Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


56. Mutace, základy šlechtitelství a chovatelství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

56. Mutace, základy šlechtitelství a chovatelství - 1901 - Hugo de Vries - mutace = jakákoliv změna genotypu 1, samovolné (spontánní) - probíhají bez vnějšího zásahu člověka - zcela nahodile - z příčin, které nelze interpretovat - probíhá jich málo 2, indukované (záměrné) - navozené nějakým faktorem - činitelé způsobující = mutageny - chemické (léčiva, potraviny) - fyzikální (záření, teplotní šoky) 3 úrovně mutací 1, mutace genové (bodové) - genetická informace je změněna v rozsahu genu - změna alely nebo deaktivace alely - změna struktury DNA - recesivní vůči původní alele 2, chromozomové aberace - geny nedotčeny, ale mění se struktura chromozomu - zdvojení, přesunutí 3, mutace genomové - nedotčené geny a chromozomy - mění se počet chromozomů - celé chromozomové sady - polyploidie - větší počet chromozomů -> mutace převážně poškozují ŠLECHTITELSTVÍ A CHOVATELSTVÍ - cíle: zvýšit výnosy plodin - větší množství plodů zvýšit odolnost kulturních plodin vůči škůdcům šlechtění mikrobů k výrobě potravin a léčiv zvýšení produkce mléka a masa u chovných zvířat zvýšení kvality kůže, kožešin a vlny u chovných zvířat Šlechtění mikrobů - mutační šlechtění - zvýšení rychlosti produkce antibiotik (Penicillium chrysogenum) Šlechtění rostlin Umělý výběr - hlavní šlechtitelská metoda - záměrný výběr jedinců - pro další množení se vybírají pouze nejlepší rostliny - rostliny s nežádoucími vlastnostmi jsou vyřazovány Vzdálené křížení - mezidruhové nebo mezirodové křížení - hybrid pšenice a žita = triticale Indukované mutace - tepelná metoda - náhlé ochlazení nebo zahřátí suchých semen - radiační metoda - ozařování RTG paprsky - tvorba nových odrůd - větší odolnost vůči chorobám a počasí, větší výnosy, ovlivnění doby zralosti, výživná hodnota - chemická metoda - působení chemomutagenů Polyploidní šlechtění - polyploidie - více než dvojnásobné zvětšení počtu chromozomů - uměle vyvolaná polyploidie - indukce polyploidie: chemikáliemi - namáčení do chemikálií tepelným šokem ve fázi květních poupat Výhody geneticky modifikovaných plodin - méně pesticidů, větší výnosy - nižší ztráty důsledkem škůdců a plevele - méně práce a strojů - výživnější rostliny - přizpůsobení extrémním podmínkám Šlechtění živočichů Umělá inseminace - zavádění předem vybraného semene do dělohy vybrané samice Produkce chimér - vznik mezidruhového křížence - vhodné pro studium buněčné a tkáňové rozdílnosti, nikoliv pro chov Produkce transgenních zvířat - zásahem člověka je v embryu upraven genom - vnesení chovatelsky významné vlastnosti do embrya

Témata, do kterých materiál patří