Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Cytogenetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (721,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cytogenetika =sleduje struktury a děje v buňce související s uchováním a přenosem gen.inf. BUŇKA -základní jednotka živých organismů, objevitel Robert Hook – 17.st. (zkoumal na korku) -Leeuwenhoek – zdokonalil mikroskop, objevil krevní kapiláry, prvoky a bakterie - Schleiden – rostlinná buňka, Schwan – živočišná buňka - J.E.Purkyně – buněčná teorie- Buňky vznikají z nebuněčné hmoty -Virchow – každá buňka je z buňky Pasteur potvrdil - 2 typy – prokaryota – sinice, bakterie; eukaryota – živočichové, rostliny, houby; nebuněčné jsou viry Prokaryota– 3-3,6 mld let; 1-10µm; jednodušší a menší kapsula – slizové pouzdro, slouží jako ochrana BS- ochrana, drží tvar, z polysacharidů CM – transport věcí z buňky do buňky mezozom – enzymy, umělá struktura při vědeckém zkoumání cytoplazma – obsahuje živiny plazmid – kruhovitá DNA bičík – z bílkovin, zabezpečení pohybu fimbrie – k přichycení, pilus – vlákno, díky němu spojení ribozomy – k vytváření bílkoviny nukleoid – zákl. inf. o buňce, větší než plazmid Eukaryota – 10-100µm ROSTLINNÁ: CM – izolace vn. prostředí BS – z celulózy; primární – pružná, sekundární – pevná cytoplazma – rosolovitá hmota, hodně vody, rozpuštěné látky jádro – DNA, 1 nebo více chromatin – jaderná hmota – DNA+histony jadérko – uvnitř jádra, vznik rRNA mitochondrie – buněčné dýchání plastid – organela v buňce, fotosyntéza ER – síť uvnitř plazmy, soustava membrán; drsné – na povrchu ribozomy; hladké – bez ribozomů, odstraňování toxických látek GA – soustava membrán, k třídění, úpravě a tvorbě látek vakuola – nahrazuje lysozom, izolace nebezpečných látek cytoskelet –buněčná kostra ŽIVOČIŠNÁ: BS není, vakuola není, plastidy nejsou, zásobní látka glykogen lysozom – trávicí váček, vznik odštěpením z GA, štěpení odpadních látek HOUBY: z nepravidelného pletiva lyfa=vlákno, soubor vláken podhoubí má vakuolu, BS z chitinu, zásobní látka glykogen, plastidy nejsou ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚK -sexuální – splynutí samčí a samičí buňky => zygota -asexuální – pučení, dělení, řízkování, roubování, šlahouny, výtrusy Buněčný cyklus InterfázeM-fáze Interfáze buňka plní funkci, dlouhá fáze, příprava na dělení1. G1 fáze – presyntetická, oprava gen. inf., dojde k opravě, syntéza bílkovin, růst2. G0 fáze – klidová, plní funkce, může zpět do G1 nebo může být konečná3. S fáze – syntetická, replikace gen.inf., z jednochrom. vznikají dvouchrom.4. G2 fáze – růst, příprava na dělení, menší opravy, tvorba organel a dělicího vřeténka, postsynstetická M – fáze karyokineze – mitóza meióza cytokineze = z buňky mateřské vznikají buňky dceřinné Amitóza – přímé dělení jádra, nerovnoměrné rozložení DNA, u rakovinyMitóza – somatické buňky, vznikají 2 buňky dceřinné (46 ch.), nepřímé dělení (děl. vřeténkem)Meióza – pohlavní buňky, redukční dělení, vzniknou 4 buňky, 23 ch. Fáze mitózy profáze, metafáze, anafáze, telofáze Profáze v jádře se objevují chromozomy, 2 sesterské chromatidy spojené centromerou vznik dělicího vřeténka rozpad jádra, zaniká jadérko Metafáze tvorba dělicího vřeténka dokončena v rovníkové rovině Anafáze spojení mezi 2 chromatidami se přeruší oddělení chromatid Telofáze znovu vytvoření jaderného obalu zánik dělicího vřeténka obě jádra mají stejný počet chromozomů Fáze meiózy I Profáze I. tvorba dělicího vřeténka (z centriol) spiralizace chromozomů rozpad jaderného obalu a jadérka bivalenty(=sdružený pár ch.) crossing over (=výměna části gen.mat. mezi 2 ch.) Metafáze I. chromozomy se rovnají do ekvatoriální roviny Anafáze I. páry se dělí a přechází do různých konců buněk chromatidy jsou spojené Telofáze I. zánik vřeténka tvorba jaderného obalu

Témata, do kterých materiál patří