Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24, Soustava rozmnožovací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (148,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24, Soustava rozmnožovací -rozmnožování = jedna ze základních vlastností organismů, díky němu je život druhu nepřetržitý - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně - podle gen. infor. v pohl. chromozomech se formují v zárodku primární pohl.znaky (pohl. orgány) - hormonálním působením v průběhu dospívání vznikají sekundární pohl. znaky (muž - mohutnější kostra a svalstvo, hrubší kosti, užší a vyšší pánev, také rozdílný hlas a chování) -existují 2 způsoby rozmnožování: nepohlavní - nevede k individuální variabilitě, novýjedinec vzniká z jednoho rodičovského organismu z jeho tělní buňky - 2n (nebo částí tkání, popř. speciálních tělních orgánů) - nový jedinec je genetickou kopií rodič. organismu a všichni potomci jsou též geneticky identičtí - u některých organismů může probíhat pomocí výtrusů (nepohlavní rozmnožovací buňky - n) - tento způsob rozmnožování většinou urostlin,hub a některýchnižších živočichů pohlavní - vede k individuální variabilitě - nový jedinec vzniká splynutím 2 pohlavních buněkgamet, které pocházejí z 2 různých jedinců MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY VARLATA (testes) - zakládají se v dutině břišní, do porodu sestoupí do šourku (u 0,7-0,9% až po 1. roce) - šourek = vak rozdělený přepážkou na 2 části - v každé z nich varle a nadvarle - délka 4-5 cm, šířka 2-3 cm - fce - syntetizují a uvolňují pohl. hormony (androgeny) - v Leydigových buňkách - princip zpětné vazby (adenohypofýza, hypotalamus) - testosteron - ovlivňuje růst a vývoj primárních a sekundárních pohl. znaků - navozuje typické mužské chování, provokuje rozvoj sval. hmoty - malé množství ženských pohl. hormonů - vyvíjí se zde a zrají spermie (vývoj = spermatogeneze) - spermie vznikají v semenotvorných kanálcích zespermatocytů, které vznikly ze spermatogonií (z každého spermatocytu vznikají 4 spermie meiózou) - spermie zrají74-75 dní a vyžadují teplotu o 4°C nižší než je v dutině břišní - jejich výživu zajišťují Sertoliho buňky v semenotvorných kanálcích NADVARLATA (epididymis) - na horním zadním pólu varlete - jsou zde zadržovány zralé spermie a mísí se zde s hlenovitým sekretem - získají zde potřebnou pohyblivost, v takto funkčním stavu zde vydrží až 40 dní CHÁMOVOD (ductus deferens, semenovod) - 40 cm dlouhý vývod nadvarlete do močové trubice - prochází šourkem => břiš. dutina => stáčí se do pánve => v oblasti prostaty ústí do moč. trubice - při určitém dráždění - kontrakce stěn => nasátí spermií z nadvarlete => ven z těla (=ejakulace) MĚCHÝŘOVÉ ŽLÁZY, PROSTATA - obohacují hlenovitý sekret o další důležité látky => vzniká ejakulát (=semeno) - k vypuzování ejakulátu z těla může docházet i samovolně, většinou při spánku (=poluce) PENIS = pyj - umožňuje pohl. spojení (=koitus) - tvořen3 topořivými tělesy (párovým a nepárovým) - v přední části nepárového tělesa vytvořen tzv. žalud - otvorem v něm ústí močová trubice - párové části probíhají souběžně nad močovou trubicí - v topoř. tělesechdutinky - při vzrušení sevyplní krví => ztopoření penisu = erekce - složitý reflexní děj řízen z bederní oblasti páteřní míchy ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY VAJEČNÍKY (ovaria) - ve spodní části dutiny břišní, velikost vlašského ořechu - fce - vyvíjí se zde vajíčko (vývoj = oogeneze) z oocytů - produkce hormonů (=gynekogeny) - princip zpětné vazby (adenohypofýza,hypotalamus) - estradiol - ovlivňuje růst a vývoj primárních i sekundárních pohl. znaků - podmiňuje ženský typ jednání, řídí 1. fázi menstr. cyklu - progesteron - podmiňuje úpravu sliznice dělohy k nidaci vajíčka - udržuje žluté tělísko ve vaječnících -v těhotenství - podporuje růst mléčných žláz - zabraňuje další ovulaci, tlumí stahy dělohy - v nepatrné míře testosteron - procházejí určitými cyklickými morfologickými a funkčními změnami = ovulační cyklus 1. fáze = folikulární - vlivem hormonů z adenohypofýzy se rozvíjí a rostou zárodečné buňky (oocyty) - je vytvořenGraafův folikul, v němž seoocyt vyvíjí vevajíčko - buňky folikulu produkujíestrogeny -12-15 den po menstruaci je z Graaf. folik. uvolňovánozralé vajíčko (ovulace), čemuž musí předcházet zvýšení hladinyfolitropinu alutropinu v krvi 2. fáze = luteální - nazvána podležlutého tělíska = corpus luteum - po ovulaci vzniká v místě Graaf. fol. žluté tělísko - jeho buňky produkují10 dní pohl. hormony, hlavněprogesteron (dojde-li k otěhotnění, je produkován až do6. měsíce těhotenství, kdy tuto funkci přebíráplacenta) - nedojde-li k otěh., nastupuje znovu fol. fáze, vytváří se nový folikul, zpravidla v 2. vaječ. VEJCOVODY - tvarem připomínají prohnutou nálevku s roztřepeným okrajem - přiloženy jedním koncem k vaječníku, druhým ústí do dělohy -fce - zachytit vajíčko uvolněné z Graaf. folikulu a transportovat jej do dělohy - zpravidla už zde dochází k oplození vajíčka DĚLOHA (uterus) - dutý silnostěnný orgán tvaru komolého kužele, tvořený převážně hladkým svalstvem - zde zachycení oplozeného rozrýhovaného vajíčka a jeho vývoj v zárodek (embryo) a dále v plod - sliznice dělohy prodělává cyklické změny = menstruační cyklus: - opakuje se v intervalech v rozmezí 24-32 dnů, těsně spjat s ovulačním cyklem 1. fáze = menstruační - nedojde-li k oplození, zničená sliznice se odstraňuje - 3-5 denní krvácení (menstruace) - začátek krvácení považujeme za 1. den, od něhož se počítá trvání jednotlivých fází 2. fáze = proliferační - po ukončení menstruace dochází k regeneraci a nárůstu sliznice - změny sliznice jsou řízenyestrogeny vylučovanými z dozrávajícího Graaf. f. - probíhá5-12 den od začátku menstruace 3. fáze = sekreční - pokračuje kypření a překrvování sliznice vlivem estrogenů a po ovulaci i vlivem progesteronu ze žlutého tělíska - sliznice dosahuje tloušťky až 5 mm a dochází v ní k rozvoji žlázek - probíhá12. - 27. den cyklu (12. - 15. den se uvolňuje vajíčko) 4. fáze = ischemická - nebylo-li vajíčko oplozeno, zaniká žluté tělísko (mění se nabílé tělísko) - klesá produkce pohl. hormonů => vyvolá stažení svaloviny cév a zastavení přívodu krve s živinami a kyslíkem ke zbytnělým vrstvám sliznice => tyto vrstvy odumírají - trvá24 hodin - po obnovení průtok

Témata, do kterých materiál patří