Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. jednobuněčné eukaryoty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Prvoci- Jednobuněčné eukaryotní organismy Charakteristika: Tělo je tvořenou jednou buňkou ->jednobuněčné organizmy, eukaryotický typ – zajišťuje všechny životní funkce -Mikroskopické organismy, ale v některých stádiích mohou být pozorovatelné okem –plazmódia – buněčná hmota s mnoha jádry obklopená buněčnou membránou - podílejí se na rozkladu látek -Někteří zátupci mají specializované organely: a) opora a ochrana:Pelikula – ochranný obal, zesílená a zpevněná cytoplazmatická membrána, někteří měli i schránky – vymřelí, většina prvoků vytváří cysty– vytváří je při nepříznivých podmínkách ( Cysta – nepohyblivé stadium chráněné odolnými obaly, slouží k přežití nepříznivých podmínek (zima, sucho…)) b) pohyb a potrava:bičík (flagellum) – může jich být i několik, zpravidla je delší než tělo prvoka,brvy (fimbrie) – krátké výběžky na povrchu cytoplazmatické membrány,panožky(pseudopodie) – jsou výběžky cytoplazmy a cytoplazmatické membrány Výskyt: ve vodě, ve vzduchu, v lidském těle, pod zemí, jako cizopasníci v těle mnohobuněčných-> všude =KOSMOPOLITNÍ Dýchání: přímo přes celou cytoplazmatickou membránu (výměna plynů probíhá díky difúzi) Příjem potravy: rozmanité způsoby výživy - autotrofní, heterotrofní, mixotrofní, saprotrofní, parazitický, fagotrofní -přes cytoplazmatickou membránu – molekuly živin jsou přijímány celým povrchem těla (bičíkovci a krvinkovky) -pomocí buněčných úst– na jednom místě je membrána vchlípená dovnitř a vytváří nálevku (buněčná ústa). Zde se kolem částice potravy vytvoří obal z membrány a vše je vtaženo dovnitř – vznikne potravní vakuola. V potravní vakuole se potrava rozloží, prvok vstřebá potřebné živiny a zbytek vyvrhne ven. Typické pro nálevníky. -fagocytóza – příjem velkých částic potravy pomocí panožek. Panožky postupně obklopí potravu, až buňka celou částici pohltí a vytvoří z ní potravní vakuolu. Vyskytuje se u kořenonožců (stejným způsobem pohlcují bílé krvinky obratlovců cizorodé částice v těle) Potravní vakuoly slouží k rozložení přijaté potravy (bakterie, sinice, části řas, zbytky organické hmoty)Pulzující vakuola– vyskytují se u sladkovodních prvoků, slouží k odčerpávání přebytečné vody Rozmnožování: a) nepohlavní rozmnožování (častější) dělení- podélné nebo příčné (bičíkovci, nálevníci) pučení- časté u přisedle žijících prvoků (rournatky) schizogonie- rozdělení mateřské buňky na více dceřinných (výtrusovci) b) pohlavní rozmnožování kopulace- dva jedinci (nebo jejich větší části) splývají, vzniká zygota, dále se rozmnožují sporogamií konjugace(spájení) - 2 buňky se dočasně spojí a vymění si část hmoty mikronukleů, dále se množí dělením autogamie- samooplodnění - pro parazitické prvoky je typickéstřídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování Vylučování– zplodiny metabolismu a přebytečná voda (důležité hlavně pro sladkovodní prvoky) jsou vylučovány stažitelnými vakuolami (membránové váčky, které se po naplnění odpadní tekutinou spojí s povrchem a vypustí obsah do okolí). Řízení buňky zajišťujebuněčné jádro 1) Kmen Bičíkovci a)Třída: živočišní bičíkovci (Zooflagellata) nemajíchlorofylživí se heterotrofněčastoparazitujízástupci: trypanosoma spavičná má jeden bičík aundulujícímembránu žije v tropech, způsobujespavounemoc spavá nemoc se projevuje zduřením uzlin, horečkou, spavostí a celkovým ochabnutím organismu; neléčená způsobuje smrt vyčerpáním přenašečem jemoucha tse-tse bičenka poševní má 4 bičíky a undulující membránu způsobujetrichomoniázu - infekci močových cest a pohlavních orgánů lamblie střevní - způsobuje záněty tenkého střeva (horečka, průjmy) trubénka Haeckelova - tvoří kolonie na dně nádrží, živí se org. zbytky a bakteriemi b) Třída: rostlinní bičíkovci (Fytoflagellata) mají chlorofylživí se autotrofnějsou součástí planktonudříve bývali řazeni k rostlinámzástupci: krásnoočko zelené - mástigma - červené tělísko reagující na světlo (odtud krásnoočko, z ruského krásny = červený); při dostatku světla se vyživuje autotrofně, při nedostatku světla heterotrofně - predací -> vyživuje semixotrofně obrněnky - mají schránky 2) Kmen Kořenonožci proměnlivý tvar těla, majípanožky - výběžky cytoplasmy schopné měnit tvar, pomocí kterých se pohybují a přijímají potravu (fagocytóza)vytváří potravní vakuolyrozmnožují se dělenímněkteré druhy tvoří schránky a) Třída: měňavky (Amoebina) netvoří schránkyzástupci: měňavka velká - žije v půdě měňavka úplavičná- střevní parazit, způsobujeúplavici(horečka, krvavé průjmy) měňavka zubní b) Třída: krytenky (Testacea) tvoříchitinové schránkypři dělení si nový jedinec vytváří vlastní novou schránkuzástupci: rozlitka - sladkovodní, často žije v bahně štítovka - sladkovodní c) Třída: dírkonošci (Foraminifera) mořštímnohokomůrkovévápenaté schránky, otvory vycházejí nitkovité panožkyzástupci: penízek- vyhynulý, jeho schránky jsou součástí tzv.nummulitových vápenců d) Třída: slunivky (Helizoa) sladkovodníschránky zoxidu křemičitéhonebochitinu, ze kterých vystupují paprskovité tenké panožkyzástupci: slunivka obecná e) Třída: mřížovci (Radiolaria) mořští, součást planktonu, žijí vsymbiózes jednobuněčnými řasamikulovité schránky z chitinu, vnější křemičité schránky 3) Kmen Výtrusovci (Apicomplexa) endoparazitébeozobratlých i obratlovců (žijí v buňkách nebo tělních dutinách hostitelů)původci těžkých onemocněníve vývoji střídají hostitelestřídání pohlavní a nepohlavní generacesoučástí životního cyklu výtrusovců je rozpad nasporymajíapikální komplex organel- komplex organel umožňující proniknutí do hostitelské buňky a) Třída: krvinkovky (Haemosporida) napadajíčervené krvinkyzástupci: zimnička původcemalárie- po bodnutí se krvinkovky dostávají do krevního oběhu, v červených krvinkách se množí a v pravidelných intervalech (1 až 4 dny) se vyloučí do krve, kde napadají další krvinky a do plasmy vylučují toxické látky způsobujícímalarické záchvaty(vysoké horečky a následné zimnice) přenašečem je samičkakomára Anopheles b) Třída: kokcídie (Coccidia) napadají střeva, játra, ledviny a jiné orgány obratlovcůzpůsobují tzv.kokcidiózyzástupci: kokc

Témata, do kterých materiál patří