Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. diblastica

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (234,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. diblastica 13. Diblastica jednobuněčnost je evolučním předstupněm mnohobuněčnosti každý mnohobuněčný organizmus byl na počátku ontogenetického vývoje jednou b. (zygota)Končí ve svém vývoji na 2 zárodečných listech (x triblastica) ONTOGENETICKÝ (= vývoj jedince) VÝVOJ ŽIVOČICHŮ oplození: splynutí samčí a samičí pohl. b. ZYGOTA – rýhuje se, opakovaně dělí → blastomery (= dceřinné b.) →MORULA = vícebuněčný trojrozměrný útvar bez vnitřní dutiny → blastulace →BLASTULA – jednovrstevná, vnitřní dutinablastocoel (=prvotní dutina tělní)→ gastrulace →GASTRULA – dutinaprvostřevo vystlané entodermem (= prvoústa blastoporusdvouvrstevná – vznik 2 zárodečných listů :ektoderm a entodermu diblastik zůstávají jen 2 zárodečné listyu triblastik vzniká 3. zárodečný list mezoderm a s ním pravá/ nepravá druhotná tělní dutina →NEURULA– u strunatců mezoderm, coelom = pravá druhotná tělní dutina TEORIE VZNIKU MNOHOBUNĚČNOSTI vycházejí z toho, že jednobuněčnost je předstupněm mnohobuněčnostivysvětlují vznik gastruly a zárodečných listů invaginační teorie vyslovenaErnstem Haeckelem (německý biolog, darwinista)prapředkem mnohobuněčného organismu byla kulovitá kolonie bičíkovců (typu váleče)- specializace buněk, vzniklá pučením (dělením 1 buňky)vycestování jejich vnitřních buněk → blastulainvaginace = vchlípení stěny dovnitř → gastrula imigrační teorie vyslovenaIljou Mečnikovem (ruský vědec)také vychází z kulovité kolonie bičíkovcůimigrace = vcestování některých buněk schopných fagocytózy dovnitř blastuly → gastrula →parenchymela (hypotetický prapředek mnohobuněčných) plakulární teorie prapředkem plakula = plochý dvouvrstevný organizmus pohybující se po mořském dněspodní vrstva specializována na trávení, svrchní na ochranunadzvedáváním střední části vzniká dočasná trávicí dutina →bilaterogastrea= bilaterární útvar vzniklý protažením trávicí dutiny ciliární prapředkem mnohojaderní obrvenívytvoření buněčných membrán okolo jader → mnohobuněčný živočich podobný ploštěncům OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DIBLASTIC 2 zárodečné listy: ektoderm a entoderm (bez mezodermu)jen prvotní tělní dutina blastocoelzpravidla radiální (paprsčitá) souměrnost (houby a vločkovci bez tělní souměrnosti)evolučně nejstarší kmeny živočišné říše – houby netvoří ani tkáně, u žahavců se objevují první tkáně a specializované soustavyvločkovcihoubovci =živočišné houby (porifera)žahavci žebernatky morulovci ŽIVOČIŠNÉ HOUBY (PORIFERA) bez tkání a orgánůjednotlivci nebotvoří kolonie (pučením)převážně v mořiv dospělostinepohyblivíbez tělní souměrnostipohárkovitý tvar – tělní typy hub: askonní (1), sykonní (2), leukonní (2) tělo: centrální dutinaoskulum = vyvrhovací otvorporocyty = vnější epitelové buňky (ektoderm)ostie = kanálky z povrchu dovnitř buňky – nasávají vodu s mikropotravouchoanocyty = límečkovité b. (entoderm) – bičíky vytvářejí proud vody do dutiny a oskulem venvylučují trávicí enzymy do tělní dutiny → natrávenímezenchym = pružná rosolovitá hmota mezi vrstvami buňky diferenciované z ektodermu:amoebocyty= améboidní fagocytující b. – obklopí natrávené částice a roznáší je od límečkovitých b. po těle, transport živin, vznik pohlavních buněkskleroblasty = mladé, schopné dělení, vylučují zákl. složky vnitřní opory hub = jehlicesklerocyty – už se nedělí, stejná fce.spongoblasty= vylučují pevná a pružná spongiová vláknaarcheocyty = schopné se přeměnit na jakoukoliv b., vznikají z nich vnitřní pupeny + pohlavní b. rozmnožování: metageneze = střídání pohl. a nepohl. rozmnožování nepohlavně: pučení→ kolonie (nový jedinec se neodděluje od mateřského)vnitřní pučení – u sladkovodních – v mezenchymu se tvoří shluky archeocytů, obalí se dvojitou vrstvou sponginu se vzduchovou mezivrstvou →gemule (zárodek houby) vyztužená amfidisky – přežívá po odumření houby – uvolní se do vody, pasivně přenášena díky amfidiskům pohlavně: hermafroditi– pohlavní b. vznikají v mezenchymu – spermie vypouštěny do vody, nasáty ostiemi jiné houby – v mezenchymu oplodní vajíčka → rýhování zygoty →larva amfiblastula – volně ve vodě, přisedá k povrchu význam: potravní řetězec (čistí, filtrují) dělení: houby vápenaté – houba voštinatáhouby křemičité –houba pletená (venušin koš),houba pohárová (Neptunův pohár),rybničná, říčníhouby rohovité – houba koňská,houba mycí ŽAHAVCI (CNIDARIA) vodní živočichovépaprsčitá (radiální) tělní souměrnost ektoderm – pokožkové (epidermální) b.,žahavé b. (knidoblasty), vmezeřené b. (intersticiální) – doplňování žahavých, přísavkovitý terčík entoderm – trávicí soustava mezoglea = vrstva rosolovité hmoty mezi ekto. a entodermem, oporná funkce žahavé b. dutina se stočeným žahavým vláknemknidocil = výběžek citlivý na mechanické podráždění → vlákno se vymrští a zabodne do kořisti → dutinou vlákna se vpraví do kořisti jed hypnotoxinneschopnost regeneracesdružují se do skupin → žahavé baterie → bradavkovité útvary na chapadlech a kolem ústního otvoru trávicí soustava neprůchodnáláčka = dutina s 1 otvorem,neprůchodnéextracelulární trávení (= mimo buňku) svalová soustava – ze silných okružních i podélných svalů (svalové b. mioblasty s miofibrily – umožňují kontrakce) nervová soustava – rozptýlená (difuzní) – síť vláken těsně pod pokožkou (bez uzlin) u polypa smysly hmatové a chemické, u medúzy i receptory zraku a rovnováhy rozmnožování –metageneze (rodozměna): stadium polyp (přisedlý) a medúza (plovoucí) dýchací soustava- celým povrchem těla polypovci převládá stadium polypatělo, ústní terč (peristom), chapadla, nožní terčpohlavní rozmn. i pučenínezmaři – pouze stadium polyparozmnožování pučením i pohlavně ektodermálními gonádamipotravou drobní vodní živočichové (perloočky, buchanky, larvy hmyzu)nezmar hnědý, zelený, obecnýsladkovodní živočichovémedúzka sladkovodní – i v ČRtrubýši propojeni stvolem s trávicí dutinouaž 30 m, lov velké potravyměchýřovka portugalská = portugalská galéra medúzovci převládá stadium medúzy = skyfomedúzahustě větvená trávicí soustavadravcimedúzy gonochoristé – pohl. b. uvolňovány do gastrovaskulární dutiny, ústním otvorem ven, oplozeny ve

Témata, do kterých materiál patří