Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7, Houby a lišejníky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7, Houby a lišejníky HOUBY - mykologie - vývoj od kambria, výtrusné od karbonu -heterotrofní organismy - přetváří org. látky na org. látky svého těla - spojují některé znakyrostlin (nepohyblivost, schopnost syntézy vit.) aživočichů (heterotrofní zp. výživy, přítomnostchitinu - podobný jako u hmyzu) - 180 - 280 tis. druhů -tělo : -tvořeno stélkou - jednob. nebo mnohob. -základem -hyfy = houb. vlákna - proplétají se - vytváří podhoubí (=mycelium) -vývojově nejstarší - hyfy bez přehrádek - výše organizované mají přehrádky (úplné nebo s otvůrkem) - rozdělují vlákno na jednotlivé buňky - mohou být jedno-, dvou-, i vícejaderné - houbová vlákna mycelia se mohou seskupovat => pletivoplektenchym - u vývojově vyšších hub vyrůstají z podhoubí plodnice způsob výživy : - nemají plastidy =>heterotrofní - energii získávajíaerobním dýcháním nebokvašením -zásobní l. -glykogen neboolej - v bun. stěně chitin - těžko stravitelné - saprofyté - na odumřelých tělech nebo na zbytcích org. původu v různém stadiu rozkladu - houby koprofilní - na exkrementech živošichů, vytváří významnou složku humusu - parazité - org. l. čerpají z těla hostitele - většina má i saprofytickou fázi života - symbioté - spolu s řasou (sinicí) tvořílišejník - řasa - asimiláty, houba - vodu, min.l. -mykorhíza - soužití houb. vláken s kořeny vyšších R - ektomykorhíza - houb. vl. vně kořenů (klouzek modřínový) endomykorhíza - houb. vl. uvnitř kořenových buněk (orchidej) rozmnož. :nepohlavní - pomocívýtrusů -suchoz. - nahé nebo oblaněné spory bez bičíků vodní - s bičíkem (zoospory - rejdivé výtrusy) - spory vznikají uvnitř i vně výtrusnic odškrcením konců specializovaných hyf (=konidie) pohlavní - splýváním gametm gametangií, vegetačních orgánů význam : - tvorba humusu, rozklad celulózy, ligninu, chitinu, keratinu, ... - potrava pro člověka - potrav. prům. - výroba piva, vína, mléč. výrobků, pečiva - farmaceut. prům. - výroba antibiotik, org. kyselin - biolog. boj proti hmyz. škůdcům - houba na jeho těle vyklíčí, roste a zahubí ho - původci chorob planých i kulturních R, kožních i vnitř. onemoc. Ž - produkce jedů - aflatoxiny systematické rozdělení : oddělení:Hlenky (Myxomycota) Chytridie (Chytridiomycota) Řasovky (Oomycota) Vlastní houby (Eumycota) -třídy:spájivé (Zygomycetes) endomycety (Endomycetes) vřeckovýtrusé (Askomycetes) stopkovýtrusé (Basidiomycetes) HLENKY (Myxomycota) - nejprimit., vývin asi ze starobylých bičíkovců - slepá vývojová větev - tělo - beztvará, slizovitá mnohojad. hmota - plazmodium - měňavkovitý pohyb - v pozdější fázi se na povrchu plazmodia vytváří plodničky s hapl. výtrusy - výskyt - vlhká tmavá místa (lesy, pařezy) - převážně saprofyté - zástupci : vlčí mléko (pýchavička) - růžové nebo žluté, na pařezech a větvičkách nádorovka kapustová - nádory na kořenech brukvovitých CHITRIDIE (Chitridiomycota) - stélka - jednob. nebo trubicovitá bez přehrádek - saprofyté i parazité -rozmn. - jednobič. zoospory, gamety (vývojové vztahy k Ž - améboidní bičíkovci) - výskyt - voda, vlhko - půda - zástupci : lahvičkovka - způsobuje “padání klíčních rostlin” u brukvovitých - napadá hypokotyl nebo kořen - černá, R vadne, ohne se, odumře rakovinec bramborový - tmavé fleky na hlízách - způsobuje “rakovinu brambor” - přežívá v půdě až 10 let ŘASOVKY (Oomycota) - vyvinuly se z řas - v bun. stěně celulóza - vodní saprofyté a parazité, i původci chorob kulturních R - rozvětvené trubicovité mycelium bez přihrádek -rozmn. - zoospory - 2 bičíky nestejně dlouhé, gamety - zástupci : plíseň bramborová (fytoftora bramborová) - u lilkovitých - “suchá hniloba” - vytváří se suché kožovité fleky, bělavé listy - “mokrá hniloba” - za pomoci bakterií - páchnoucí mokvavé hlízy vřetenatka révová - z Ameriky - bobule se scvrkávají, hnědnou, nedozrálé opadávají - listy zespoda bělavé, napadené i květy HOUBY VLASTNÍ (Eumycota) - mnohobuněčná stélka s přehrádky - v bun. stěně chitin - výtrusy nepohyblivé - tř : spájivé - rozvětvené mnohojader. mycelium bez přehrádek - rozmn. - pohl. - zygogamie (zygospory), nepohl. (sporangiospory) - zástupci : plíseň hlavičková - šedavé povlaky, zejména na koňském trusu kropidlovec černavý - černavé povlaky, na potravinách původce mušího moru - tř : endomycety -řád: kvasinky - jednob. i vláknité - alkoholové kvašení cukerných substrátů - v pivovarnictví, lihovarnictví - rozmn. - pučením - oddělí se - zůstane jizva - neoddělí se - narůstá řetěz - pseudomycelium - meiózou - z 1 b. vznikají 4 fyziol. rozlišené (+,-) dceřinné b. - oddělují se a po dvou splývají ve dvě dipl. zygoty - zástupci : k. pivní (Saccharomycetes cerevisiae) - výroba sladu a droždí (směs kvasinek a mouky) - výroba krmiv z melasy - hodně vit. B - využ. ve potr. a farmaceut. prům. k. vinná (S. ellipsoideus) - různé druhy kvasinek - různá vína k. Candida - původce kožních onemocnění (dermatomykózy) - převádění půmysl. odpadů na biomasu -řád: sněti - vícebuněčné, vláknité s 1 nebo více jádry - parazité semenných R - podhoubí v plodech nebo mezib. prostorách - ochrana - moření obilek rtuťnatými solemi - prašné - místo obilek prašné výtrusnice - ovesná, pšeničná, kukuřičná mazlavé - obsah obilek se mění v mazlavou páchnoucí hmotu - ovesná, pšeničná, kukuřičná - Taphrina deformans - deformace listů u broskvoní - neschopny fotosynt. - tř : vřeckovýtrusé - nejpočetnější - mezi buňkami přehrádky s otvory - roznm. - nepohl. (námel) - pohl. - po většinu života jednojad. mycelium (n) - v určitém období se tvoří a gametangia - plazmogamie, gametangia splynou - druhotné dvoujad. mycel. (2n) - reduk. dělení - z 1 b. => 4, pak mitóza - 8 askospor ve vřecku - zástupci: paličkovice nachová - námel obsahuje alkaloidy, kys. lysergovou, ergotamin - zastavuje vnitř. krvácení - obilny se moří (v mouce obsah více než 5% - smrt) kropidlák - prod. aflatoxiny (karcinogenní) štětičkovec (Penicillium) - zelenošedé povlaky na pečivu, marmeládách - Penicillium notatum - výr. antibiotik - výroba sýrů - Rodfort, Gothard padlí - plísně jahod, jablek, hrušek hlízenka ovocná - způs. moni

Témata, do kterých materiál patří