – u 2. bederního obratle - přední a zadní rýhy ji rozdělují na pravou a levou polovinu, prostředkem probíhá centrální kanálek - 2 typy hmoty – šedá (tvar písmene H), okolo ní - bílá hmota (provazce bílé hmoty = dráhy) - v místě odstupu pro končetiny dochází k mírnému ztluštění = INTUMESCENCE obaly míchy: - TVRDÁ PLENA (dura mater), okolo míchy vytváří míšní vak (vystýlá dutinu páteřní)

Témata, do kterých materiál patří