Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6-Fyziologie-rostlin-výživa-pohyby-růst-a-vývoj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (361,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fyziologie rostlin – výživa, pohyby, růst a vývoj Heterotrofní výživa Normálněautotrofní – primární producenti – kyslík, biomasaU rostlin jde o odvozený znak !Smíšený typ výživy =mixotrofieSaprofyté Z odumřelých zbytků rostlin a živočichů Pouze u nižších rostlin! Parazité Čerpají látky ze živých organismů/hostitelů Hemiparazité mají schopnost fotosyntézy!!! haustoriemi odebírají vodu a minerální látkyz xylému (transpirační proud) jmelí, kokrhel,černýš, světlík, ochmet holoparazité nezelené rostliny (nemohou fotosyntetizovat!) z cévních svazků odebírajíminerály i asimiláty – zasahujíi do floému podbílek šupinatý, kokotice, raflézie, zárazaMixotrofové Smíšený typ výživy Masožravky (rosnatky, láčkovky) -na půdách s málo dusíku!!!Symbióza Soužití dvou systematicky různých organismů v úzkém fyziologickém vztahu, z něhož mají oba prospěch Lišejníky (autotrofní sinice/řasa+ heterotrofní houba) Hlízkovité (nitrogenní) bakterie a kořeny bobovitých rostlin – vázání vzdušného N Mykorhiza– kořeny vyšších rostlin a houby, možná umožnila přechod na souš, 90% vyšších rostlin Ektomykorhiza (na povrchu kořenů) Endomykorhiza (vlákna hub pronikají dovnitř, ale pokud proniknou až do středního válce je to parazitismus) Minerální výživa Procesy příjmu, vedení a využití minerálních látekŘasy – celým povrchem tělaVyšší rostliny –kořenové vlášení i dalšími orgány (mimokořenová výživa) Půda – elektrický náboj – váže na povrchu prvky v podobě iontů – transport do kořenů skrz vodu/půdní roztok Příjem některých živin za spotřeby ATP (proti koncentračnímu spádu)Biomasa= hmotnost živého rostlinného materiáluSušina= vzniká vysušením čerstvých rostlinPopel= nespalitelná část co zbude po spálení (mineralizaci) Biogenní prvky= esenciální pro život Makrobiogenní Je jich více, stavební funkce C, O, H, N, P, S, K, Mg, CaMikrobiogenní Katalytická funkce Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, ClZjišťování významu: Metoda chemické analýzy Metoda vodních kultur (hydroponie) pěstování v živných roztocíchVýznam: Uhlík – základní stavební prvek, u rostlinzdrojem pro něj je CO2 Kyslík – význam v dýchání, přijímán z vzdušného O2 či rozkladem vody Vodík – přijímán ve vodě, stavební prvek v organických sloučeninách, vliv na metabolismus Dusík –složka bílkovin a chlorofylu, vázání díkyhlízkovým bakteriím, nedostatek omezuje růst hlavně listů, snížená syntéza chlorofylu – blednutí, časnější dozrávání semen Do půdy: z plynů v atmosféře (z bouřek a exhalátů) Činností mikro. vazačů vzdušného dusíku (hlízkovité bakterie -nitrogenní, sinice) Mineralizací:amonizační bakterie, nitrifikační bakterie Dusíkatá hnojiva: Fosfor– přijímán z půdy, účastník látkového a energetického metabolismu,součástí nukleových kyselin, ATP,vitaminů, nedostatek – blednutí, zpomalení růstu, nekrózy Síra– součástněkterých aminokyselin Draslík– zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám a suchu, význam při otevírání a zavírání průduchů,nedostatek – snížená fotosyntéza Hořčík– součástchlorofylu, aktivuje enzymy, hlavně na přeměnu ATP, nezbytný pro fotosyntézu, dýchání, syntézu nukleových kyselin, bílkovin, nedostatek - chloróza Vápník– součást buněčných membrán,neutralizuje toxické látky v rostlině, reguluje pH ovlivňuje aktivitu enzymů, dělení buněk, nedostatek –odumírání meristémů Mikrobiogenní Železo– katalytická funkce při syntéze chlorofylu, reakce při dýchání a fotosyntéze, hodně v chloroplastech, nedostatek – snížení dýchání a fotosyntézy, žloutnutí, chloróza Bór– nedostatek – porucha metabolismu cukrů, tvorby květů a plodů Zinek– aktivace enzymů, syntéza bílkovin, auxinu, nedostatek brání využití fosforu Měď– součást enzymů, fixace vzdušného dusíku půdními bakteriemi, nedostatek – zpomalení růstu a kveteníHnojiva Statková (organická)–hnůj, močůvka, kompost, kejda Průmyslová–dusíkatá (ledky),fosforečná (superfosfát), draselná, vápenatá, kombinovaná Růst Nevratné zvětšování rozměrů i hmotnosti rostlinyZměny tvaru a vnitřního uspořádáníRůst většinou celoživotní, častoneomezenýBuněčným dělením (dělivá pletiva), zvětšováním buněkFáze: Zárodečná (embryonální)– zmnožení buněk dělivých pletiv (meristémů), nárůst cytoplazmy Prodlužovací (elongační)– zvětšování objemu buněk, růst buněčné stěny, vznik velkých centrálních vakuol – plní se vodou, množství cytoplazmy stejné Rozlišovací (diferenciační)- stavební a funkční specializaceFaktory Vnější Světlo – nutné k asimilaci, ve tmě žloutnutí, poškození mechanických pletiv, prodloužení stonku v článcích (etiolizace) – př. klíčky brambor Heliofyty x sciofyty Teplota – každý druh má své minimum, optimum a maximum Voda –hydrofyty (ve vodě) x hygrofyty (velké nároky na vodu) x mezofyty x xerofyty Sněhová pokrývka – tepelná izolace, ochrana před vyschnutím Minerální látky v půdě Oligotrofní x mezotrofní x eutrofní Halofytní x halofobní Čistota prostředí Podle kyselosti:acidofyty (borůvka) x neutrofyty x alkalofyty a kalcyfyty Vnitřní faktory růstu Rostlinné hormony (fytohormony) – regulace životních pochodů Stimulátory - povzbuzující růst Auxiny– ve vzrostných vrcholech a mladých listech, prodlužovací růst buněk kambia, tvorba kořenů Gibereliny– v mladých listech, semenech, kořenech – urychlují růst, přerušují období klidu u semen, hlíz, cibulí, tvorba bezsemenných plodů – význam při klíčení semen Cytokininy– v kořenech, urychlují buněčné dělení a klíčení semen, zpomalují stárnutí listí Inhibitory – brzdící růst Kyselina abscisová– vyvinuté listy, semena, plody, zpomaluje růst, navozujedormanci, opad plodů, zvyšuje odolnost proti nepříznivým podmínkám Etylen– dozrávající plody, poraněné orgány, zpomaluje růst kořenů a stonku, regulace opadu listů, květů, plodů (možná je ale stimulátor)Periodicita: Růst nestejnoměrný – roční periodicita růstu –vegetační klid V noci rychlejší Celistvost: Korelace Vzájemná závislost růstu a vývoje jednotlivých orgánů – díky fytohormonům Apikální dominance =nadvláda vzrostného vrcholu – brání vzrůstu úžlabních pupenů Nadvláda hlavního kořene nad ostatními Polarita– rozlišenbazální aapikální pól rostliny Regenerace Nahraz

Témata, do kterých materiál patří