Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Vzdušnicovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Vzdušnicovci - vzdušnice - vznikají vchlípením pokožky - vyplňují celé tělo živočichů - přivádějí vzduch přímo k buňkám - bez pomoci tělních tekutin - začínají jako malé párové otvůrky - na hrudi nebo na zadečku - jsou zpevněny CHITINEM - na hlavě mají: 1 pár složených očí + malá jednoduchá očka 1 pár tykadel ústní ústrojí - kousací - 1 pár kusadel, 1 pár čelistí, spodní pysk - může být i sací, bodací, lízací - rozšíření po celé planetě, nejpočetnější skupina živočichů - 4 třídy - stonožky, mnohonožci, chvostoskoci, hmyz 1, Chvostoskoci - žijí v půdě, jsou malí - na zadečku mají končetiny přeměněné - skákací aparát - vidlice - vymrští se jako pérem, útěk - jsou pestře zbarvení - jsou užiteční - tvorba humusu - jsou nežádoucí - okusují kořínky a rostliny 2, Stonožky - až 6 cm, hnědé, rezavé - na hlavě kousací ústrojí a dlouhý pár nitkovitých tykadel - tělo - 1 pár končetin na každém článku - 1. pár končetin = kusadlové nožky - poslední pár končetin = vlečné nohy - 15-177 článků - strašník dalmatský, stonožka škvorová, stonožka žlutavá 3, Mnohonožky - kulovitý tvar - hruď - 4 články, 1. bez končetin - krátká nenápadná tykadla - zadeček - mnoho článků - články splývají -> na každém 2 páry nohou - poslední článek bez končetin - mnohonožka zemní, mnohonožka čpavá, plochule, svinule šestipásá, chlupule, chobotule 4, Hmyz - 1 milion druhů, nejpočetnější třída - velmi významní - opylovači, potrava, ale i přenašeči nemocí, parazité - hlava - 1 pár složených očí, 1 pár tykadel, ústní ústrojí (kousací, horní pysk, kusadla, čelisti, spodní pysk) - hruď - 3 páry končetin - kráčivá končetina (kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo z 2-5 článků + 2 drápky) ,2 páry křídel - blanitá - zadeček - bez končetin, může zde být žihadlo nebo kladélko - modifikace křídel: 1. pár může bát zpevněn - krovky 2. pár může být přeměněn - kyvadélka - tělo je zpevněno kutikulou - 3 vrstvy - z CHITINU - chrání, drží tvar těla, brání vysychání hmyzu, upínání svalů EXOSKELET -> příčně pruhovaná svalovina - rozmnožování a vývoj - oddělené pohlaví, nepřímý vývoj = heterometabolie - z oplozeného vajíčka vzniká larva - larvální stádia oddělena svlíkáním -> hormon ekdison (svlékací hormon) - s dalšími stádii více podobný - dospělý jedinec = IMÁGO -> hmyz s proměnou nedokonalou - hmyz s proměnou dokonalou - larva jiná než jedinec - larva se zakuklí a následuje metamorfóza v dospělého jedince - cévní soustava - otevřená, křídlaté svaly - "srdce" - hřbetní cévy - dvě podtřídy - bezkřídlí (1 řád), křídlatí (29 řádů) I. Bezkřídlí A, Supinožky - malé tělo - žije pod kameny - rybenka domácí II. Křídlatí - dospělý má dva páry blanitých křídel A, jepice - blanitá křídla - žije maximálně několik hodin - larva až 5 let ve vodě - líhnou se - nakladou vajíčka - umírají - efemery - velmi krátké formy života - jepice obecná - 3 šťety na zadečku B, vážky - dlouhé štíhlé tělo, velké oči, jsou to dravci - 1. pár končetin - přidržování, chytání - na zadečku přívěsky k přidržení samiček při páření - larvy ve vodě - loví (harpuna v masce) - přeměněný spodní pysk - usmrcení kořisti - vývoj larvy 1-5 let a pak z ní vyleze vážka - vážka, šídlo, motýlice C, pošvatky - pošvatka rybařice D, snovatky - 2 cm - samci mají křídla, samičky bez křídel - na zadečku mají snovací žlázy - Bulharsko, Albánie E, švábi - přední křídla kožovitá, druhá blanitá - šváb obecný, šváb americký (laboratorní model) F, kudlanky - malá trojúhelníkovitá hlava - 1. pár končetin - uchopovací nohy - ostré hrany a výstupky - dlouhé tělo - zelené nebo hnědé - kudlanka nábožná G, všekazi - 2 mm - 2 cm - sociálně žijící hmyz - staví termitiště - (početná kolonie) v zemi, skály, volný terén - ze slin, dřeva a hlíny - základní kasty: 1, kasta reproduktivní - okřídlení jedinci obojího pohlaví - zakládání nových kolonií - po svatebním letu křídla opadají - samičce naroste obrovský zadeček -> stává se z ní zakladatelka nové kolonie - náhradní reproduktivní jedinci 2, kasta sterilní - nemají křídla - dělníci - potrava, opatrování, vojáci - obě pohlaví - z vajíček larvy - 4x - 10x se svlékají - žraví H, škvoři - preferují tmu - v březnu samička klade vajíčka - kousací ústní ústrojí - všežravci - 1. pár křídel - kožovitý, chrání druhý pár křídel - na zadečku - klíšťky - kusadla - uchopení potravy, samec nadzdvihne zadeček samičky - pomoc při páření - k narovnání blanitých křídel I, rovnokřídlí - na hlavě mají kousací ústní ústrojí - rostlinná potrava - 2 páry křídel - k létání používají 2. pár - na hrudi jsou 3 páry končetin - 1. a 2. - kráčivé končetiny - 3. - skákací (mohutná stehna, dlouhá holeň) - vydávají vrzavé zvuky - STRIDULACE - destičky z chitinu - třou je u sebe - skupiny: 1, kobylky a cvrčci - třou křídla o sebe 2, sarančata - třou stehny o křídla - kobylky - kladou vajíčka v zimě - na jaře se líhnou larvy - několik larválních stádií - cvrčci - cvrček lesní, polní - plaší, krtonožka obecná - přední končetiny = lopatky (vyhrabávání) - sarančata - saranče modrokřídlé (5-6 cm), saranče vrzavá - 2 formy: 1, solitérní (samostatné) - žijí jednotlivě, nemigrují 2, gregarická (stěhovavá) - migrují za potravou J, strašilky - v tropech nebo subtropech - mimikry - splývají s prostředím - lupenitka, pakobylky K, vši - parazité savců - oči jsou zakrnělé nebo nemají vůbec - bodavěsací ústrojí - nemají křídla - velmi pevně se drží na srsti - vajíčka se přilepí na srsti nebo na vlasech - hnidy - veš dětská - ve vlasech - veš šatní - v záhybech šatů - veš muňka - na ochlupení pohlavních orgánů L, stejnokřídlí - sají rostlinné šťávy - savěbodací ústrojí - na těle mají žlázy - vytváří vosky - cikády - cvrkavé zvuky - pěnodějka, puklice švestková, křís - mšice - symbióza s mravenci - molice - vosky = dojem bílého prášku - ostnohřebta - ostnaté výběžky M, chrostíci - staví si schránky - larva (druhově specifický materiál) - 3 cm velcí N, motýli - rostlinné produkty - proměna dokonalá - larva - kousací ústní ústrojí - larvy jsou žravé a mají jedové žlázy - imágo má sací ústrojí - horní a dolní pysk

Témata, do kterých materiál patří