Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Dráždivost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (5,73 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. DRÁŽDIVOST Dráždivost= jedná se o příjem podnětů z okolí a reakci na ně jedním z projevů životau většiny organismů tento projev života zprostředkovává nervová soustava Fylogeneze nervové soustavy BEZOBRATLÍ Prvoci:jemná vlákénkaneurofibrily se schopností ovládat pohyb brv (koordinace pohybů) a formování tvaru buňky, pomocístigmy(smyslová organela) prvok krásnoočko zjišťuje, odkud přichází světlo Porifera (houby): buňky s výběžky, schopné převádět vzruchy. Šíří se pomalu a na krátkou vzdálenost. Nejedná se o nervovou soustavu jako takovou. Difusní (rozptýlená) nervová soustava:žahavci, žebernatky hustá síť multipolárních neuronů, vzruchy vedeny všemi směryna synapsích značné zdržení při vedení vzruchůnezmar – NS umístěná při ektodermumedúzy - určitá koncentrace neuronů na okrajích zvonu, zde poprvé polarizace synapsí a útlum, NS tvoří dva prstence Gangliová nervová soustava se vznikem bilaterální souměrnosti těla a cefalizacípárové nervové pruhy a ganglia, do nich se soustřeďují neuronyběhem vývoje největší význam ganglia hlavovápočet nervových pruhů se postupně zmenšuje, až u většiny prvoústých zůstává jeden pár nervových pruhů na břišní straně tělaprovazcovitá Platyhelmithes (ploštěnci) - párová hlavová zauzlina, z ní 1 - 4 páry podélných pruhů (konektivy), spojeny příčnými komisuramižebříčkovitá Annelida (kroužkovci) - párová ganglia jednotlivých tělních článků jsou spojena komisurami Polychaeta (mnohoštětinatci) - nadřazeným centrem nadhltanová zauzlina; schopnost jednoduché podmíněné reflexy Arthropoda (členovci) - nevyšší stupeň rozvoje nadhltanová zauzlina řídícím centrem, instinkty, podmíněné reflexy podhltanová zauzlina inervuje ústní ústrojí ganglia hrudních článků řídí pohyb končetin gangliová NS měkkýšů (Mollusca) neurony se seskupují do 5 párů ganglií ovládajících hlavní tělní oblasti (hlavové, útrobní, nožní, plášťové,...) reflexní mechanismy nejsou příliš vyvinuty, což souvisí s malou aktivitou plžů a mlžů draví plži mají dokonalejší NS výjimkou jsou hlavonožci - koncentrace neuronů nevyšší ze všech bezobratlých; mozková zauzlina připomíná mozek obratlovců a má chrupavčitý obal, reflexní činnost velmi složitá – každé chapadlo je inervováno clastní uzlinou, obří nervová vlákna mají až 1 mm plži - mozková ganglia inervují orgány hmatu, polohy, zraku a ústí ulity, nožní uzliny inervují svalstvo nohy, postranní, inervují plášť a žábry, temenní inervují orgány čichu, útrobní ganglia inervují vnitřní orgány. Někdy jsou navíc u ústního otvoru ganglia bukální inervující jazýček s radulou Stupeň dokonalosti nervové soustavy je v přímé závislosti na jejich aktivitě. U přisedlých nebo málo pohyblivých forem je NS velmi zjednodušena. Druhoústí - Echinodermata (ostnokožci) NS zachovává radiální plán tělní stavby - 1-2 kruhy obemykající trávicí trubici, z nich vychází do těla paprskovitě 5 hlavních nervůPro ostatní druhoústé je charakteristické zakládání nervové soustavy na hřbetní straně těla v podobě ektodermální trubice. STRUNATCI Trubicovitá nervová soustava vznik vchlípením dorzální strany ektodermuna hřbetní straně zárodku se v ektodermu objeví ztloustnutí –neurální ploténka, která se později prohlubuje v neurální rýhu – okraje rýhy se sbližují a uzavřou v neurální trubicimícha, mozek – prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozekpláštěnci(strunatci)a kopinatci(bezlebeční – strunatci) - nedochází k diferenciaci na mozek a míchu, u bezlebečních mozkový váček Trubicovitá nervová soustava – vývoj vývoj - přední část trubice se vychlípí ve 3 váčky, z nichž pak vznikají 3 oddíly mozkupřední (čich) střední (zrak)zadní (poloha a rovnováha) mihule, sliznatky(kruhoústí - strunatci) – jednoduchý drobný mozek s dobře vyvinutým koncovým mozkem (má dokonce již hemisféry) – vyrůstá z něho především čichový kyj ve středním mozku je poměrně dobře vyvinuté tectum, ústředí smyslů VÝVOJ MOZKU PARYBY A RYBY paryby - koncový mozek se skládá především z čichového centra, zatímco hemisféry jsou nepatrné, mozek protáhlý malý u většiny ryb je přítomnaepifýza (fotoreceptor), u některých i pozůstatek parietálního oka dochází k velkému rozvoji mozečku, který kontroluje držení těla a rovnováhu ve středním mozku je u žraloků nápadné zrakové centrum mozek obaluje pouze jedna vnější plena OBOJŽIVELNÍCI z koncového mozku jsou opět nejnápadnější čichové laloky, ačkoliv jsou vyvinuty i hemisféry (rozvoj koncového mozku na úkor středního) šedá hmota je z valné většiny uvnitř hemisfér na středním mozku se objevují zrakové laloky mozeček je malý – horší koordinace, pohyb mozek je už obalen dvěma mozkovými plenami PLAZI dochází k obrovskémurozvoji hemisfér a mozečkua objevuje se neokortex nápadně se vyvíjí i hypotalamus a thalamus, koordinující metabolismus (pokud je tělo vychladlé,hypotalamus dává podnět tělu, aby se vyhřívalo na slunci) na středním mozku vznikají sluchové laloky)v mezimozku se u některých ještěrů vyvíjí paretální oko, zatímco epifýza již slouží jako endokrinní orgán PTÁCI dochází k rozvoji hemisfér koncového mozku, které obsahují sluchová a zraková centra čichové sentrum je sice přítomné, ale velmi redukované (ptáci mají obvykle špatný čich) velké zrakové centrum je v tectu mozeček dosahuje velkých rozměrů v souvislosti s koordinací letu - u nelétavých ptáků je tedy mnohem menší mozek je kryt obvykle dvěma plenami SAVCI 3 mozkové pleny (tvrdá plena, pavučnice, omozečnice) kardiovaskulární a dýchací centra v prodloužené míše hypotalamus, hypofýza mozeček – koordinace koncový mozek – smyslová centra, neokortex, hemisféry most Varolův Neuron = nervová buňka, základní funkční a anatomická jednotka nervové soustavy vlastnosti: vodivý, vzrušivý stavba tělo s jádremrozhoduje o vzniku šíření vzruchuohraničeno plazmatickou membránoutvořeno neuroplazmou, jádrem a jadérkemorganely – m osifikovány (kvůli spicifické funkci neuronů)mnoho mitochondrií a ribozomů (metabolismus)silně vyvinuté endoplazmatické retikulum (především drsné) dendrity (krátké rozvětvené výběžky)přijímají a vedouvzr

Témata, do kterých materiál patří