Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fylogeneze orgánových soustav

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,47 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Fylogeneze orgánových soustav Ontogeneze = vývoj jedince (od splynutí pohlavních buněk až po smrt)Fylogeneze = vývoj druhu v rámci evoluce Nervová soustava: Neuromotorický aparát:Prvoci – trepka Předstupeň NS Vlákna (neurofany) ovládají činnost vláken (myofan) v brvách – řídí pohybDifúzní NS:ŽahavciJednotlivé nervové buňky jsou rozptýlené po těle a vzájemně spojené vláknyCentralizace = shlukování nervových buněk – vznikají ganglia Cefalizace = shlukování ganglií v hlavové části – základ budoucího mozku Gangliová NS:Provazcovitá:Ploštěnci, hlístiGanglia v hlavové části + nervové pruhy na hřbetě Některé buňky zůstávají mimo pruhy Gangliová: MěkkýšiCelkem 5 párů ganglií rozptýlených po těleŽebříčkovitá:ČlánkovciObhltanový prstenec v hlavové části – vzájemně spojené: komisury (krátké) a konektivy (dlouhé) Nejdokonalejší u hmyzu – 3 velká ganglia v hlavové části Radiální NS: Ostnokožci, medúzovciNervové buňky uspořádané do kruhuTrubicovitá NS:Vznikl ve stádiu neuruly z ektodermu prolomením neurální destičkyKopinatci (bezlebeční) – pouze trubice bez mozkuKruhoústí – jednoduchý trojdílný mozekParyby, ryby, obojživelníci – pětidílný mozek, nejvyvinutější střední m. (instinkty)Plazi, ptáci, savci – zvětšování a gyrifikace mozku – vznikají laloky Člověk:Nejdokonalejší mozek, celkem 6 částíProdloužená mícha – centrum DS a CSVarolův most – umístění hlavových nervů spojujících mozek s orgány a čidlyStřední mozek – pozůstatek po živočiších (instinkty)Mozeček – ovlivňuje pohyb, koordinaciMezimozek – hypothalamus (řídí orgány a hormony) a thalamus (průchod nervových drah)Koncový mozek – laloky: čelní (hybnost), temenní (senzorická oblast), týlní (zrakové centrum), spánkový (sluchorovnovážné centrum) Dýchací soustava: Celým povrchem těla – bezobratlí, prvociŽábry: Vnější: Parapodia – nereidka (mnohoštětinatci)Keříčkovité žábry – pulciVnitřní:Vznik proděravěním hltanuVoda omývá žaberní lupínky na obloucích, kyslík z ní se vstřebává do těla a voda odchází žaberními štěrbinamiPůvodně 7 žaberních štěrbin, z prvních 2 vznikly čelistiAmbulakrální soustava:OstnokožciSoustava vodních cév nahrazující DS, VS, CS, TS a pohybové orgányPlicní vaky: Vznik vchlípením pokožky dovnitř Dýchají vzdušný kyslíkHemolymfa (nepravá krev) rozvádí kyslík po těleSuchozemští měkkýši, štíři, pavouci Vzdušnice (tracheje): Chitinové trubičky s vývody na povrch tělaVětví se po celém těle a rozvádí kyslík – není potřeba CSVzdušnicovci (hmyz)Plíce:Obratlovci (od obojživelníků)Houbovitá tkáň bez svalovinyObojživelníci – hladké plíce, neefektivní, proto mají i velký podíl kožního dýcháníPtáci – plíce nejsou dostatečně výkonné – vznik vzdušných vaků větvících se do tělaVrásnění – zvětšování objemuČlověk:Pravá (tři laloky) a levá (dva laloky) plíce Laloky tvořené alveolami (plicními sklípky) – přechod plynů difuzí do vlásečnic Vylučovací soustava: Pulzující vakuola – předstupeň VS u prvokůProtonefridie:Ploštěnci, hlísti Tzv plaménkové buňky –vtahují do sebe vodu, potřebné látky se zpětně vstřebají a odpadní látky jsou vyloučeny kanálkem Metanefridie:Obrvená nálevka s odvodnou trubicí, stejný princip funkce jako u protonefridieKroužkovci, měkkýši, členovciKoxální žlázy u sarančat, antenální žlázy u korýšůMalpigiho trubice:Hmyz, pavouciTenké trubičky odvádějící odpadní látky do střev (vylučují TS)Ambulakrální soustava:OstnokožciSoustava vodních cév nahrazující DS, VS, CS, TS a pohybové orgányLedviny:Druhoústí živočichové – obratlovciRůzné stupně dokonalostiPronefros, opistonefros – nejjednodušší typ u mihulí, paryb a rybGlomerulární filtrace – působením tlaku přechází voda z vlásečnic do Bowmanova váčku, vzniká primární moč (složení podobné krevní plazmě), ta putuje do proximálního kanálkuTubulární (zpětná) resorpce – v proximálním kanálku, Henleyově kličce a distálním kanálku se z moči vstřeba zpět do krve glukóza, NaCl, vitamíny a hormony; dochází k zahuštění moči a vzniká definitivní moč (cca 2,5l denně), odchází sběracím kanálkem Trávicí soustava: Potravní vakuola – prvoci (trepka) – předstupeň TSPovrchem těla – osmoticky, u entoparazitůTrávicí dutina – jeden otvor, cyklické trávení, nezmar, ploštěnciTrávicí trubice:Hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, druhoústíÚstní a řitní otvorTrávení a vstřebávání při průchoduHepatopankreas – slinivka břišní a játra dohromadyU obratlovců se zvětšuje plocha střev – tvoří se klky a mikroklkyPtáci mají vole a dva žaludky (svalnatý a žláznatý)Přežvýkavci – složitý žaludek – kniha, bachor, čepec Cévní soustava: Otevřená CS:Členovci, měkkýšiHemolymfa (nepravá krev bez červených a bílých krvinek) Trobicovité srdce s ostiemi (otvůrky) – nasává okysličenou hemolymfu a volně ji rozlévá do těla – předávání kyslíku buňkám Uzavřená CS: Krev nebo hemolymfa koluje po těle v uzavřených cévách Hlavonožci – modrá hemolymfa, srdce s 2 nebo 4 síněmi Kroužkovci – břišní a hřbetní céva (hřbetní pulzuje), pomocná srdce spojující cévy Obratlovci:Vodní –venózní srdce (S+K) – protéká jím odkysličená krev, jde do žaber a po okysličení přechází do těla (paryby, ryby, kruhoústí) Obojživelníci –srdce (2S+1K), dva tělní oběhy (jeden jde do plic, druhý do těla). V komoře se mísí okysličená a odkysličená krev Plazi –srdce (2S+2K), nedokonalá komorová přepážka – krev se mísí Ptáci a savci –srdce (2S+2K), dokonalá komorová přepážka – krev se nemísí, jsou teplokrevní (homoiotermní) Opěrná soustava: Exoskelet –vnější kostra (CaCO3, chitin), bezobratlí, svlékání (ekdyson)Schránky –plži (ulita), mlži (lastura), hlavonožci (sépiová kost); vrstvy: periostrakum (chitin), ostrakum (CaCO3), hypostrakum (aragonit)Notochord –polostrunatci (žaludovci), vznik naplněním vakuol v hltanu vodouChorda –struna hřbetní, strunatci (kopinatec), opěrná tyčinka vzniklá z notochordu, později zatlačená ektodermální páteří – pozůstatek: ploténkyChrupavčitá kostra –paryby, některé rybyKostěná kostra:Od obojživelníkůLebka + páteř + hrudník (+ končetiny)Páteř: krční, hrudní, bederní, křížová, ocasníDiferenciace krčních obratlů (axis + atlas) umožní pohyb hlav

Témata, do kterých materiál patří