Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Buňka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Buňka: základní stavební a funkční jednotka živých soustavjednotný princip stavby:vlastní genetický a proteosyntetický aparátvlastní energetický metabolismusohraničené membránou Prokaryotická buňka: u bakterií a sinicvznik před 3,5 mld. letžádné organely ohraničené membránoukulovitá až protáhlávýživa: chemotrofie, fotoautotrofie, fotoheterotrofierozmnožování: dělenímu všech: nukleoid, CM, cytoplazma, BS, ribozomyu některých: kapsula, plazmidy, glykokalyx, chromatofory, plynové váčky, fimbrie, bičík Nukleoid: nepravé jádro / jaderná hmotamolekula DNAhaploidnínení odděleno membránou od cytoplazmy BS: po celém těle buňkypřisedá na CMfce: mechanická, chemická ochranapermeabilní (plně propustná) – přenos látek CM: souvislá vrstva molekul – fosfolipidůobklopuje celou buňkufce: dýchání, výměna látekdýchací řetězec: uvolňuje energii při oxidaci kyslíku na ox. uhličitý a vodusemipermeabilní = výběrově propustná – propustí jen určité molekulypasivní příjem látek:na základě osmózy (= specifický případ difúze přes membránu)látky přecházejí z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentracenapř. dýchání aktivní příjem látek:s pomocí energiezajišťují ho transportní bílkovinya) bílkovina naváže látku, otočí se o 180° a vypustí ji do buňkyb) bílkovina má v sobě kanálek, kterým látka procházíendocytóza = příjem látky dovnitř buňkyexocytóza = látka opouští buňkufagocytóza = obklopení látky panožkami, vtáhnutípinocytóza = prolomení se dovnitř, látka nateče, uzavře se Cytoplazma: přibližně neutrální vodný roztok vyplňující buňkuobsahuje: anorganické ionty, rozpuštěné nízkomolekulární organické látky, bílkoviny Ribozomy: ribonukleoproteiny v cytoplazměobsahují RNA (ribonukleovou kyselinu)obrovské množství, volný pohyb v cytoplazmětvorba bílkovin Eukaryotická buňka: rostliny, živočichové, houby, prvociaž 10x větší než prokaryotickávznik před 1,8-1,5 mld. Letobsahuje řadu organelobsahuje semiautonomní organely – odděleny membránou od cytoplazmy, mají vlastní DNAmitochondrie – energie, dýcháníchloroplasty – fotosyntézarozmnožování: mitóza a meiózasložení:protoplazmapovrch buňkyendomembránový systém (ER, GA)semiautonomní organely (mitochondrie, plastidy)jádrocytoskelet Jádro: jaderný obal – dvojitá membrána s póry (pro výměnu látek)z cytoplazmy do jádra: nukleotidy, bílkovinyz jádra do cytoplazmy: mRNA, podjednotky ribozomůjadérkosyntéza RNA (transkripcí)mRNA – přenos infomace,tRNA – přenos aminokyselin pro tvorbu proteinu,rRNA – tvorba ribozomůDNA – dvoušroubovice, není cyklická, je v chromozomech BS: permeabilní = plně propustnápružná, elastickáu živočišné buňky se nevyskytujefce: tvar buňky, ochranná vrstva, komunikace s vedlejšími buňkami, příjem a výdej láteksložení: u rostlin celulosa, u hub chitinplazmodezmy = vláknité kanálky pro transport látek a komunikaci mezi buňkami CM: zde nezajišťuje dýchánísouvislá vrstva fosfolipidů (stejné)u živočichů: + cholesterol pro polopropustnostfce: odděluje od okolí, reguluje pronikání látek, podílí se na soudržnosti buněk bez BS, komunikace se sousedními buňkami, mohou se z ní tvořit organely Protoplazma: živý obsah buňkyprotoplazma jádra (nukleoplazma, karyoplazma) a protoplazma mimo jádro (cytoplazma)organely uloženy v cytoplazmě Cytoskelet: soustava vláknitých bílkovinných útvarů v cytoplazměopora buňky, transport látek v buňce, pohyb, řízení dějů v průběhu diferenciacemikrotubuly = jemná vlákna z bílkoviny tubulin – tvoří např bičíkymikrofilamenta = vlákna tvořená bílkovinou aktinpohybová fce, spolupráce s myosinem (štěpí ATP)střídání obou typů – pruhování svalůvzájemný posun po sobě, štěpení ATP → svalová činnost ER (endoplazmatické retikulum): soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálkůnapojuje se na jádroodškrcuje váčky – tvorba nových látekspermie ho nemají – ER dědíme od matkynové látky – přesun do GAfce: syntéza a další přesun molekuldrsné ER s ribozomy:tvorba bílkovinhladké ER bez ribozomů: metabolismus – tvorba cukrů, tuků, úprava hormonů a enzymů Ribozomy: stejně jako v prokaryotickémohou být volné i vázané GA (Golgiho aparát): stavba: lamely a cisterny orientované k jádru buňkyzabudování produktů z ER do vezikulů, dopravení na místo určení, vylití obsahu do CMpostsyntetická úprava bílkovinzahušťování produktů z ER – vznik sekrečních granulůVezikulární útvary:váčky s 1 membránou na povrchupředevším lysozomy a cytozomy Vakuola: v buňkách rostlin a hubohraničena membránou (tonoplast)obsahuje tekutinu – buněčnou šťávu (zásobní, odpadní produkty, barviva)soubor vakuol = vakuomfce: udržuje stálé prostředí v cytoplazmě, zásobní funkce Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplast, bazální tělísko bičíkuobal ze 2 membránvlastní energetický metabolismus, ribozomy a DNA Mitochondrie: dědíme od matky (spermie je má v bičíku a ten se do vajíčka nedostane)stavba: 2 biomembrányuvnitř vnitřní membrány:matrixvychlípeniny vnitřní membrány =kristy dodává energii buňce, spotřebovává kyslíkDýchání:Štěpení glukózy kyslíkem, získávání energie, produkce CO2a H2O Plastidy: pouze v rostlinných buňkáchdělíme na fotosyntetickyaktivní (rodoplasty, feoplasty, chloroplasty) aneaktivní Chloroplasty: větší než mitochondriemetabolicky aktivní (fotosyntéza)uvnitř thylakoidy, v nich fotosystémy s chlorofylemFotosyntéza:6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O Organely pohybu: řasinky – z mikrotubulůbičík– mikrotubuly a zpevňující struktury

Témata, do kterých materiál patří