Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Prvoústí živočichové

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (125.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Prvoústí živočichové 1

Tělní dutiny:

Schizocoel:

 • Nepravá tělní dutina

 • Mezi ektodermem (pokožkou) a entodermem (trávicí trubicí) je vrstva buněk podobná rostlinnému parenchymu (= mezenchym)

 • Mezibuněčné prostory mezenchymu vytváří dutinky vyplněné tekutinou – schizocoel

 • Vyskytuje se u ploštěnců a pásnic

Pseudocoel:

 • Mezi ektodermem a entodermem se vytváří prostorná tělní dutina vyplněná tekutinou a částečně i mezenchymem (= pseudocoel)

 • V ní volně uloženy orgány

 • Mechovnatci, hlísti, vrtejši a hlavatci

Coelom:

 • Pravá tělní dutina

 • Tvořená pravidelně uspořádaným mezodermem, může být dělená

 • Měkkýši, sumýšovci, rypohlavci, kroužkovci, drápkovci, želvušky, členovci, chapadlovci, ploutvenky, bradatice, ostnokožci, polostrunatci, strunatci

Ploštěnci

 • Ploché až páskovité tělo

 • Pokožka: jednovrstevný epitel ektodermálního původu

 • TS: slepá láčka, gastrovaskulární

 • Prostor mezi pokožkou a TD vyplňuje mezenchym – jeho mezibuněčné prostory tvoří druhotnou nepravou tělní dutinu – schizocoel

 • Orgány a svaly leží v mezenchymu

 • CS: hemolymfa (nepravá krev – voda a živiny)

 • NS: shluky a pruhy neuronů – mozkové ganglium a 6 pruhů (gangliová provazcovitá)

 • VS: protonefridie + vývodné kanálky

 • Základ: plaménkové buňky se svazkem vířících bičíků – odfiltrovávají odpadní látky a regulují obsah vody v těle

 • Většinou hermafroditi, vývoj přes larvu u motolic a tasemnic, přímý vývoj u ploštěnek

 • Ploštěnky, motolice, tasemnice

Ploštěnky:

 • Většina ve vodě

 • Dýchání celým povrchem těla

 • Pohyb plazením, plováním – pomocí stahů kožněsvalnatého vaku a řasinek

 • Jednoduché smyslové orgány z mozkového ganglia

 • Jednoduché oči

 • Smyslová políčka – chemické receptory

 • Hmatová čidla

 • Vyhýbají se světlu

 • Potravu hledají pomocí chemických stop unášených vodou

 • Většinou dravci

 • Ústa na spodku těla, přibližně ve druhé třetině, vychlípitelný hltan

 • Nestravitelné zbytky vyvrhují ústním otvorem

 • Vysoká regenerační schopnost – význam při rozmnožování dělením

 • Pohlavní rozmnožování: u mořských přes larvu, u sladkovodních přímý vývoj

 • Ploštěnka potoční – u nás, bioindikátor, nesnese znečištění

 • Ploštěnka mléčná

Motolice:

 • Parazité (zejména u obratlovců), před trávením je chrání kutikula

 • Ústa na přídi těla

 • Příchytné orgány (ústní a břišní přísavka)

 • Potrava: krev a narušené tkáně hostitele

 • TS: slepé, rozvětvené střevo

 • Hermafroditi, velké a objemné pohlavní orgány (nadprodukce vajíček vyrovná riziko při hledání hostitele v nedospělém stadiu)

 • V průběhu vývinu můžou vystřídat několik hostitelů, ustálí se až v dospělosti

 • Mohou být ekto- i entoparazité

 • Jednorodé – na jednom hostiteli (ektoparazité)

 • Dvourodé – v jednom či více hostitelích (entoparazité)

 • Mezihostitelé – většinou drobní plži, členovci, rybky

 • Motolice jaterní – mezihostitel: bahnatka (plž), parazit v játrech přežvýkavců i člověka,
  larva: miracidium

 • Motolice kopinatá – parazit ve žlučovodech a žlučníku sudokopytníků

 • Krevnička močová – v cévách močových cest – onemocnění bilharióza

Témata, do kterých materiál patří