Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


53. Molekulární základ dědičnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

53. Molekulární základ dědičnosti nukleové kyseliny - genetická informace je zde uložena - primární struktura - DNA a RNA cukr deoxiribóza ribóza fosfát fosfor fosfor báze adenin, guanin, cytosin, thymin adenin, guanin, cytosin, uracil - nukleotid - vytváří řetězec - cukr + fosfát - lineární báze - organická báze se váže na cukr a vytváří postranní řetězec DNA - pravotočivá dvoušroubovice = základní model - může být i levotočivá, mění se výška závitu a pravidelnost otáčení - James Watson, Francis Crick - 1953 navrhli model pravotočivé dvoušroubovice - 1962 - Nobelova cena za lékařství a fyziologii - guanin + cytosin, adenin + thymin (uracil) RNA - jednovláknová - může tvořit smyčky tam, kde se párují báze - vzniká podle úseku DNA - matricit (mateřské vlákno) - 1, ribozomální RNA - r-RNA - vytváří ribozomy - probíhá zde syntéza bílkovin - ribozomální DNA - úsek DNA, podle kterého vzniká r-RNA - 2, mesenger RNA - m-RNA - posel, messenger - vzniká přepisem části jednoho vlákna DNA - funguje komplementarita bází - 3, transferová RNA - t-RNA - přivádí z cytoplazmy aminokyseliny na ribozom - tvořena jedním vláknem (80-85 nukleotidů, 3-4 smyčky čtyřlístek) - trojice bází CCA - navazuje se aminokyselina - antikodón - komplementární k trojici bází - kodón na m-RNA - 4, virová RNA - v-RNA DNA -> A, replikace = zdvojení molekuly DNA -> B, transkripce na RNA (m-RNA, t-RNA, r-RNA) -> translace -> *proteinů -> * katalyzátorů chemických reakcí A, replikace - vznikne otisk DNA - komplementární - jedno staré a jedno nové vlákno B,transkripce (guanin + cytosin, adenin + thymin) - přepis z DNA do m-RNA - vlákna DNA se rozpletou v iniciačním místě (počátek) - podle jednoho z vláken se vytvoří komplementární otisk - jako vzor slouží obě vlákna, ale ne současně translace - překlad genetické informace z m-RNA do primární struktury bílkovin - proces proteosyntézy - proteosyntetický aparát: RNA, DNA, ribozomy, enzymy ribozom - drobné částice - volně v cytoplazmě nebo v organelách (chloroplasty, mitochondrie) - na membránách endoplazmatického retikula - na membráně mají vazebné místo - tvořeny z 70% r-RNA a 30% bílkoviny -> nukleoproteinová částice - 2 části - velká podjednotka, malá podjednotka - nejsou stejné - prokaryota a eukaryota se liší - Svedbergova sedimentační konstanta (P - 30S, 50S = 70S; E - 40S, 60S = 80S) -> za jak dlouho se odstředí t-RNA - jednovláknová - 75-85% nukleotidů - přivádí z cytoplazmy aminokyselinu na ribozom - na jedné ze smyček je trojice bází = antikodón - doplňkový triplet - místo, kde se naváže aminokyselina je CCA - genetický kód je tripletový (3 báze) -> 64 možných trojic - 3 bezvýznamné - 61 tvoří kodón - aminokyselinový význam Průběh - proteosyntéza probíhá na ribozomech - nejprve probíhá transkripce - přepis genetické informace z DNA na m-RNA - v jádře vznikne komplementární otisk - souběžně s tím jsou v cytoplazmě aktivovány aminokyseliny - navážou se na t-RNA - m-RNA odchází z jádra do cytoplazmy - vznikají ribozomy - velká a malá podjednotka - RNA přicházejí na ribozomy - v tento moment začíná proteosyntéza I. iniciace - zahájení tvorby polypeptidového řetězce - podle kodónu je přivedena t-RNA se specifickou kyselinou - AUG - začátek II. elongace - prodlužování řetězce - m-RNA zůstává a triplet se posouvá - druhá aminokyselina se dostane na peptidové místo - první aminokyselina se dostává mimo ribozom - spojena s druhou aminokyselinou - *dipeptid - peptidová vazba spojuje amnikyseliny (- t-RNA odchází do cytoplazmy a je dále využita) III. terminace - kodón UAA, UGA, UAG = konec proteosyntézy - neexistuje antikodón - místo zůstává neobsazeno - uvolnění řetízku aminokyselin - ihned se uspořádá do struktury vyšších řádů polyzóm - více ribozomů za sebou -

Témata, do kterých materiál patří